fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Brittiske ambassadören: ”Ett klimatmål räcker!”

Publicerad: 6 februari 2014, 15:03

Storbritannien har fått mycket beröm för sina tuffa klimatlagar. Här redogör den brittiske ambassadören för sitt lands klimatpolitik i EU fram till 2030.

Ämnen i artikeln:

Storbritannien

Nyligen publicerade den Europeiska Kommissionen förslag på EU:s klimat- och energiramverk år 2030. Storbritannien stöder en hög ambitionsnivå, men hoppas att vi kan gå ännu längre – EU:s klimatmål bör sättas så att utsläppen av växthusgaser ska minska 50 procent om vi når en global klimatöverenskommelse år 2015 i Paris.

EU:s klimat- och energipaket är en möjlighet att skapa ett ramverk för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Europa som både lär sig av tidigare erfarenheter och möter företagens och konsumenternas behov. Det har potential att öka takten på investeringar i energi, stärka koldioxidsnål och grön tillväxt samt förbättra EU:s energisäkerhet samtidigt som det bidrar till att undvika de kostnader extrema klimatförändringar innebär.

Företag och investerare säger att tydlighet är avgörande för att ge den privata sektorn säkerhet att investera nu i icke-fossil teknologi och den infrastruktur för energi som vi så väl behöver samt att hålla nere kapitalkostnader och skapa tusentals gröna jobb.
 
Påverkan på konkurrenskraften


EU står inför många utmaningar. Utmaningen för hur vi skapar en konkurrenskraftig framtida ekonomi samtidigt som vi tar itu med klimatförändringarna är en av de mest brådskande. Att förbättra industrins konkurrenskraft får inte ske på bekostnad av att ta itu med klimatförändringarna. Men alla åtgärder bör genomföras på ett kostnadseffektivt sätt som även bemöter de betydande energikostnader som Europas industrier står inför och som har stor påverkan på konkurrenskraften, som Kommissionen har påpekat.

Energipriser

Klimatpolitik är inte den pådrivande orsaken till skillnaderna i energipriser mellan Europa och resten av världen. Enligt experterna i the International Energy Agency beror skillnaderna till stor del på marknadsfaktorer. EU – till skillnad från USA – blir alltmer beroende av importerade fossila bränslen och blir alltmer utsatt för ökande internationella kostnader. Klimat- och energipolitik är därför en del av lösningen för att långsiktigt minska denna utsatthet genom att diversifiera våra energikällor till gröna sådana.

Klimatmålsättning – globalt ledarskap

En global klimatöverenskommelse år 2015 är en absolut nödvändighet om vi ska kunna undvika farliga klimatförändringar och undvika de höga kostnader som en mer drastisk minskning av fossila bränslen skulle innebära. Europa kan inte åstadkomma detta på egen hand. Andra länder har redan vidtagit åtgärder. Kina provar utsläppsmarknader på sju platser, Shanghai inbegripet, och USA har nyligen publicerat ett förslag till en regel som sätter begränsningar på koldioxid för nya kraftverk som skulle tvinga nya kolfabriker att minska utsläppen runt 40 procent. Dessa åtgärder ger oss hopp att ett nytt globalt avtal år 2015 är möjligt.

Ett EU-mål under 40 % om det bara gäller utsläpp inom EU, och ett mål under 50 % om vi når en global överenskommelse skulle tolkas av många länder som en signal på att EU inte längre tror att tvåprocentsmålet är inom räckhåll och att EU i stort sett givit upp iden om ett passande globalt mål i Paris år 2015.

Ett ambitiöst mål

Storbritannien stöder ett ambitiöst mål för att minska växthusgaser utan ytterligare två sekundära mål för förnybar energi och energieffektivitet. Ett enda EU-mål för växthusgaser kommer att resultera i betydande nivåer av förnybar energi år 2030. Men det som är avgörande är att det kommer att ge medlemsländer flexibilitet att utforma sin egen kostnadseffektiva och kolidioxidsnåla energimix. Då kan inhemska energikällor utnyttjas samtidigt som systemet uppmuntrar till användning av utlandsförbindelser som överför el mellan länder för att dra nytta av EU:s resurser där de är de mest kostnadseffektiva.

Storbritannien motsätter sig ett bindande energieffektivitetsmål eftersom vi inte ännu vet vad som är det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra detta på. Idag råder osäkerhet kring vad de olika koldioxidsnåla teknologierna kommer kunna bidra med för att minska utsläppen fram till år 2030.

Istället ser vi ett ambitiöst mål som den bästa lösningen för att nå en kostnadseffektiv minskning av utsläpp samtidigt som vi också säkerställer att vi befinner oss i ett bättre utgångsläge för att uppnå en global klimatöverenskommelse”

Paul Johnston
Storbritanniens ambassadör i Sverige

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev