onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Bonusstopp för statlig vd

Publicerad: 13 oktober 2003, 09:40

Regeringen skärper riktlinjerna för ersättningen till de statliga bolagens toppchefer. Det blir omöjligt att få bonus som vd för statliga bolag. Pensionen begränsas och pensionsåldern höjs. Däremot är det mycket möjligt att den fasta lönen blir högre än tidigare.


Näringsminister Leif Pagrotsky vill att det privata näringslivet följer efter.
– Vi kräver inte att andra ägare ska göra exakt som vi, men vi kräver att det privata näringslivet också tar förtroendeproblemen på allvar. Ersättningarna till företagsledningarna måste spegla de värderingar som råder i samhället, säger Leif Pagrotsky som anser att förtroendet för näringslivet har fått sig en knäck de senaste åren.
– Vi måste bygga förtroendet hos den breda allmänheten. Det är viktigt för Sverige att näringslivet åtnjuter respekt.
De statliga bolagen är en viktig del av näringslivet. Det har varit mycket prat men nu är det inte snack längre utan handling.

Bonusar som retade
Det var de höga bonusarna till bland annat Vattenfalls vd Lars G Josefsson och Postens förre vd Lennart Grabe som fick regeringen att ta fram hårdare regler. Regeringen har fattat beslut om att införa de nya riktlinjerna efter samråd med vänsterpartier och miljöpartiet.
Regeringen är inte ute efter att sänka lönerna för de statliga vd:arna. Tvärtom räknar regeringen med att de fasta lönerna kan bli högre när man rensar bort bonusprogram.
– Vi tar bort bonusar och ger en rak och förutsägbar lön istället. Var och en ska kunna se att vi betalar generösa löner så att vi kan rekrytera folk med den erfarenhet som behövs, säger Leif Pagrotsky.

Vill ha full kontroll
En viktig princip för regeringen har varit att bolagens styrelser ska ha full kontroll över alla kostnader. Och pensioner och bonusar har ofta vara mycket svårt att bedöma kostnaderna för.
– Det är svårt att konstruera incitamentsprogram som fångar upp det egna bolagets utveckling, säger Leif Pagrotsky. Om man ska rensa bort omvärldsfaktorer blir det oerhört komplicerat. Därför ska statliga bolag undvika incitamentsprogram.
Om styrelsen ändå kommer fram till att det behövs får det aldrig förekomma när bolaget går med förlust, enligt de nya riktlinjerna.
– Vd får inte heller omfattas eftersom det är vd som tillsammans med styrelsen utformar målen och rapporterar utfallet. Det är inte bra med sådana målkonflikter, säger Leif Pagrotsky.
Pensionsreglerna stramas också upp. Bland annat införs en ny maximigräns för premierna och tidigaste pensionsålder höjs från 60 till 62 år.
– Det har varit vanligt med 60 år som pensionsålder, men nu höjer vi den gränsen till 62 och jag utesluter inte att vi fortsätter att höja pensionsåldern. Vi behöver utnyttja arbetskraften bättre, säger Leif Pagrotsky.

Öga mot öga
Regeringen kräver också att bolagen i fortsättningen öppet redovisar och motiverar ersättningarna.
– Allt ska redovisas öppet, inte bara i årsredovisningen utan även på bolagsstämman – öga mot öga med ägare, media och allmänhet. Det räcker inte heller med att redovisa, ersättningarna ska också motiveras. Detta är ett viktigt steg mot bättre förtroende för näringslivet i stort och betydelsefullt för Sveriges ekonomiska utveckling.

Kort om de nya riktlinjerna:

- Alla ska kunna se vad ledningen tjänar. I årsredovisningen ska ersättningar för koncernchef, VD och ledningsgruppen redovisas per person. Även för styrelsens ledamöter ska arvoden redovisas. Styrelsen ska dessutom på bolagsstämman redovisa och motivera den totala ersättningen till VD.
- Helst ska det inte finnas någon bonus eller andra incitamentsprogram alls för statliga företagsledningar. Om styrelsen ändå kommer fram till att det behövs bonus får denna motsvara högst två månadslöner. Alla anställda ska omfattas av bonusen med ett viktigt undantag – vd själv får inte omfattas.
- Pensionerna ska utgå från fasta premier, så man enkelt ser vad kostnaden blir. Så kallade förmånsbestämda pensioner har varit svåra att bedöma kostnaderna för och ska därför inte förekomma. Regeringen inför också en maxgräns på 30 procent av lönen till pensionsavgifter. Det är ungefär samma som för tjänstemän generellt i näringslivet – men en maxgräns för statliga vd:ar.
- Tidigaste pensionsåldern höjs från 60 år till 62 år.

Riktlinjerna finns att hämta på näringsdepartementets webbplats.
www.naring.regeringen.se/fragor/statliga_foretag

Valter Bengtsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev