söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Bara 14 procent av storbolagen har verkligt jämställda ledningsgrupper

Publicerad: 8 mars 2018, 11:09

54 procent av de stora börsbolagens styrelser har en jämn könsfördelning men makten i bolagens ledningsgrupper är fortfarande mycket ojämnt fördelad.


JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Bara 14 procent av de stora börsbolagen har en önskvärd jämställd reell maktbalans i företagsledningen. Det visar ny statistik som tagits fram med en ny mätmetod från analys- och informationstjänsten Invest In Relations.

För att beräkna reell makt på ledningsgruppsnivå har Invest In Relations granskat hur könsfördelningen ser ut på tunga maktpositioner i ledningsgruppen, det vill säga chefer med intäktsansvar på så kallad c-nivå. Mätmetoden tar också hänsyn till hur nära personer står till den högsta ledningen och styrelsen.

Enligt traditionell statistik, som räknar på genomsnittet av det totala antalet styrelseledamöter i börsbolagen, är andelen kvinnor i bolagsstyrelserna 32 procent. Men även om man skulle nå målet – 40 procent – skulle detta sätt att räkna kunna betyda att 0 procent av bolagen har jämställda styrelser.
– Vi har tagit fram en egen metod för att dagens metoder inte mäter enskilda bolags ansträngningar i jämställdhetsarbetet. Traditionella metoder bygger på genomsnittssiffror och enstaka årliga nedslag. Det behövs löpande sammanställningar månadsvis för att se om ett företag verkligen adresserar jämställdhetsfrågan. Vi rankar alla nordiska bolag, strax över 1 000 bolag, där vi tittar på styrelse, ledning och reell makt, säger Andrew Suneson Meiling, vd på Invest In Relations, till Aktuell Hållbarhet.

Andrew Suneson Meiling konstaterar att det är mycket långt kvar till verkligt jämställda ledningsgrupper. Han påminner om att det främst är vid nyrekrytering som företag har möjlighet att förändra den här maktbalansen.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev