tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Därför är livsmedelsproduktionen allvarligt hotad av klimatförändringen

Publicerad: 6 april 2011, 06:55

FAO varnar för att förändringar av klimatet kan ge katastrofala följder för livsmedelsproduktionen i världen. Och översvämningar och torka är bara en liten del av problemet.


Jon Rohne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


När man pratar om klimatförändringar tänker de flesta på översvämningar och torka. Dessa två hot mot livsmedelsförsörjningen är förstås allvarliga, men enligt FN:s jordbruksorganisation FAO kan framtida klimatförändringar emellertid få betydligt allvarligare konsekvenser än så.

Det handlar om att klimatförändringarna hotar de för jordbruket nödvändiga ekosystemtjänsterna.
– På grund av flera extrema väderhändelser är världen för närvarande fokuserad på att hantera de kortsiktiga klimateffekterna. Detta är absolut nödvändigt. Men de successiva förändringarna av klimatet förväntas leda till större förändringar som kommer att hota de för jordbruket nödvändiga ekosystemtjänsterna. Det i sin tur kan komma att ge katastrofala följder för livsmedelsförsörjningen under perioden 2050 till 2100. Vi måste redan idag stödja jordbruket i låginkomstländerna så att det blir mindre sårbart. Att vänta med att ta itu med de successiva förändringarna kan leda till att det blir för sen, säger Alexander Müller som är endergeneraldirektör för FAO:s avdelning för naturresurser.

Alexander Müller menar att vi inte kan ignorerar dessa problem bara för att det tar lång tid innan de visar sig.
– Vi måste gå ifrån vår vanliga tendens att agera utifrån ett kortsiktigt perspektiv och istället satsa långsiktigt.

De åtgärder som FAO föreslår handlar bland annat att införa livsmedelsförsörjning som en indikator på sårbarhet i klimatförändringen.
– Om vi försöker bedöma sårbarheten för klimatförändringen är det en mycket god idé att se på livsmedelsförsörjningen som en viktig indikator, säger Müller.
FAO föreslår också att vi ska utveckla en mångfald av stapelgrödor som är bättre anpassade till framtida klimatförhållanden och att vi måste spara och välja ut genetiskt material i genbanker med hänsyn av framtida behov. Det finns nämligen en risk att växtgenetiska resurser försvinner – även vad det gäller vilda släktingar till livsmedelsgrödor.

Konkurrerande
markanvändning kommer enligt FAO också att bli ett problem i klimatförändringens spår. En ökat efterfrågan på bränsle, livsmedel och kolinlagring kommer att skapa nya utmaningar. FAO konstaterar att vi redan idag kunnat se hur biobränsleproduktion kunnat kopplas till höjda livsmedelspriser under 2007 och 2008.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev