Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Änok – skogen ingen vill ta ansvar för

Publicerad: 23 mars 2011, 12:54

Alla skyller på alla. En unik fjällnära skog i ett väglöst vildmarksområde kan därför skövlas mitt framför ögonen på både myndigheter och ministrar – trots att de egentligen vill bevara skogen. Miljöaktuellt har följt de många turerna kring fallet.

Ämnen i artikeln:

Eskil ErlandssonAndreas CarlgrenLänsstyrelsenÄnokSkogsstyrelsen

Det har varit många turer kring det 55 hektar stora skogsområdet i Änok, beläget i nordvästra delen av Jokkmokks kommun. Miljöaktuellt kan nu uppdaga hur frågan bollats fram och tillbaka mellan Miljödepartementet, Landsbygdsdepartementet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Norrbotten – utan att någon vill ta ansvar för vad de själva medger är ett uppenbart skogspolitiskt misslyckande.

– Det handlar inte om att jag inte vill kommentera ärendet – jag får inte kommentera, säger miljöminister Andreas Carlgren då Miljöaktuellt träffar honom efter ett seminarium där han pratat om regeringens syn på naturvården i den svenska skogen.

Foto: Anders Hellberg

Förvirringen kring
skogsområdet i Änok, som omges av två naturreservat och som dessutom hänger samman med det enorma världsarvet Laponia, började i och med att en avverkningsanmälan lämnades in till Skogsstyrelsen under hösten 2009.

Länsstyrelsen i Norrbotten hörde snabbt av sig till Skogsstyrelsen och förklarade att myndigheten i det här fallet inte borde ge något tillstånd. Den planerade avverkningen rör nämligen skog med ”höga naturvärden i fjällnära läge”, med ”gammal naturskog, rik på flerhundraåriga träd och död ved”. 51 av de 55 hektaren är sedan tidigare klassat som nyckelbiotop och området ligger dessutom inom ett ”obrutet, väglöst vildmarksområde av riksintresse för det rörliga friluftslivet”. Länsstyrelsens handläggare konstaterade att ”en avverkning skulle innebära stora och irreversibla skador även på landskapsbilden i den säregna och natursköna miljön längs Kamajokk (älven)”.

Foto: Tor Lundberg

Trots detta väljer Skogsstyrelsen ändå, i slutet på januari i år, att tillåta avverkningen. Johan Kristoffersson, distriktschef i Södra Norrbotten, säger till Miljöaktuellt att Skogsstyrelsen därmed handlagt ärendet färdigt och han förklarar också varför:

– I det här fallet är det Länsstyrelsen som måste våga ta sitt ansvar och verka för ett områdesskydd. Vi på Skogsstyrelsen kan inte bilda ett biotopskyddsområde eftersom området är för stort. Och hänvisar vi till skogsvårdslagen för att stoppa avverkningen måste vi betala ut pengar till markägaren utan att skogen egentligen skyddas. Markägaren skulle i princip dagen efter ett sådant beslut kunna påbörja en gallring eller så småningom till och med kunna lämna in en ny avverkningsanmälan.

Dessutom, menar Skogsstyrelsen, och bollar än en gång tillbaka frågan till länsstyrelsen, har länsstyrelsen i Norrbotten haft möjlighet att inte mindre än två gånger tidigare ge området i Änok ett formellt skydd i samband med två närliggande reservatsbildningar. Men det avstod man ifrån.

Fler märkliga turer uppdagas när Miljöaktuellt får tag i Per-Ola Eriksson, landshövding i Norrbotten. Ett större område, inklusive det nu avverkningsanmälda, var faktiskt uppe för reservatsdiskussion redan för några år sedan. Men det visade sig att ett antal markägare då satte sig på tvären och till slut lyckades övertyga landshövdingen, som är högste chef på länsstyrelsen, att ett reservat inte var nödvändigt eftersom det ju inte fanns något reellt hot mot skogen. Markägarna förklarade sig vilja ta ett långsiktigt ansvar – och slippa den ofta så känsliga frågan om statlig inblandning.

Den privata ägare som nu vill hugga ner sin skog var dock inte med på besöket. Nu, när hans avverkningsanmälan godkänts, skriver en av de andra markägare som var med till landshövdingen, på sin blogg:
”Och här står jag med byxorna nere, och de andra byborna också som besökte landshövdingen. Nu har länsstyrelsen skäl till att snabbt bilda naturreservat av hela alltet…”

Men på länsstyrelsen finns det inga sådana planer.

– Så länge jag är landshövding kommer jag inte att göra reservat av det här, säger Per-Ola Eriksson till Miljöaktuellt. Det blåser nya vindar från regeringen – riktlinjerna är att reservat med tvång ska man passa sig för. Vi ska eftersträva överenskommelser, inte att köra över folk.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, den i regeringen med ansvar för skogsfrågor, diskuterade i förra veckan skyddet av fjällnära skogar under en interpellationsdebatt som initierats av Åsa Romson från miljöpartiet. När Romson tar upp problematiken kring just Änok förklarar ministern att han inte kan göra något i det enskilda ärendet trots att han är ansvarig minister.

– Det är mycket svårt – och knappast önskvärt – att detaljreglera hur och när avverkningstillstånd ska ges. Det är Skogsstyrelsen som expertmyndighet som har att väga samman alla faktorer och förutsättningar i det enskilda ärendet.

Bollen är alltså tillbaka hos Skogsstyrelsen som ju tidigare skickat tillbaka den till länsstyrelsen som i sin tur är tudelad i sin bedömning i fall området bör skyddas eller inte.

Miljöminister Andreas Carlgren är medveten om frågans rundgång i systemet. Rent generellt menar han, kan det i vissa exceptionella fall – möjligen det här – komma att krävas särskilda åtgärder. När Miljöaktuellt efter tisdagens seminarium frågar vilka särskilda åtgärder Carlgren ser framför sig kommenterar miljöministern något uppgivet:

– Det kan jag inte svara på än.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev