tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kemikalier

Så vill Moderaterna gå vidare med kemikaliearbetet

Publicerad: 27 mars 2018, 06:05

DEBATT KEMIKALIER Med nya internationella handelsmönster och en teknisk utveckling som går fortare än någonsin finns risk att vi får se nya skadliga kemikalier i Sverige. Därför föreslår Moderaterna nu tre reformer för att komma närmare målet om en giftfri vardag, skriver moderaternas Maria Malmer Stenergard och  Jesper Skalberg Karlsson.


Vi omges dagligen av tusentals kemikalier. Många av dem är livsnödvändiga och har varit avgörande för att bygga det samhälle vi har idag. Kemikalier har bland annat möjliggjort längre hållbarhet för mat, hållfasta byggmaterial och minskad risk för brand i elektronik. Samtidigt finns risker med många kemikalier. En del kemikalier har visat sig påverka människans hormonsystem och reproduktion. Det är något vi behöver ta på stort allvar.

Huvuddelen av vår kemikalielagstiftning finns idag reglerad på EU-nivå. I år firar också EU tio år med den gemensamma kemikaliepolitiken. Genom den så kallade REACH-förordningen säkerställs att alla länder har en gemensam bottenplatta för vilka ämnen som ska begränsas. Just nu innehåller kandidatförteckningen, alltså listan med särskilt farliga ämnen, cirka 200 särskilt farliga ämnen. Många av dem har hamnat där på grund av svensk forskning och svenska krav.

Alliansregeringen tog flera initiativ på det här området. Vi förbjöd fosfater i tvättmedel, arbetade i EU för att begränsa hormonstörande ämnen och tog fram en plattform för kemikaliepolitiken i syfte att närma oss miljömålet om en giftfri miljö.

Men kemikaliepolitiken möter också nya utmaningar. Med nya internationella handelsmönster och en teknisk utveckling som går fortare än någonsin finns risk att vi får se nya skadliga kemikalier också i Sverige. För att möta detta föreslår Moderaterna tre reformer för att närma oss målet om en giftfri vardag:

- Utred kombinationseffekter. Det finns idag omfattande forskning om kemikaliers påverkan på människa och miljö. Tyvärr är den forskning som finns ofta gjord på ett ämne i taget och vilken effekt det enskilda ämnet har. Därför saknas kunskap om så kallade kombinationseffekter, det vill säga den potentiellt farliga mix som uppstår när olika kemikalier blandas. Här vill Moderaterna se mer forskning och satsar mer än dubbelt så mycket som regeringen på miljöforskning.
- Ämnen i grupp. Ett sätt att kringgå ett förbud eller andra regleringar av en viss kemikalie kan ibland vara att skapa ett liknande ämne där någon mindre beståndsdel byts ut, men där grundegenskaperna är oförändrade. För att ta krafttag mot bevisat farliga kemikalier samt påskynda regleringar av dessa bör en lagstiftning som reglerar ämnen med liknande egenskaper komma på plats.
- Fasa ut PFAS. Sverige har världens bästa dricksvatten – och det ska vi vara rädda om. Men de senaste åren har rapporter om bland annat PFAS duggat tätt. Det är en grupp ämnen som bryts ned långsamt och har effekter på både immunsystem och reproduktion. Över 3 miljoner svenskar får sitt dricksvatten från någon av de cirka 100 dricksvattenanläggningar som 65 kommuner rapporterat in misstänks innehålla PFAS. Det är inte alltid farliga halter, men vittnar om att detta ämne som inte ska finnas i vårt vatten sprids snabbt.

Kemikalier sprids naturligt över nationsgränser via vind, vatten och genom handel. Moderaterna är därför övertygade om att vi måste fortsätta att samarbeta internationellt i kemikaliefrågor för att minska mängden bevisat farliga ämnen som vi exponeras för och som kommer ut i naturen. Därför sätter vi kemikaliepolitiken högt på dagordningen när det gäller den miljöpolitik som bedrivs av nästa regering.

Maria Malmer Stenergard (M), miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Jesper Skalberg Karlsson (M), riksdagsledamot

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev