måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Aktuell Hållbarhet erfar: Oklart i vilken form klimathandlingsplanen kommer presenteras

Publicerad: 2 mars 2023, 13:42

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) ska i höst lämna över regeringens klimathandlingsplan till riksdagen. Men det är oklart om det blir som en proposition eller som en skrivelse, erfar Aktuell Hållbarhet. Foto: Joey Abrait & Anders Wiklund/TT

Tidigare har det låtit på klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) som att den klimatpolitiska handlingsplanen ska presenteras som en proposition med skarpa förslag för riksdagen att rösta om. Men den kan lika gärna komma i form av en skrivelse, erfar Aktuell Hållbarhet. Det skulle innebära att riksdagen bara informeras om regeringens klimatarbete och att inget riksdagsbeslut behöver tas.

Ämnen i artikeln:

Klimatpolitik

Anders Hellberg

anders.hellberg@aktuellhallbarhet.se


Det verkar än så länge vara oklart i vilken form regeringen tänker presentera sin klimatpolitiska handlingsplan i höst. Tidigare har det låtit på klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) som att en proposition ska lämnas till riksdagen att rösta om – det vill säga att handlingsplanen ska innehålla ett eller flera förslag på exempelvis nya lagar, lagändringar eller riktlinjer av något slag. 

Men Aktuell Hållbarhet erfar att handlingsplanen lika gärna kan presenteras i form av en skrivelse, vilket innebär ​​en mer redogörande karaktär där inga förslag till riksdagsbeslut finns med.

Klimatlagen har lagt grunden

Bakgrunden går att hitta i den svenska klimatlagen. Här framgår att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan och att den ”ska lämnas till riksdagen” året efter ordinarie riksdagsval. I lagen framgår också vad handlingsplanen bör innehålla, men det står samtidigt ingenting om i vilken form den ska lämnas till riksdagen. 

Den förra regeringen, som tog fram den allra första klimatpolitiska handlingsplanen i enlighet med klimatlagen, valde att göra det i form av en proposition för riksdagen att rösta om. Propositionen byggde på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet samt Liberalerna. Den innehöll också ett förslag till riksdagsbeslut, om att ”ökade ansträngningar görs för att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden för att nå det långsiktiga och tidsatta utsläppsmålet”.

Hittills har det låtit som att också den nuvarande regeringen avser göra på det här sättet. 

Statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari meddelade på DN Debatt i början av året att regeringen tänker komma med en ”samlad och skarp” handlingsplan och att planen ska presenteras nu ”i höst”.

Romina Pourmokhtari har samtidigt under sin tid som minister bland annat sagt så här om den efterföljande processen vad gäller klimathandlingsplanen: 

· ”Vi ska naturligtvis få igenom den i riksdagen och behöver därför dialog med många parter.” (I intervju med Svenska Dagbladet)

· ”Sedan ska handlingsplanen röstas igenom.” (Sagt till Anna-Caren Sätherberg (S) i en interpellationsdebatt)

· ”Sen ska ju den handlingsplanen få stöd i riksdagen.” (I intervju med SVT)

Frågan ska diskuteras 14 mars

Romina Pourmokhtaris tidigare uttalanden om att ta handlingsplanen genom riksdagen har fått riksdagsledamoten Jytte Guteland (S) att reagera. I en interpellation riktad till klimat- och miljöministern, som ska debatteras i riksdagen den 14 mars, skriver Jytte Guteland så här om regeringens kommande klimathandlingsplan: 

”I medier får vi veta att regeringen avser att förhandla detta utan sitt samarbetsparti Sverigedemokraterna. Det ska i stället förhandlas med andra partier i riksdagen. Trots dessa uppgifter har inga kontakter för detta vidtagits med det största partiet i riksdagen.”

Men att andra partier i riksdagen ska få säga till om innehållet i handlingsplanen eller rösta om den är nu alltså långt ifrån säkert, erfar Aktuell hållbarhet. Den klimatpolitiska handlingsplanen skulle nämligen mycket väl kunna lämnas i form av en skrivelse i stället – som enligt regeringen är ”ett meddelande från regeringen till riksdagen om hur man ser på en viss fråga eller hur man har arbetat eller planerar att arbeta med ett visst politikområde. Den innehåller inget förslag till riksdagsbeslut.”

 

Handlingsplanen bör, enligt klimatlagen, innehålla en beskrivning av:

   1. Sveriges åtaganden inom EU och internationellt,

   2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade utsläppsinventeringen,

   3. prognosticerade utsläppsminskningar,

   4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,

   5. planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om när dessa åtgärder kan börja gälla,

   6. i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder kan förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen kan nås,

   7. i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika utgiftsområden påverkar möjligheterna att nå de nationella och globala klimatmålen, och

   8. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen.

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev