Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Att Stockholm utvecklas hållbart är Sveriges viktigaste miljösatsning”

Publicerad: 7 september 2016, 04:12

Portraits of politicians taken on August 18th, 2015 at Landstingshuset in Stockholm, Sweden.

Foto: Michael Campinella

DEBATT Nu måste vi planera smart, bra och attraktivt, skriver Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.


Ämnen i artikeln:

Centerpartiet

Stockholm är den snabbast växande storstadsregionen i hela Europa och den urbaniseringstrend som påverkar hela världen är relevant även i Stockholm. Städer är effektiva välståndsskapare och det är där som kunskapsutveckling och specialisering driver på den ekonomiska tillväxten. Men det är också i städer som 70 procent av världens klimatgaser har sitt ursprung.

Samtidigt som denna urbaniseringstrend kan ses som ett klimatproblem innebär den även en fantastisk möjlighet. Staden är ett av våra viktigaste verktyg för att få bukt med utsläppen – om den sköts på rätt sätt. En snabbt växande Stockholmsregion är endast ett hot om den präglas av ogenomtänkt, undermålig och kortsiktig planering av bebyggelse och infrastruktur.

Tyvärr är det denna stadsplanering som vi historiskt har sett. Det är en stadsplanering som präglas av funktionsseparering och resursineffektiv bebyggelse som har bidragit till efterkrigstidens urbana utglesning i Stockholms län och framväxten av en bildominerad stadsbild och ett stadigt ökande bilåkande. När Stockholm nu växer rekordsnabbt måste vi planera smart, bra och attraktivt med tät bebyggelse och kapacitetsstark kollektivtrafik.

I och med framtagandet av en ny Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen (RUFS 2050) har vi möjlighet att rätta till historiska misstag och fylla igen ineffektiva luckor i vår stadsväv och se till att Stockholmsregionens utveckling hamnar i en hållbar riktning. Där fler resor görs möjliga med kollektivtrafik, cykel eller gång. På grund av detta är RUFS 2050 och Stockholms utveckling ett oerhört viktigt miljöarbete. Faktum är att jag, som centerpartistisk politiker, anser att RUFS 2050 är ett av de viktigaste processerna för svensk miljöpolitik.

Under det gemensamma framtagandet av regionplanen kan landstinget och länets alla kommuner enas om en övergripande strategi med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och föreviga strategin i konkreta stadsbyggnadsprojekt som kommer att prägla Stockholm under mycket lång tid framöver. Vi befinner oss under rekordår i och med Europas snabbaste befolkningstillväxt, på samma sätt som under miljonprogrammens tid, och det vi gör i dag kan både rätta till gamla tiders misstag och permanent skifta Stockholmsregionens urbana form i en hållbar riktning.

Vilken typ av bostadsområden, handelsplatser, gatustrukturer och transportsystem vi har avgör hur hållbart Stockholms län kan vara. Dessa beståndsdelar utgör koden för vår fysiska miljö och avgör hur vi bor, arbetar och förflyttar oss, hur vi mår, hur mycket energi vi konsumerar och mängden utsläpp vi genererar.

Med rätt beståndsdelar på plats kan kommuner och landsting, de offentliga aktörer som befinner sig närmast klimatproblematiken, adressera vår tids största utmaning genom att mobilisera alla de verktyg som finns till vårt förfogande för att minska våra utsläpp och bli helt fossilfria år 2050. I syfte att göra detta så enkelt och smidigt som möjligt ska RUFS 2050 kunna användas som en checklista där det dels går att se vilka verktyg alla samhällsaktörer har till sitt förfogande för att främja en hållbar utveckling samt i vilken ordning vi måste genomföra vilka klimatåtgärder för att vi ska ligga i linje med det övergripande målet om fossilfrihet år 2050.

Därmed utgör RUFS både en karta över vad som behöver göras av vem, samtidigt som det är en måttstock för hur långt ifrån målet vi befinner oss, och hur mycket det är kvar, om vi inte börjar bygga en smart och hållbar Stockholmsregion redan i dag.

För att lyckas med det måste vi se till att den regionala utvecklingsplanen hålls och:

- Skapa täta blandstäder där bostäder, kontor och service samsas på ett och samma ställe, vilket reducerar transportbehovet och energiåtgången.
- Koncentrera stadsutvecklingen i ännu högre grad till länets centrala delar i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka samt i åtta regionala kärnor som utgör service- och kollektivtrafiknoder för sitt närområde.
- Samplanera bostäder, kontor och kollektivtrafik i tid och rum så att kollektivtrafik finns på plats från dag ett när människor flyttar in i ett nytt område.
- Prioritera kollektivtrafik, gång och cykel framför bilen. Ingen stad kan eliminera sina utsläpp eller klara framkomligheten utan att bilåkandet minskar.
- Värna våra existerande grönområden genom en tät stadsbyggnad som lämnar tillräckligt mycket mark för att vi ska kunna växa utan att sluka naturen även efter 2060 när Stockholms län beräknas ha två miljoner fler invånare än i dag.
- Planera långlivade och flexibla fastigheter som kan möta varierade behov och enkelt omvandlas till bostäder, kontor, butiker under deras livstid.

Gör vi allt detta kommer Stockholms län både att drastiskt reducera dagens utsläpp samtidigt som vi kan lämna över en långsiktigt hållbar, resurseffektiv och ekonomiskt konkurrenskraftig region till framtida Stockholmare. De ska inte, liksom vi, behöva gräma sig över tidigare beslutsfattares misstag och ta fram strategier kring hur skadorna kan minimeras. Genom att anta och förverkliga RUFS 2050 kan vi använda dagens tillväxtkraft till att stärka Stockholm under lång tid framöver.

Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.

Ämnen i artikeln:

Centerpartiet

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.