söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Därför missar Stockholm klimatmålen till år 2020

Publicerad: 13 mars 2018, 09:56

Ökning av biltrafiken gör att Stockholm missar klimatmålen till år 2020.


Mellan 2012 och 2015 ökade biltrafiken i Stockholm stad med nio procent. Det går tvärtemot kommunens mål som går ut på att minska de fossila utsläppen med 140 000 ton koldioxid till år 2020. Sammanlagt minskade koldioxidutsläppen med 71 000 ton under denna period, men på grund av ökad trafik blev utsläppen i slutändan större jämfört med 2012.

Nyligen utkom trafiknämnden i Stockholm med en åtgärdsplan där de anger en ökad inblandning av biodrivmedel som den viktigaste åtgärden för att minska de trafikrelaterade utsläppen. Rapporten nämner också energieffektivisering, införande av miljözoner, ökad användning av elfordon och att tunga lastbilar övergår till förnimbara komponenter som viktiga aspekter. För att implementera åtgärderna och minska biltrafiken har kommunen förnyat uppdragen för trafikkontoret och andra förvaltningar i Stockholms stad.
”Hårt arbete krävs för att uppnå både det kortsiktiga målet till 2020 om att minska trafiken till minst 2012 års nivå samt det långsiktiga målet om minskad biltrafik för att Stockholm ska kunna klara den nödvändiga klimatomställningen”, säger Daniel Helldén (MP), ordförande i trafiknämnden i Stockholms stad, i ett pressmeddelande från Miljöpartiet.

Inblandningen av biodrivmedel bidrar dock inte till att lösa problemen med Stockholms luftkvalitet. Här har trafiknämnden istället kommit fram till att det krävs en minskad dieselanvändning, vilket ska bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet för frisk luft. Trafiknämnden har även som förslag att fordonstillverkarna ska återkalla de fordon som inte uppfyller utlovade riktvärden för kvävedioxidutsläpp.

Izabella Rosengren

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev