Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Allt eller inget för taxonomin

Publicerad: 25 oktober 2019, 07:26

PORTRÄTT på NN den 12 december 2017 i tidningshuset på Gjörwellsgatan 30, Stockholm

EU börjar nu slutförhandla den så kallade taxonomin och parterna står långt ifrån varandra. Hela diskussionen kan lätt uppfattas som teknisk och fylld av EU-fikonspråk. Men enligt taxonomins förespråkare handlar det i slutändan om mänsklighetens överlevnad.


De senaste åren har efterfrågan på hållbara placeringsalternativ växt explosionsartat från sparare och institutionella investerare. Kapitalförvaltare, som vill leverera det kunderna vill ha, har därför tagit fram en rad “gröna” investeringsinstrument. Ett problem har förstås varit att det inte funnits någon definition av vad som är en “grön” investering. Förhoppningen är nu att en taxonomi ska råda bot på det problemet.

Den så kallade taxonomin som förseslagits i EU är ett klassificeringsverktyg som bedömer ekonomiska aktiviteter utifrån deras klimategenskaper. Taxonomin är först och främst ett verktyg som ska säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska kunna kallas hållbara, och vilka investeringar som inte får kallas hållbara.

Inför veckans taxonomiförhandlingar i EU, som är en så kallad trilog mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet, stod det redan från början klart att parterna står långt ifrån varandra med ommissionen och medlemsländerna på en sida och parlamentet på en annan.

EU-kommissionen, som har stöd av medlemsländerna, vill ha en flexibel lagstiftning som sätter upp allmänna regler för vilka investeringar en finansaktör kan kalla hållbar. EU-parlamentet vill gå betydligt längre och ta fram en lista med tydliga beskrivningar av exakt vilka typer av ekonomiska aktiviteter som ska kunna beskrivas som hållbara.

Just en lista över ekonomiska aktiviteter som kan anses hållbara är förmodligen det mest radikala i hela tanken om en taxonomi. Det var också en sådan lista som EU:s expertgrupp för hållbara finanser, TEG, presenterade när de lämnade sitt slutförslag i juli i år. En sådan lista skulle enligt TEG kraftigt minimera möjligheten för alla sorters bolag att bedriva “greenwash” då det klart och tydligt går att titta på listan och säga vilka ekonomiska aktiviteter, och i slutändan produkter och tjänster, som är “gröna” och inte “gröna”.

SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts, som suttit med i EU:s expertgrupp, pratar till exempel om produkter som är “taxonomy complient”. Hon ser till och med framför sig framtida märkningar och certifieringar där du skulle kunna se om gurkorna du köper i mataffären har producerats på ett sätt som ligger i linje med EU:s taxonomi.

En fråga, som många ställer sig, är om det verkligen går att lista “klimatvänliga” och “icke klimatvänliga” ekonomiska aktiviteter. De som bevakat hållbarhetsområdet över tid vet att hållbarhetsfrågor är vad som kan kallas rörlig materia. I hållbarhetsvärlden leder ofta varje svar på en fråga till ytterligare frågor och det som ansågs hållbart i går är inte längre hållbart i dag. Det som gynnar klimatet kan skada miljön på andra sätt. Det som gynnar miljön kanske inte är socialt hållbart, och så vidare. Med denna bakgrund är det berättigat att fråga om inte en taxonomi – en fast lista – riskerar att cementera hållbarhetsfrågorna på ett opraktiskt sätt.

Remissrundan för TEG:s föreslagna taxonomi avslutades i slutet av september och remissvaren riktas kritik från olika håll. Gas och bioenergiföretag har framfört oro över att deras verksamheter ska klassas som ohållbara. Miljöorganisationer anser att den föreslagna taxonomin innehåller för många och för uppenbara kryphål.

De förhandlingar som nu startat väntas av flera experter att dra ut på tiden med anledning av det låsta förhandlingsläget. Inför förhandlingarna har parlamentet lyckats ändra kommissionens förslag så att det innehåller skrivningar om att sociala minimistandarder måste respekteras. Parlamentet har också enats om att en eventuell taxonomi inte ska godkänna kolkraft, kärnkraft eller gasinfrastruktur som hållbara ekonomiska aktiviteter. Den gröna partigruppens förslag om att införa en “brun lista” över ohållbara verksamheter har emellertid stoppats av konservativa och liberaler i parlamentet.

Diskussion och förhandlingarna om taxonomin är teknisk, komplicerad och dessutom fylld med EU-fikonspråk. Därför är det värt att påminna sig om att förhandlingarna i slutändan handlar om den nödvändiga klimatomställningen som måste göras och hur EU:s företag ska kunna bidra till att Parisavtalets mål nås. Alla är överens om en reglering av finanssektorn som syftar till att flytta kapital i en hållbar riktning. Frågan som nu diskuteras är hur detaljerad den regleringen ska vara.

I veckan träffade Aktuell Hållbarhet Olivier Guersent som var besök i Stockholm. Han är EU:s högste tjänsteman för gröna finanser och en av initiativtagarna till den taxonomi som nu ligger på förhandlingsbordet. När Olivier Guersent pratade inför ett antal svenska banker ville han inte kommentera den pågående politiska processen i detalj. Däremot sa han att frågan om taxonomi var viktig eftersom vi har mycket kort tid på oss att göra något åt klimatkrisen. Han konstaterade också att planeten jorden kommer att klara sig med eller utan taxonomi. Frågan handlar om hur det går för oss människor.

Jon Röhne
redaktionschef, Aktuell Hållbarhet

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.