Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag06.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

8 saker som bromsar ditt miljöarbete

Publicerad: 11 Februari 2014, 13:32

Mycket ledningssystem – lite verkstad. Hållbarhetsproffs inom näringslivet tycker att administration och tidsbrist står i vägen för framgångsrikt, konkret arbete. Här är åtta av de värsta utmaningarna att tampas med.


Ämnen i artikeln:

Miljöaktuellt

1. Tids- och resursbrist
Gissa vilken miljöproffsens största utmaning i jobbet är? Tidsbrist och arbetsbelastning? Grattis, du gissade rätt. När vi på Miljöaktuellt skickade ut vår stora löneundersökning i somras passade vi också på att fråga om annat än lönen, till exempel utmaningar i jobbet. Frågan vi ställde var ”vilka utmaningar har du framför dig i din yrkesroll, vad håller dig vaken om natten”. Den största utmaningen är av svaren att döma att hinna med allt man förväntas göra, oavsett vilken titel och typ av tjänst den svarande har.
Du är alltså inte ensam, om det kan vara till någon tröst.
Svaren i enkäten är indelade efter yrke eller titel/roll. I den här artikeln tittar vi närmare på svaren från olika typer av miljö- och hållbarhetsproffs inom näringslivet.

2. Fler ansvarsområden
Bland dem som inte jobbar med till exempel miljö på heltid utan kombinerar det med andra ansvarsområden är bristen på tid kanske allra svårast att hantera. ”Kvalitet är mycket tids- och resurskrävande, vilket går ut över miljöarbetet”, är till exempel ett svar från en i yrkesgruppen kvalitets- och miljöansvarig/-chef.
En annan person i samma yrkesgrupp pekar på de påtagliga risker för verksamheten det kan innebära: ”Att mitt ansvarsområde är så stort att jag bara skrapar på ytan och inte åstadkommer något betydande. Jag är också orolig för att mängden arbetsuppgifter skall göra att jag till slut missar något väsentligt. Bredden gör också att det är svårt att hålla sig á jour inom alla områden, jag är lite bekymrad för att att jag skall tappa kompetens framför allt inom miljöområdet.”
En annan aspekt av att ha flera ansvarsområden är att hållbarhet inte nödvändigtvis har högsta prioritet.

3. Få med alla på tåget
Förutom tidsbrist är det några välbekanta utmaningar som dominerar bland svaren. Dels att förankra miljöarbetet brett i organisationen, dels att få med ledningen på tåget. ”Att få alla medarbetare och inte minst ledningen att inse att miljöfrågorna ska vara en del av vardagen” är ett ganska typiskt svar.
Ett kärnfullt svar ur undersökningen sammanfattar några av de vanligast förekommande utmaningarna: ”Bullerkrav. Ledningens ointresse. Ensam om att bry mig.”
Där representerar bullerkraven de yttre krav som till exempel lagar, myndigheter och certifieringar ställer och som många ser som stora utmaningar. En svarande i gruppen miljö-/hållbarhetssamordnare, som är den största, svarar kort och gott ”certifieringsrevision” på frågan.

4. Från ord till handling
Det är också ett exempel på de mer konkreta utmaningar som en del framhåller, till skillnad från de övergripande och mer strukturella som att få ledningens stöd. Att omsätta visionerna och de vackra planerna i åtgärder eller att i praktiken följa ny lagstiftning är inte alltid det lättaste. Här är några svar som tyder på det: ”Att gå från förbuds-/begränsningslistor för t ex kemikalier i varor till aktiv substitution”,  ”nollvision på utsläpp”, ”energieffektivisering” samt ”hinna med att ha koll på att vi uppfyller gällande lagstifting gällande kemikalier, Seveso, Reach etc”.
De flesta verkar i alla fall vara på väg åt rätt håll. Stödet för hållbarhet tycks växa och arbetet ger i alla fall några resultat. Värre är det för dem som känner att deras förutsättningar försämras. ”Verksamhetens miljöpåverkan genom påtalade brister” är något som oroar en av de svarande. ”Effektiviseringar och neddragningar gör att vi har minskat resurserna och kompetensen. Risken för utsläpp och olyckor ökar. Outsourcing gör också att det är svårare att ha koll på leverantörer,” skriver en annan. De är kanske få, men det är illa nog.

5. Strukturella tidstjuvar
Någon nämner frågan om ”hur vi ytterligare kan minska resursutnyttjande i verksamheten genom återanvändning/återvinning eller besparing” och just det borde ju, kan man tycka, vara en av de främsta utmaningarna för den här typen av yrkesfolk: Att driva på praktiska åtgärder som faktiskt gör såväl verksamheterna som världen lite mer hållbar. Det är dock inte så många svar som pekar på det. Det verkar i stället som att strukturella och organisatoriska problem ofta står i vägen. Förutom att, som vi nämnde tidigare, skapa acceptans för hållbarhet i både ledningen och den breda organisationen brottas många med utmaningar av mer administrativ typ. En hållbarhetssamordnare frågar sig hur hen ska ”strukturera arbetet, vad jag ska prioritera och var jag ska börja när det gäller att ta tag i hållbarhetsarbetet på flera avdelningar.”
Känns det igen?
”Det är hela tiden för mycket strategier, handlingsprogram och åtgärdsprogram i förhållande till vad som faktiskt görs där ute i verkligheten. Det vill säga mycket skrivbordsprodukter och för lite verkstad”, som en miljöhandläggare i den offentliga förvaltningen uttrycker saken. ”Röriga strukturer/organisation som blir tidstjuvar”, svarar en csr- och hållbarhetschef.
Detta uppmärksammas även av en vd som svarar att ”nya regelverk kräver alltmer administration av all personal”.
En kvalitets- och miljöchef ser företagets miljöledningssystem som sin utmaning. Det kan vara ett exempel på hur fel det blir när i grunden nyttiga hjälpmedel på grund av dålig implementering eller ogenomtänkt organisation hamnar i vägen för det praktiska arbetet.

6. Internt motstånd
Andra står inför ännu värre hinder: För en stackars miljö-/hållbarhetssamordnare är den stora utmaningen att ”få företaget att sluta med green-washing”. För en kvalitets- och miljöchef handlar det rent av om att ”företaget ska hålla sig inom ramen för tillstånd och lagstiftning”.

7. Lönsam hållbarhet
Ofta hör och läser man – inte minst i Miljöaktuellt – om hållbarhetsarbetets affärsaspekt, om vikten av att få framför allt företagsledningar att inse att man kan och ska tjäna pengar på sitt ansvarstagande. ”Utmaningen är fortsatt att hitta vägar som visar för ledningen att hållbarhetsfrågor är lönsamma i längden”, som en miljö-/hållbarhetssamordnare uttrycker det.
Lite överraskande är det därför att se svaren från dem som har det omvända problemet: Att faktiskt lyckas göra hållbarhet lönsamt och svara upp till ledningens förväntan på det.
”Att få betalt för miljöarbete,” svarar en vd i privat sektor. ”Hur tjänar vi pengar på detta”, ”att kunna räkna ekonomiskt på fördelarna av att arbeta med mjuka värden, såsom socialt ansvarstagande” och ”lönsamhet i csr-frågor” svarar några hållbarhetssamordnare.
De som svarar så här är inte så många, men det är intressant att se att frågan om affärsmässig hållbarhet kanske inte är fullt så enkel och entydig som den ibland framställs.
Ibland är det en fråga om kommunikation: ”Att få ihop hållbarhetsarbetet med affären i verkligheten. Kopplingen är solklar, men det måste nå ända ut”, svarar någon.

8. Politisk styrning
Några deltagare i undersökningen ser bristen på tydliga spelregler från samhället som en stor utmaning: ”Miljöarbetet kommer inte framåt om man inte tydligt visar vilken väg vi ska ta. Det kan INTE bygga på frivillig basis, då kommer vi bara en liten bit och det är förödande för den ’lilla’ människan som kämpar på med sin sopsortering, samtidigt som de stora besluten pekar i en annan riktning. Ska vi komma någonstans krävs modiga politiker som tar modiga beslut för hållbar utveckling och inte bara tänker tillväxt, tillväxt, tillväxt”, skriver en hållbarhetssamordnare.
Även om utmaningarna är många och stora finns det fantastiska ambitioner i branschen. Eller vad sägs om miljö- och kvalitetsproffset som ser ”världsläget” som sin stora utmaning? Det kanske är i mesta laget att ta på sig, men vi önskar förstås lycka till.

Till sist ett optimistiskt svar som förhopppningsvis inspirerar: ”Jag vill göra så mycket, både internt och externt, så det svåraste är att prioritera. Men med god planering går mina förbättringar att genomföra – give me three years”.   n

Anders Danielsson

Ämnen i artikeln:

Miljöaktuellt

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.