söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Carlgren kvar – Torstensson får gå (uppdaterad)

Publicerad: 5 oktober 2010, 11:13

Här är alla ministrarna i Sveriges nygamla regering och statsministerns miljöbudskap i regeringsförklaringen.

Ämnen i artikeln:

Andreas CarlgrenAnna-karin HattEskil ErlandssonFredrik ReinfeldtPolitik

Miljöpolitiken fortsätter på den inslagna vägen de kommande fyra åren. Vid regeringsförklaringen för en stund sedan presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt flera nyheter och omflyttningar i sin ministerstab, men på de mest miljörelaterade departementen var förändringarna få.

Den nyhet som har starkast koppling till miljöpolitiken är att Åsa Torstensson (C) inte får fortsätta som infrastrukturminister. Hon efterträds av Catharina Elmsäter Svärd (M).
På näringsdepartementet tillkommer även en ny ministerpost när Anna-Karin Hatt (C) blir it- och regionminister.

Miljöminister
Andreas Carlgren (C) sitter kvar, liksom hans partikollega jordbruksminister Eskil Erlandsson. Den senare får dock förändrat ansvarsområde och byter titel till landsbygdsminister i det nybildade landsbygdsdepartementet.

Klimat, hav och biologisk mångfald är regeringens prioriteringar på miljöområdet, enligt miljödepartementet, och Andreas Carlgren har för avsikt att prioritera frågan om ”giftfri vardagsmiljö”.
– Vi ska ytterligare lyfta kemikaliefrågorna. En nationell handlingsplan ska tas fram för att fasa ut farliga kemikalier ur vardagsmiljön, säger Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

I regeringsförklaringen framkom annars knappast något nytt på miljöområdet. Statsministern betonaden att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller miljö och hållbarhet och vikten av internationella insatser. ”Globala problem kräver globala svar”, sade han bland annat och pekade på en rad punkter där regeringens arbete under de fyra gångna åren ska fortsätta.

Han upprepade bland annat att Sveriges klimatmål om 40 procents sänkta utsläpp till 2020 är det mest ambitiösa inom EU och att ”redan vidtagna och aviserade åtgärder för de närmaste åren räcker för att nå målet”. Det blir därför ingen höjning av koldioxidskatten utöver indexregleringar och redan beslutade åtgärder.

På klimatområdet sade statsministern också att Sverige ska driva på för att ett globalt klimatavtal kommer till stånd och att det ska ange nmer kraftfulla sänkningar och omfatta fler växthusgaser. Sverige ska också verka för att alla medlemsländer i EU inför nationell koldioxidskatt.
Arbetet med att klimatsäkra Sveriges bistånd fortsätter, sade statsministern också, och stödet till klimatinvesteringar och tekniköverföring till u-länder ska ökas.
– Särskilt stöd behöver ges till de utvecklingsländer som minst av alla har orsakat problemen, men drabbas hårdast, sade statsministern.

Angående kärnkraften sade han att den kommer att vara ”en viktig del av svensk elproduktion under överskådlig tid” men att den inte kommer att få några nya statliga subventioner.
För att minska sårbarheten i elproduktionen vill regeringen att kraftvärme, vindkraft och annan förnybar energi ska utvecklas till ”ett tredje ben i elsystemet”.

Målet om
en fossiloberoende fordonspark 2030 kvarstår och vallöftet om en så kallad supermiljöbilspremie ska förverkligas. De påbörjade satsningarna på skydd av skog och förbättrad havsmiljö ska fortsätta.

Här är hela den nygamla regeringen:

- Statsminister: Fredrik Reinfeldt (M)
- Arbetsmarknadsminister: Hillevi Engström (M)
- Barn- och äldreminister: Maria Larsson (Kd)
- Biståndsminister: Gunilla Carlsson (M)
- Civil- och bostadsminister: Stefan Atterfall (Kd)
- EU-minister: Birgitta Ohlsson (Fp)
- Finansmarknadsminister: Peter Norman (M)
- Finansminister: Anders Borg (M)
- Försvarsminister: Sten Tolgfors (M)
- Handelsminister: Ewa Björling (M)
- Jämställdhetsminister och biträdande utbildingsminister: Nyamko Sabuni (Fp)
- Infrastrukturminister: Catharina Elmsäter-Svärd (M)
- It- och regionminister/biträdande näringsminister: Anna-Karin Hatt (C)
- Integrationsminister/biträdande arbetsmarknadsminister: Erik Ullenhag (Fp)
- Justitieminister: Beatrice Ask (M)
- Landsbygdsminister: Eskil Erlandsson (C)
- Kultur- och idrottsminister: Lena Adelsohn Liljeroth (M)
- Migrationsminister: Tobias Billström (M)
- Miljöminister: Andreas Carlgren (C)
- Närings- och energiminister: Maud Olofsson (C)
- Socialförsäkringsminister: Ulf Kristersson (M)
- Socialminister: Göran Hägglund (Kd)
- Utbildningsminister/vice statsminister: Jan Björklund (Fp)
- Utrikesminister: Carl Bildt (M)

Ministrar som tvingas gå: Cristina Husmark Pehrsson (M), Åsa Torstensson (C), Mats Odell (Kd) och Tobias Krantz (Fp).

Anders Danielsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev