Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Brevet till kommunerna

Publicerad: 2 november 2009, 12:28

Så här ser brevet från Föreningen Svenskt Landskapsskydd ut.


Till kommunen
kommunfullmäktige
kommmunens miljö- eller byggnadsnämnd eller
den nämnd som handhar bygglovsärenden i kommunen

Regeringen har gett myndigheter och verk i uppdrag att verka för att en massiv utbyggnad i form av tiotusen vindkraftverk genomförs. Till denna befallning om att verka för utbyggnaden har regeringen för länsstyrelserna och kommunerna lagt tillsynen och därmed bedömningen av de begärda tillstånden om att få bygga som bolag och markägare måste lämna in för godkännande och beviljande. Medborgarens gamla demokratiska rätt att klaga på bygglovsbeslut som rör vindkraftverk har avskaffats.
Regeringens uttalade grund på vilken beslutet om utbyggnaden sägs vila, internationella åtagande att minska miljöbelastningen i form av växthusgasutsläppen, är direkt felaktiga. Och regeringen har fullständigt ignorerat den uppenbara skada som uppstår när tusentals jättelika vindkraftverk ställs i naturen. Först nu, efter år av utbyggnad, har regeringen beslutat att vetenskapligt låta utreda följderna av vindkraftverksutbyggnaden. Men hela Sverige hemsöks nu av bolag och markägare som begär tillstånd att bygga verk utan avvaktan av resultatet av denna vetenskapliga undersökning.
Den svenska befolkningen informeras inte om fakta att vindkraftverk i Sverige inte med ett enda gram minskar CO2-utsläppen eftersom vår elproduktion är helt fri från gasen, att vindkraftverkens el inte behövs i landets redan stora överskott, att el från vindkraftverk skadar befintligt kraftnät, att vindkraftverken är så ineffektiva, med sina 16 % verkningsgrad, att inget verk skulle löna sig att byggas utan massiva bidrag, att hushållen ensamt tvingas betala dessa bidrag med miljarder.

Med förvåning som gränsar till fasa ser vi medborgare hjälplöst på hur regeringens påbud och avsaknaden av adekvat information har lett till att politiker och tjänstemän på lokal-, regional- och central nivå fullkomligt tävlar om att sätta upp vindkraftverk i viljan att komma åt de generösa bidragen och tvekar därvid inte att åsidosätter lag och bestämmelser.

Begreppet mod innebär att vindkraftverken bara har tillstånd att köras med nedskruvad effekt för att hålla sig inom begränsningsvärden för buller, blink och andra störningar. Denna inskränkning av effekten anges alltid som villkor i tillståndet och får inte överskridas.

När nu förre riksdagsmannen, tillika regeringens samordnare av utbyggnaden av vindkraftverk i södra Sverige, klart och tydligt säger att inga vindkraftverk körs i nedskruvad mod och då t.ex. tillståndet för många vindkraftverk givits på villkor att skruva ned effekten i mod, leder det till slutsatsen att många verk kör med olaglig effekt. Då länsstyrelsen och kommunen är tillsynsmyndigheter begär FSL härmed svar på följande frågor:

1. Hur många vindkraftverk är uppförda i kommunen?
2. För hur många av dessa verk skallkommunen utöva tillsyn?
3. Hur många av dessa verk skall enligt tillståndet köras i nedskruvad mod?
4. När, var, hur kontrolleras att villkoren i tillståndet följs?
5. När, var, hur kontrolleras att bestämmelserna i gällande maskindirektiv och
6. CE-villkoren efterlevs?
7. När var hur sker undersökningar av vindkraftverken enligt beslut i Miljööverdomstolen, Svea Hovrätt att riktvärden för bullernivå och skuggbildningstid har upphävts genom domar 2009 och att verkens tillstånd skall kontrolleras regelbundet och att verken skall stängas omedelbart när verken har överträtt begränsningsvärden ett fåtal gånger?
8. Vidare begär FSL härmed offentlig information om fastighetsbeteckningen på de fastigheter där vindkraftverk i kommunen är placerade och beteckningen på de fastigheter som ansökt om tillstånd att uppföra vindkraftverk.
9. Vidare begär FSL namn på ägare av de ovan angivna fastigheter eller namn på de personer som sökt tillstånd att sätta upp vindkraftverk på de ovan angivna fastigheter.

Källa: Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.