Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Bomässorna saknar holistiskt perspektiv

Publicerad: 1 mars 2018, 13:04

Sege Park lyfts fram som ett möjligt startskott på hållbara bomässor.

Foto: Bild: Kjellgren Kaminsky Architecture

DEBATT BOSTAD Sveriges bomässor måste gå från att fokusera på byggnaders utformning till att omfatta ett brett hållbarhetsperspektiv. Det skriver arkitekterna Joakim Kaminsky och Oskar Ivarsson och lyfter fram Sege Park som förebild.


Bomässorna i Sverige har hittills fokuserat på det byggda. Även om agendorna har varit estetiska, ekologiska eller sociala har det i mångt och mycket varit husens och stadsplanens form som ska ge lösningarna. Den djupare ekologiska analysen och innovationen har ofta lyst med sin frånvaro. För framtiden önskar vi oss en bomässa med en holistisk syn på hållbarhet som även inkluderar till exempel biodiversitet, resursförbrukning, livsstilsfrågor och giftfria material. Vi tror att Sege Park i Malmö har möjligheten att bli en sådan arena.

I Bo01 vi lades exempelvis stor vikt vid banbrytande arkitektonisk utformning i kombination ny teknik för ekologisk hållbarhet. Vallastaden, årets Bomässa i Linköping, har fokus på social hållbarhet, men det är främst en fysisk uppdelning i mindre tomter och uppbrutna fasader som ska ge effekten. Hållbarhetsambitionerna har varit bristande när det gäller t ex ekosystemtjänster, social hållbarhet och dagvattenhantering.

En annan sak de flesta spjutspetsprojekt har haft gemensamt är att en kombination av höga produktionskostnader och bra lägen har lett till exklusiva områden med höga priser och en homogen befolkning. Ofta har även hyresrätter funnits med som upplåtelseform, men deras hyra har då fått subventionerats av övriga hyresbestånd, som varit fallet i både Västra hamnen och Vallastaden.

Visar Sege Park vägen mot ett paradigmskifte? Stadsdelen är kanske det viktigaste stadsbyggnadsprojektet i Malmö sedan Bo01. Men denna gång är det inte husen utan visionen om livet i stadsdelen som är det unika. Vi är vana att se omvandling av industri- och hamnområden i havsnära, exklusiva lägen, men Segevång och Kirseberg är stadsdelar som till stora delar vuxit fram på 50- och 60-talet och hyser i dag en slumrande tillvaro. Den nya stadsdelen Sege Park ska vävas samman med det befintliga och det befintliga ska utgöra grunden för det nya.

2016 var Sege Park Sveriges bidrag i den nordiska innovationstävlingen Sharing for Sustainable Climate Smart Living” som arrangerades av Malmö Stad och Nordiska Ministerrådet. Varje nordiskt land deltog med ett stadsbyggnadsprojekt med högsta hållbarhetsprofil. Med detta kickastartade en idéprocess med brett deltagande från olika team. Vi deltog i tävlingen och gick till final. I efterföljande markanvisning gavs extra poäng om byggherrarna kunde visa hur dessa idéer kunde implementeras. Några av de tävlande teamen finns nu med i fruktbart samarbete med olika byggherrar, vilket var fallet med vårt team. En spännande och unik länk från idéprocess till genomförande.

Malmö Stad arrangerade ett så kallat ”pitch-and-match”-event där de tävlande arkitektteamen kunde matchas ihop med byggherrar som avsåg delta i markanvisningen. Vårt team kom därmed att utveckla våra idéer i nära samarbete med Serneke. Vi lämnade in ett skarpt och genomförbart koncept och vårt team tilldelades markanvisning för sju byggnader.

Bland de konkreta idéerna i vårt förslag finns utvecklade system för urban odling, system för att underlätta en hållbar livsstil, tankar om delning av verktyg och gemensamhetsytor, delningsekonomi, stärkt cykelkultur och social gemenskap. Här finns också koncept för samverkan mellan stad och land, om hur Malmös omgivande jordbrukslandskap kan integreras i stadsdelen. Kreativa processer och nätverk har aktiverats som bara väntar på att få plöja ner energi och engagemang i Sege Park.

För området Segevången lokalt och i rollen som förebild för stadsutvecklingen nationellt är det nu viktigt att de banbrytande målsättningarna för Sege Park inte förblir just målsättningar utan att när vi om tio år besöker området finner en stadsdel där människor knyts samman på nya sätt. Där hus från olika tider och människor med olika bakgrund blandas.

Vi föreslår att Malmö stad tar steget fullt ut och arrangerar en bomässa i Sege Park 2022 i samarbete med Byggherrar, arkitekter och lokala nätverk. Då kan Sege Park bli starten för ett skifte för hur vi bygger stad i Sverige.

Joakim Kaminsky, arkitekt som driver byrån Kjellgren Kaminsky.

Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt som driver byrån Mareld.

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.