måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kemikalier

”Politiker, ni har konsumenternas mandat: Stoppa farliga kemikalier”

Publicerad: 24 oktober 2016, 04:08

DEBATT Miljöminister Karolina Skog och Sveriges EU-parlamentariker måste driva på så att lagstiftningen inom EU fungerar och genomförs fullt ut, skriver Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Ämnen i artikeln:

Naturskyddsföreningen

Det finns ett stort engagemang bland konsumenter och en efterfrågan på hygienprodukter utan farliga ämnen. EU:s kemikalielagstiftning ses just nu över och det är dags att våra politiker tar sitt ansvar och agerar.

Vanliga konsumenter måste kunna lita på att kemikalielagstiftningen fungerar. Trots goda intentioner finns det fortfarande farliga ämnen i de varor vi använder direkt på huden och i håret. Ämnen som så småningom hamnar i vattnet, sprids i naturen och drabbar allt levande.

Under årets Miljövänliga veckan satte Naturskyddsföreningen fokus på innehållet i de produkter som vi använder direkt på kroppen, huden och i håret. Genom aktiviteter på mer än 120 platser runt om i landet mötte vi ett fantastiskt stort engagemang och många frågor. Människor vill på alla tänkbara sätt bidra till att minska spridningen av ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. Men det är lätt att bli förvirrad framför butikshyllorna. Därför jobbar vi för att förenkla för konsumenter och samtidigt visa vägen framåt för kemikaliepolitiken.

Vid en stickprovsundersökning i 64 butiker och apotek var bara fyra procent av vanliga hygienprodukter miljömärkta och därmed kontrollerade av en oberoende tredje part, fristående från företaget som säljer produkten. Miljömärkningarna Svanen, Bra miljöval och EU-Ecolabel kontrollerar produkternas ingredienser utifrån miljö- och hälsoaspekter.

I rapporten Hygienbubblan (pdf) granskar vi hur EU:s kemikalielagstiftning fungerar när det gäller hygienprodukter. Även om innehållet är bättre reglerat än för många andra produktgrupper, så finns det hål i lagstiftningen som släpper igenom flera ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Konsekvensen är att det, bland annat, kan finnas hormonstörande ämnen, plaster och högfluorerade ämnen, PFAS, i hygienprodukter. Det är ämnen som det är väldigt svårt för den vanliga konsumenten att identifiera enbart genom att läsa innehållsförteckningar.

Lagstiftningen misslyckas med att skydda konsumenter och miljö. Inom EU har i dag cirka 115 000 ämnen klassificerats som farliga av de företag som tillverkar eller importerar dem. Av dessa ämnen har knappt 15 000 registrerats enligt reglerna för EU:s kemikalielagstiftning Reach, men endast ett fåtal är utförligt utvärderade, det vill säga undersökta för att fastställa om de är farliga för hälsa och miljö.

När nu EU:s kemikalielagstiftning ses över, vill vi att miljöminister Karolina Skog (MP) och Sveriges EU-parlamentariker driver på så att lagstiftningen inom EU fungerar och genomförs fullt ut.

Vi vill att:

- Producenter och importörer ska kunna visa att de ämnen som ingår i konsumentprodukter inte har cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska eller hormonstörande egenskaper. De ska heller inte vara svårnedbrytbara eller giftiga.
- EU antar en definition på hormonstörande ämnen som även inkluderar de ämnen som är misstänkt hormonstörande och att definitionen införlivas i alla relevanta lagstiftningar, inklusive kosmetikaförordningen.
- Förbud genomförs för hela grupper av ämnen med likartad kemisk struktur om ett av ämnena i en grupp visats ha egenskaper som är farliga för hälsa och miljö, så att tempot i kemikaliearbetet ökar.

Det finns ett stort engagemang hos allmänheten, en otålighet och en vilja att göra det bästa för miljön. Politiker, ni har ett starkt mandat. Ta det!

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev