Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

21 experter ställer sig till industrins förfogande

Publicerad: 19 januari 2006, 08:09

Ett nytt nätverk av 21 oberoende pionjärer på miljöarbete ställer sina kunskaper till företagens förfogande. Stora och små företag som vill ta krafttag för hållbar utveckling kan ta hjälp av seniorerna och specialisterna i föreningen Elma.


Som oberoende och med ett långt yrkesliv bakom sig kan de bidra med annorlunda lösningar på miljö- och hållbarhetsproblem.
Via Näringslivets miljöchefer erbjuder de sina tjänster som mentorer till yngre miljöansvariga inom stora och mellanstora företag.

Sedan drygt tre år har nätverket byggts upp inom den ideella föreningen Elma. De har alla varit med om att forma miljövården i Sverige, både inom näringslivet och inom stat och kommun. Flertalet av medlemmarna arbetar numera som fristående konsulter eller som forskare och är oberoende i relation till sina tidigare arbetsgivare.
Dessa veteraner ställer sitt samlade vetande till näringslivets förfogande inom ramen för föreningen Elma. E:et i namnet står för erfarenhet, l:et för lärdomar och m:et och a:et berättar att det handlar om miljöarbete.
– Syftet med föreningen är att ta tillvara pionjärernas erfarenheter och tillsammans på olika sätt föra ut den i seminarier, utredningar och som rådgivare och mentorer, säger Bo Thunberg, en av grundarna av Elma som varit miljörådgivare åt näringsliv och organisationer sedan tjugo år.
– På många sätt är det svårare för företagen att utveckla sitt miljöarbete i dag jämfört med för tio-femton år sedan. Framför allt är kunden mycket mera svårflirtad. De flesta företag lyckas inte växla ut lönsamhet och då går en del miljöarbete i stå.
– Väldigt få företag i dag vågar tala klarspråk gentemot kunden. Inom business till business går det bättre, men inte med kunden. Företagen lullar in sitt budskap i så mycket.
– I miljöfrågans ungdom var konsulterna viktiga för företagen, säger Bo Thunberg. Företagen hade inte kunskapen och sökte den utanför huset. Genom det fick de även en injektion i det interna arbetet.

– Idag är det snarare det omvända. Miljökompetensen finns inom huset, till och med många företagsledare kan miljöfrågan i dag. Men det leder i många fall till låsningar i de egna lösningarna.
Elma bildades av Bo Thunberg tillsammans med konsulten och kollegan Nils Ahlgren 2002. Nils Ahlgren har ett förflutet som planeringschef på Naturvårdsverket, vd vid dåvarande IVL och han har varit miljö- och energikonsult sedan slutet av 80-talet.
– Elma handlar om erfarenhetsutbyte kring miljö- och hållbarhetsfrågor och ska fungera lite grand som en akademi, säger Bo Thunberg även om han tvekar lite över just det ordet.
– Kanske forum passar bättre, tillägger han.
– Det är en mötesplats där man ska kunna stöta och blöta frågor från alla möjliga och omöjliga vinklar. Elma ska fungera som en katalysator för idéer och tankar och sedan också bidra till att torgföra det.
Idén till Elma har delvis sin upprinnelse i de svårigheter de två konsulterna haft att nå ut med miljöinformation till småföretagare. När de 1997 satte samman en lathund till småföretag om den då nya miljöbalken lyckades de inte torgföra den. De knackade dörr med sin idé men fick den inte finansierad. Inte ens Miljöbalksutredningen som hade ett uppdrag att föra ut kunskap och information nappade.

En annan väg till tanken på att starta ett forum för erfarna och rutinerade specialister var när Bo Thunberg vid en rundresa i USA titt som tätt stötte på seniorer på de konsultföretag han besökte.
– Det visade sig att det är vanligt i USA att gamla erfarna medarbetare fungerar som rådgivare till vd:n efter sin pensionering. I Sverige saknar vi förmågan att använda oss av den kompetens som före detta medarbetare besitter.
– Vi sa till oss själva att kanske skulle vi organisera något sådant på miljöområdet, säger Bo Thunberg. Det var så Elma kom till.
Medlemmarna väljs in efter rekommendation. Detta för att skapa en spridning både i erfarenhet och geografiskt. De är naturvetare, tekniker, ekonomer och samhällsvetare och åtminstone hälften av dem är spridda över landet, resten är bosatta i Stockholm. De kommer från näringslivet, myndighetssverige, utbildningssfären eller egen verksamhet som konsulter.
Bland medlemmarna märks många före detta miljö- eller hållbarhetschefer från näringslivet, som Magnus Enell som varit hållbarhetschef på ITT Flygt, Russel Johnson som byggt upp Ikeas miljöarbete, Jan Strömblad som varit miljöchef för ABB-koncernen och Britt-Marie Lundh som varit miljöchef på Föreningssparbanken.
En av grundtankarna med Elma är alltså att medlemmarna ställer sin erfarenhet till förfogande. Allt arbete bygger på frivilliga insatser och ingen får någon ersättning för den tid de lägger ner. Däremot får de ett nätverk genom de andra medlemmarna och genom de aktiviteter de deltar i.

De driver frågor i projektform och "träffas" mest per telefon i arbetsgrupper. Även i projekten är tanken att de ska ställa sina kunskaper till förfogande för att belysa samhällets miljöproblem från ibland lite oväntade vinklar.
En arbetsgrupp tittar just nu på ekonomiska styrmedel ur ett mottagarperspektiv, det vill säga de ser mer på hur effekten blev för de medborgare som skulle styras, än hur resultatet blev utifrån de styrandes perspektiv, som är det vanliga.
En annan arbetsgrupp arbetar vidare med Bo Thunbergs och Nils Ahlgrens arbete med att förmedla kunskap inom miljöområdet till småföretag. Tankar finns kring ett webbaserat system.
En tredje arbetsgrupp tittar på möjligheten att skapa en ny modell för naturvård i samverkan. Tanken bygger på att de frivilliga insatserna måste öka om de ambitiösa målen med att skydda värdefulla naturområden ska kunna uppnås. Det krävs nya organisationsformer för samverkan mellan den frivilliga naturvården och den offentliga, menar de som driver den arbetsgruppen.

Det mest konkreta hittills är ett öppet seminarium i april 2004 som tog upp det faktum att miljöpolitiken håller på att ändra karaktär. I takt med att frågor om miljö och hållbar utveckling integreras i snart sagt alla verksamheter i samhället ökar behovet av att använda målstyrning i högre utsträckning, som ett komplement till den dominerande regelstyrningen.
Seminariet ställde sig frågan varför fyra av riksdagens femton fastställda miljökvalitetsmål knappast kommer att kunna uppnås ens inom en generation, vilket det statliga Miljömålsrådet fastställt.
– Seminariet har lett till planer på samarbete med ett svenskt universitet och uppbyggnad av ett forskningsprojekt, säger Bo Thunberg. Vilket universitet vill han inte avslöja förrän allt är klart.

Och i höstas lanserade Elma en mentorförmedling inom miljöområdet i samarbete med Näringslivets miljöchefer, NMC. Nio Elmamedlemmar erbjuder sig att vara mentor till yngre anställda inom främst näringslivet. NMC har första tjing på att erbjuda mentorerna till sina 300 medlemmar, som domineras av stora och medelstora företag. Hittills har en mentor-adeptrelation skapats, men fler är på gång.
Mentor och adept träffas fyra gånger under ett år. Avgiften är 4 000 kronor och går oavkortat till Elmas administration av föreningens aktiviteter. Mentorn ställer upp utan ersättning.
En av Elmamentorerna är Russel Johnson, som haft adepter inom NMC:s mentorverksamhet tidigare.
– En Elmamentor kan främst hjälpa till med att lyssna. Men mentorerna har både erfarenhet från miljöarbetet och en lång livserfarenhet att ösa ur, säger Russel Johnson.
Till våren planerar Elma att gå vidare med mentorverksamheten och erbjuda sina tjänster även till företag utanför NMC:s medlemsskara och till miljöförvaltningar inom kommun och stat.
Av Lars Ringberg

Fakta Mentorverksamhet
Nio av Elmas
medlemmar erbjuder sedan i höstas sina tjänster som mentorer åt yngre miljöansvariga inom näringsliv och förvaltning. För närvarande endast via Näringslivets miljöchefers hemsida och endast för deras medlemsföretag. Föreningen planerar att utvidga mentorverksmheten till hela näringslivet och till stat och kommun under våren 2005.

Mentorerna är:
Fredrik Holm
, miljöjournalist och universitetslärare, Karlstad.
Russel Johnson, tidigare kvalitets- och miljöchef för Ikea, Växjö.
Peder Jonsson, seniorkonsult vid Kreab, Stockholm.
Gösta Larsson, tidigare ledande befattningar inom Pharmacia, Stockholm.
Lennart Lindgren, vd för Stora Karlsö, tidigare bland annat generalsekreterare för Rädda Barnen och vd-befattningar i näringslivet, Visby.
Ulla Swarén, tidigare vid Naturvårdsverket, Stockholm.
Göran Svensson, konsult i livscykelanalys, tidigare verksam vid Chalmers, Årjäng.
Bengt Taflin, tidigare miljövårdsdirektör vid länsstyrelsen i Västenorrland, Härnösand.
Brigitta Timm, kemist som tidigare arbetat mycket med utredningar och utvärderingar på Naturvårdsverket, Stockholm.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev