fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Därför gör jämställdhet män lyckliga

Publicerad: 3 april 2018, 10:23

Mikael Nordenmark, Mittuniversitetet.

Foto: Sandra Pettersson

Ny forskning visar att män i Norden är lyckligare än sina sydeuropeiska bröder. Anledningen tros vara den nordiska jämställdheten.


Forskare vid Mittuniversitetet har upptäckt att män i Norden upplever större lycka och välbefinnande än män i övriga Europa. Anledningen tros vara att nordiska män i högre grad är delaktiga i familjesysslorna, det vill säga lever i ett mer jämställt hushåll.
– Tillfredsställelsen i familjelivet hade mindre betydelse för mellan- och sydeuropeiska mäns upplevelse av lycka än vad det hade för kvinnor samt för både kvinnor och män i nordiska länder. Det beror sannolikt på att män i norden är mer involverade i, och har investerat mer i familjelivet än vad män gjort i stora delar av övriga Europa, säger Mikael Nordenmark, sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet som har genomfört studien.

Studien baseras på data från 22 länder som samlades in 2012 till en annan internationell studie. Bland annat mättes hur viktigt det var för männen att vara nöjd med sitt arbetsliv respektive familjeliv för att personen skulle uppleva lycka. Resultatet tolkas som att män som lever i länder där det bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete också upplever större lycka.
– Detta kan förklaras av en mängd olika faktorer som ekonomisk standard, utbyggt trygghetssystem och så vidare, men det är även sannolikt att den relativa jämlikhet och jämställdhet som råder här är en bidragande orsak.

Enligt Mikael Nordenmark är resultatet ett bevis på att ansträngningar för en ökad jämställdhet är mödan värd och att ökad jämställdhet även gynnar männen.
– Det finns forskning som visar att det är fördelaktigt att alla människor, oavsett kön, är engagerade i olika domäner av livet, som exempelvis familjelivet och arbetslivet. Det genererar ekonomiska och sociala resurser, samt att man kan söka tröst och tillfredsställelse i en domän när det blir motgångar i en annan.

Izabella Rosengren

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev