Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Accenture: Så kan vi möta klimathotet i Europa – på riktigt

Publicerad: 2 mars 2011, 09:20

Accenture konstaterar i en ny rapport att investeringskostnaden för att möta klimathotet i Europa som uppgår till hissnande 25 000 miljarder kronor. Finansieringen föreslås ske med ”gröna obligationer” och bankerna måste spela en central roll.


En ny rapport från Accenture och Barclays slår fast att det krävs investeringar på hissnande 25 000 miljarder kronor inom miljöteknik för att nå målen om reducerade koldioxidutsläpp år 2020.

Investeringarna som rapporten pekar på behövs är  inköp och implementering av 15 redan idag kommersiellt gångbara tekniska lösningar för byggnader, kommersiella fordon, transportinfrastruktur, eldistribution, elproduktion samt sol- och vindkraft.

Enligt Accenture är det under perioden 2011–2020 möjligt att reducera koldioxidutsläppen till 83 procent av 1990 års nivåer, vilket motsvarar minskade utsläpp med 2,2 gigaton koldioxidekvivalenter. Investeringarna kan dessutom minska energikostnader med nästan 2 300 miljarder kronor under perioden.

Enligt rapporten kommer bankerna att spela central roll gällande finansiering av miljöteknik, samtidigt som stabila och långsiktiga statliga regler och incitament fortsätter att vara avgörande för utvecklingen.

– Vägen till ett Europa med låga koldioxidutsläpp har till stor del varit beroende av statliga initiativ. Stora statsskulder och mognande teknik innebär nu att kapital från den privata sektorn, som i första hand förmedlas av bankerna, måste påskynda de investeringar som krävs för att nå målen för år 2020, säger Henrik Tegnér, expert på energifrågor på Accenture.

Så hur ska man få ihop 20 000 miljarder kronor?
Accenture föreslår i sin rapport att merparten ska komma från lån som säkras med "gröna obligationer" som ska generera 12 000 miljarder kronor.

– Bankerna i Europa står inför utmaningar så som begränsningar för kapitalutlåning, osäkra koldioxidmarknader och mångfacetterad politik på lokal nivå. För att begränsa bördan för deras balansräkningar och minska riskerna måste de skapa kreditprodukter som lockar riskvilliga investerare som vill ha avkastning på sina investeringar. Övergången till teknik fokuserad på minskade koldioxidutsläpp innebär stora möjligheter för nya finansiella produkter och tjänster säger Henrik Tegnér, expert på energifrågor på Accenture.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev