måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Är det moraliskt att exportera våra klimatutsläpp?”

Publicerad: 24 februari 2016, 06:44

Lisa Ehde, LRF Mjölk.

DEBATT En ansvarsfull miljöpolitik borde ge förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion i Sverige, skriver Lisa Ehde, miljö- och klimatexpert på LRF.


Lisa Ehde, LRF Mjölk.

Häromveckan lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen för att rapportera hur det går med de klimat- och energipolitiska målen som satts upp till år 2020. Riksdagen har antagit ett mål om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. I skrivelsen rapporterar regeringen att utsläppen från Sverige som helhet minskat och att utsläppen från jordbruk minskat med elva procent sedan 1990. Prognosen är att utsläppen från jordbruket ska fortsätta minska i samma takt fram till 2020. Ska vi se detta som ett kvitto på att en framgångsrik miljöpolitik drivits på jordbruksområdet?

Vad beror minskningen av utsläppen från jordbruket på? I skrivelsen fastslår regeringen att de minskade utsläppen till viss del beror på en effektivare produktion, men framförallt på ett minskat djurantal i Sverige. Med tanke på hur animaliekonsumtionen i Sverige utvecklats kan vi snabbt konstatera att minskningen av djurantalet i Sverige inte beror på att vi börjat äta mer vegetabilier utan att den minskade inhemska produktionen ersatts med import.

Stor import av varor innebär också export av den miljöpåverkan som livsmedelsproduktionen innebär. Statistik från Naturvårdsverket visar att under ungefär samma period som utsläppen från svenskt jordbruk minskat med elva procent har andelen av utsläppen från mat som sker utomlands ökat med 85 procent. I dag sker cirka 70 procent av klimatpåverkan från maten vi äter utomlands. Detta går stick i stäv med det övergripande generationsmålet som riksdagen beslutat om som bland annat innebär att vi inte ska flytta vår miljöpåverkan utomlands.

Att vi i Sverige exporterar en så stor andel av våra utsläpp till andra länder är absurt och oansvarigt med tanke på vilka goda förutsättningar vi har för matproduktion i Sverige i form av mark, vatten, god miljö- och djuromsorg och duktiga bönder.

Studier visar även att svensk animalieproduktion är bland den mest klimatsmarta i världen vilket innebär att ett kilo importerat mjölk eller kött ger upphov till större utsläpp utomlands än det skulle ha gjorts om det producerats i Sverige i stället. Exempelvis är utsläppen från ett kilo svensk mjölk 44 procent lägre än världsgenomsnittet och utsläppen från svenskt nötkött är 25 procent lägre än EU-genomsnittet.

Samtidigt visar Naturvårdsverkets uppföljning av miljömålen att vi har problem att nå de miljömål som är beroende av att vi har betande djur. Mer än en fjärdedel av de rödlistade arterna i Sverige, det vill säga över 1 000 stycken, är beroende av öppna och trädbärande gräsmarker för sin överlevnad. Igenväxning är det största hotet mot de rödlistade arterna och riskerar påverka cirka 2 000 rödlistade arter negativt. Vi behöver betande djur i Sverige för att vända denna utveckling.

Att klappa sig för bröstet och säga att den utsläppsminskning vi sett i svenskt jordbruk på senare tid visar att miljöpolitiken på detta område varit framgångsrik är inte sant och flyttar fokus från kärnfrågan. Vi måste äta, och all matproduktion påverkar miljön både positivt och negativt. I Sverige har vi alla förutsättningar för att producera hållbar mat som dessutom bidrar till att vi når våra miljömål. En ansvarsfull miljöpolitik är därför en politik som ger förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

Lisa Ehde, miljö- och klimatexpert, LRF

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev