Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Dags att fokusera på utsläppen från läkemedelstillverkningen”

Publicerad: 19 september 2017, 04:58

DEBATT Landsting och regioner har haft för lite fokus på läkemedelstillverkningens utsläpp. Nu ökar Västra Götalandsregionen och Stockholm läns landsting ansträngningarna, skriver regionrådet Kristina Jonäng (c) och landstingsrådet Gustav Hemming (c) i ett debattinlägg.


Landsting och regioner går ofta samman för att ställa krav vid upphandling samt följa upp avtal. Sedan ett antal år har Västra Götalandsregionen ett särskilt nationellt uppföljningsansvar för läkemedel, medan Stockholms läns landsting exempelvis har ett nationellt uppföljningsansvar när det gäller IT-produkter. Det är angeläget att landsting och regioner kan samarbeta för att vara mer kraftfulla och ha en bra uppföljning när det gäller inköp av sådana produkter som har en stor ekonomisk eller principiellt viktig betydelse för vår verksamhet.

Den största miljöpåverkan när det gäller läkemedel, nämligen utsläppen under läkemedelstillverkningen, har hittills haft ett blygsamt fokus. Vi som är politiskt ansvariga inom landsting och regioner tänker ändra på det förhållandet. Vi höjer nu ambitionsnivån när det gäller att spåra läkemedelssubstanser hela vägen tillbaka till källan för tillverkning.

Bara i Västra Götalandsregionen gör vi ett tiotal besök, eller så kallade revisioner, hos läkemedelsföretag i höst för att hämta in underlag som vi behöver för att försäkra oss om läkemedlens spårbarhet och ursprung. Vid avvikelser eller minsta tveksamhet startar vi en dialog med företagen, begär in ytterligare underlag och följer upp de krav vi ställde vid upphandling. Stockholms läns landsting genomför flera revisioner i år. Vi delar upp arbetet så att landstingen slipper dubbeljobba och för att underlätta för företagen. Vi är noga med att de båda landstingen använder likvärdiga metoder i uppföljningen så att läkemedelsföretagen tydligt känner en rättstrygghet i arbetet.

Läkemedelsföretagen arbetar allt mer flitigt med att ta ansvar för sitt hållbarhetsarbete. 13 ledande läkemedelsföretag i världen har gått samman för att ta fram en ”road map” för ansvarstagande i frågan kring antibiotikaresistens. Det välkomnar vi. Samarbetsklimatet med läkemedelsföretagen är avgörande i arbetet. Vi kommer knappast att minska utsläpp och reducera antibiotikaanvändningen om sjukvårdshuvudmännen har läkemedelsföretagen emot sig. Det största arbetet med en mer hållbar läkemedelsindustri sker inne i företagen bland engagerade forskare. Utvecklingsarbetet inom läkemedelsföretagen kan kännetecknas av att de i högre utsträckning ser sig som producenter av hälsa.

Samtidigt måste vi som är satta att vara sjukvårdshuvudmän ta vårt ansvar och ställa krav, följa upp och vid behov använda tillgängliga sanktioner om enstaka läkemedelsföretag har dålig ordning på spårbarhet eller rentav slarvar med de miljökrav vi ställer vid upphandling.

I huvudsak handlar vårt arbete nu om att ställa frågor om systematiken i företagen. Det måste finnas en kedja som tydligt går att följa mellan företagen och dess underleverantörer. Huvudkontoren i Europa bör ha sådan ordning i sitt ledningsarbete att de som jobbar i läkemedelsfabrikerna runt om i världen fullt ut är delaktiga i ledningssystemen. Vår granskning i Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landstings regi kan också komma att innefatta stickprovskontroller hos tillverkaren och vid fabriker runt om i världen där läkemedlen produceras.

Kristina Jonäng (c), Miljönämndens ordförande, Västra Götalandsregionen

Gustav Hemming (c), Miljölandstingsråd, Stockholms läns landsting

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev