måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kemikalier

Mikroplast i dricksvatten tros inte påverka hälsan - men mer forskning behövs

Publicerad: 3 april 2020, 09:12

Dricksvattnet i Sverige innehåller inte mikroplaster i sådan omfattning att det påverkar hälsan, visar ny myndighetsrapport.

Foto: Christine Olsson/Scanpix

Dricksvattnet i Sverige innehåller inte mikroplaster i sådan omfattning att det påverkar hälsan. Det visar en sammanställning som Livsmedelsverket gjort på uppdrag av regeringen. Men mer forskning behövs.


Björn Anderberg

bjorn.anderberg@aktuellhallbarhet.se


Livsmedelsverket fick 2018 i uppdrag av regeringen att sammanställa den kunskap som finns om hälsorisker med mikropartiklar eller nanopartiklar av plast i dricksvatten, kartlägga om det finns mikroplast i dricksvatten i Sverige samt, om det behövs, föreslå åtgärder för att minska mängderna.

Livsmedelsverket meddelar nu att det samlade underlag som finns i dagsläget inte tyder på att dricksvatten i Sverige innehåller mikroplaster i sådan omfattning att det påverkar hälsan.

”Därför föreslår Livsmedelsverket i dagsläget inga särskilda åtgärder för att minska mängderna i dricksvatten”, säger Salomon Sand, toxikolog vid Livsmedelsverket, i en presskommentar. 

Men det betyder inte att myndigheten med säkerhet vill blåsa faran över. I de sammanfattande slutsatserna efterlyses mer forskning. Livsmedelsverket skriver: 

”På grund av kunskapsluckor har hälsoriskvärderingen inom uppdraget av nödvändighet varit översiktlig. För att bättre kunna värdera om mycket små plastpartiklar skulle kunna utgöra en relevant hälsorisk behövs, förutom en bättre kartläggning av förekomst och exponering, fler toxikologiska studier.”

En annan aspekt som diskuterats är om mikroplaster kan vara bärare av exempelvis bakterier eller kemiska ämnen. Slutsatsen från Livsmedelsverket är att det kan inträffa, men att bidraget från partiklar i dricksvatten beräknas vara väldigt litet jämfört med andra sätt med vilka vi kan få i oss bakterier eller kemiska ämnen via livsmedel.

Mikroplast är fragment som är mindre än fem millimeter. Det finns även nanopartiklar av plast, det är fragment som är mindre än 100 nanometer. En nanometer är en miljondels millimeter. Båda kategorierna bildas när plastföremål förslits och successivt bryts ner i mindre och mindre bitar i naturen, i hav och i sjöar. Partiklarna har hittats i fiskar och andra vattenlevande organismer men även i livsmedel som honung, salt, flaskvatten och öl. 

Läs rapporten  

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev