Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Bra hållbarhetsarbete viktig faktor för högre avkastning”

Publicerad: 13 juni 2017, 05:00

DEBATT Genom vårt sparande kan vi förändra världen till det bättre. Regeringen föreslår därför ny lagstiftning som ska tydliggöra vilka fonder som placerar sitt kapital hållbart, och vilka som inte gör det, skriver finansmarknadsminister Per Bolund (MP).


I den globala omställningen till en fossilfri ekonomi, ökad respekt för mänskliga rättigheter och ett korruptionsfritt näringsliv går det inte att överskatta finansmarknadens roll som påverkansaktör och agendasättare. Det är därför välkommet att det i Sverige såväl som internationellt sker en snabb utveckling mot en mer hållbar finansmarknad.

Den positiva utvecklingen har många olika förklaringar. Dels har förståelsen ökat kring de risker, relaterade till hållbarhet, som en investering kan föra med sig. Dels gör allt fler bedömningen att utvecklingen kan bidra till en högre avkastning, eftersom sambandet mellan ett gott hållbarhetsarbete och en hög avkastning blir allt tydligare.

Det finns därför goda skäl till varför stora investerare själva tar steget bort från att stirra sig blinda på kvartalsrapporter och väljer att bortse från de kortsiktiga rörelserna på världens börser. I stället tas i dag fasta på vad som långsiktigt bidrar till att bygga upp värden inom bolag – nämligen ett aktivt miljöarbete, värdiga arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter och ett aktivt korruptionsarbete.

På internationell nivå pågår en rad olika initiativ som syftar till att underlätta för finanssektorn att ta hållbara, och samtidigt ekonomiskt rationella, investeringsbeslut. Genom Agenda 2030 skapas en färdplan för mer hållbar utveckling med mycket ambitiösa mål.

Ett annat initiativ kommer från det finansiella policyorganet Financial Stability Board. Det arbetar för en mer transparent finanssektor med målet att varje investering ska bära sina riktiga klimatkostnader och återspeglas i dess pris. I samband med att G-20 i juli sammanträder kommer slutsatserna att presenteras. Den svenska regeringen spelar en stor roll i dessa processer.

I Sverige har utvecklingen av hållbara val bland investerare understötts av att AP-fonderna 2001 fick i uppdrag att ta hänsyn till miljö och etik. Svenska kapitalförvaltare har i dag en framskjuten position med högt ställda hållbarhetsambitioner. 40 procent av aktörerna är med i toppskiktet när den oberoende organisationen Asset Owners Disclosure Project rankar kapitalförvaltare världen över, vilket innebär att Sverige toppar listan. Detta är självfallet positivt men tyvärr otillräckligt. För att ha en chans att nå målen med Parisavtalet och andra internationella överenskommelser måste vi öka tempot. Regeringen har därför intensifierat arbetet för en mer hållbar finansmarknad och vidtagit en rad åtgärder:

Ny AP-fondslagstiftning
AP-fonderna förvaltar pensionssystemets buffertkapital. Det är centralt att detta arbete sker ansvarsfullt och i linje med de internationella konventioner som Sverige ratificerat. Regeringen kommer därför inom kort att presentera ny och moderniserad lagstiftning som intensifierar AP-fondernas hållbarhetsarbete.

Hållbarhet blir ett grundkrav på premiepensionens fondtorg
I samband med att åtgärder vidtas för att öka tryggheten för alla pensionsspararna kommer även ett hållbarhetskrav införas. Detta innebär att alla fonder behöva visa på att kapitalet placeras hållbart.

Uppdrag åt Finansinspektionen
Regeringen har uppdragit till Finansinspektionen att utreda klimatförändringarnas påverkan på finansiell stabilitet. Detta är en del i ett bredare uppdrag att finansmarknaden ska bidra till en hållbar utveckling.

Svanen-märkta fonder
På uppmaning av regeringen har Nordisk Miljömärkning initierat ett projekt för att miljömärka fonder. Märkningen kommer, med start 2017, att ges till de fonder som har det mest ambitiösa hållbarhetsarbetet.

Till denna redan mycket ambitiösa agenda presenterar regeringen nu förslag till ny lagstiftning innehållandes ett krav på att svenska fonder tydligt ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. Lagstiftningen kommer därför att höja standarden på hela fondmarknaden. Som fondsparare har man rätt att veta vilka som på allvar driver ett hållbarhetsarbete och arbetar för att minska klimatriskerna. Nu kommer det bli möjligt för vanliga sparare att enkelt ta reda på hur den fonden som valts arbetar med frågor som rör miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

De fonder som aktivt valt att inte ha ett hållbarhetsarbete kommer framöver att behöva uppge detta. Det i sig är en drivkraft då fonder som inte aspirerar på att integrera hållbarhet i förvaltningen kommer att framstå som sämre alternativ än fonder för vilka ett seriöst hållbarhetsarbete bedrivs. Denna lagstiftning blir ett mycket bra komplement till Svanen-märkningen, som kommer att märka fonder som sticker ut genom att ha det mest ambitiösa hållbarhetsarbetet. Sammantaget underlättar detta för investerare att göra hållbara val.

Vi vill alla att vårt sparkapital ska växa. Det är särskilt viktigt för att ännu fler, inte minst fler kvinnor, ska kunna leva på sin pension efter ett långt arbetsliv. Regeringen kommer inte att riskera att det målet inte uppnås och vi ser snarare att ett bra hållbarhetsarbete är en viktig faktor för en högre avkastning på vårt sparande och en förutsättning för en planet som går att leva på när sparkapitalet ska användas.

Per Bolund (MP), finansmarknadsminister

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.