fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Dags att fasa ut fluorerade växthusgaser”

Publicerad: 14 oktober 2016, 09:51

DEBATT I dag kan bli en bra dag för klimatet, skriver Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samt Karolina Skog (MP), miljöminister.

Ämnen i artikeln:

Isabella LövinKarolina Skog

I dag kan världens länder enas om att starta utfasningen av fluorerade växthusgaser (HFC) under ett möte i Kigali, Rwanda. FN:s klimatpanel har uppskattat att om inga åtgärder tas om HFC på global nivå skulle denna kraftigt klimatpåverkande gas kunna utgöra 9 till 19 procent av de globala växthusgasutsläppen till 2050.

Om länderna nu enas om att fasa ut användning och produktion av HFC är det en mycket betydelsefull åtgärd för att uppnå målen i Parisavtalet. Enligt beräkningar skulle det minska den globala temperaturökningen med upp till 0,5 grader.

Målet för Montrealprotokollet är att vidta åtgärder för att värna ozonskiktet, vilket skyddar allt levande på jorden mot solens ultravioletta strålning. Protokollet som skrevs på 1987 innehåller bindande åtaganden för länderna att fasa ut ozonnedbrytande ämnen och är unikt eftersom världens samtliga FN-länder har undertecknat det. Montrealprotokollet har på ett effektivt sätt minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Genom åtgärder under protokollet har miljontals fall av hudcancer och gråstarr kunnat undvikas. Eftersom många ozonnedbrytande ämnen också är kraftfulla växthusgaser har Montrealprotokollet dessutom varit ett av de viktigaste instrumenten för det globala klimatarbetet.

Nu är det dags för nästa steg. Genom Montrealprotokollets stora framgång att fasa ut ozonnedbrytande ämnen har det uppstått ett nytt hot mot klimatet. Detta eftersom ett av de vanligaste alternativen till ozonnedbrytande ämnen är HFC.

HFC är inte ozonnedbrytande men har en stark påverkan på klimatet. Utsläppen av HFC har under senare år ökat kraftigt – cirka åtta procent per år. USA:s utrikesminister John Kerry har jämfört de årliga globala koldioxidutsläppen från HFC med utsläpp från 300 kolkraftsanläggningar.

I Sverige ökade utsläppen av HFC kraftigt mellan åren 1993 och 2009 men har sedan dess minskat efter att ökade krav införts i värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditionering. Inom EU beslutades 2014 att minska användningen av HFC med nästan 80 procent till 2030.

Eftersom alternativ redan finns till HFC finns det ingen teknisk anledning till varför en utfasning inte skulle kunna ske fort och kostnadseffektivt. Sverige har drivit frågan sedan 2009 och har tillsammans med EU varit pådrivande att få till stånd ett globalt beslut. Tyvärr har låsningar i klimatförhandlingarna gjort framstegen svåra. Först nu när Parisavtalet är i hamn finns förutsättningar för ett beslut äntligen på plats. De länder som länge motsatt sig att fasa ut de fluorerade växthusgaserna med hjälp av Montrealprotokollet har gett efter.

Ett beslut i dag skulle innebära bindande åtaganden för samtliga länder och stöd till utvecklingsländerna att leva upp till sina åtaganden. Sverige är i dag en av de största givarna till den fond som är kopplad till protokollet för att bidra till utsläppsminskningar. Nu hoppas vi att världen förmår driva den här frågan ända in i mål. I så fall kan vi lägga många år av svåra förhandlingar bakom oss och fokusera på åtgärderna. I så fall blir i dag en bra dag för klimatet.

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
 Karolina Skog (MP), miljöminister

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev