Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Därför rankar vi landstingen

Publicerad: 20 februari 2013, 07:47

Landstingen och regionerna har en viktig roll att spela i Sveriges omställning till ett hållbart samhälle. Vissa av dem bedriver redan i dag ett seriöst miljöarbete, medan andra skulle kunna lägga in en högre växel. Miljöaktuellt har granskat samtliga landsting och regioner och presenterar för första gången en rankning av hur väl de presterar.


Mikael Salo

mikael.salo@aktuellhallbarhet.se


Miljöaktuellt har under en rad år granskat Sveriges 290 kommuner. Rankningen Sveriges Miljöbästa kommun är väletablerad och har påverkat många kommuners miljöarbete. Nu riktar vi för första gången ljuset mot landstingen och regionerna.

Sveriges 21 landsting och regioner är med en kvarts miljon anställda en av landets största arbetsgivare. De är ansvariga för sjukvården och för kollektivtrafiken och upphandlar varje år produkter för mångmiljardbelopp.
Landstingen har därför en stor möjlighet att driva svenskt miljöarbete framåt, men den potentialen belyses sällan i medier eller rikspolitiken. Vi vill uppmärksamma hur landstingen arbetar med hållbarhet i dag, vad de kan bli bättre på, vad de kan lära av varandra samt vilken roll de kan spela i arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljöaktuellts rankning visar på stora skillnader mellan landstingen. Bäst är Stockholms läns landsting, följt av tvåan Landstinget i Värmland samt Landstinget i Kalmar län och Västra Götalandsregionen, som delar på tredjeplatsen. På jumboplats finns Västerbottens läns landsting med knappt hälften så många poäng.

Genom att jämföra landstingen vill vi uppmuntra och ge ett erkännande till dem som ligger i framkant – och sätta press på de som halkar efter. Men inte ens ettan på listan, Stockholms läns landsting, är i dag ett hållbart landsting.
De mest ambitiösa landstingen kan vara klimatneutrala inom ett decennium. Det finns dock många andra viktiga frågor att hantera, som antibiotikaresistens, läkemedlens miljöpåverkan och utfasning av farliga ämnen i de varor landstingen använder.

Utvecklingspotentialen bland landsting och regioner är stor:

- Endast fyra av tio har en miljöcertifiering.
- Endast fyra av tio har en grön it-strategi.
- Endast tre av tio har investerat i en destruktionsanläggning för lustgas.

Även klimatanpassningen släpar efter. Få landsting är förberedda på klimatförändringens effekter. Katastrofplaner finns, men det är skillnad på flygplanskrascher och värmeböljor. Slår extremvärmen till i sommar lär många hinna dö i onödan innan landstingen identifierar situationen som en katastrof och återkallar anställda från deras semestrar.

Direkt dåliga är man på att följa upp miljökrav som ställs i upphandlingen. Färre än hälften av landstingen kontrollerar att kraven efterlevs. Att inte följa upp ställda krav är som att inte ställa några krav alls. Konkurrensen riskerar att snedvridas när mindre seriösa aktörer inte kontrolleras.
En hel del är dock positivt:

- 9 av 10 har en utfasningsstrategi för särskilt farliga ämnen.
- 8 av 10 har energieffektiviseringsmål för byggnader som är mer långtgående än EU:s.
- 8 av 10 arbetar för att minska förbrukningen av fossila bränslen från varutransporter och personalens resor.

Kopplingen mellan hållbarhetsfrågor och landstingens verksamhet är naturlig. Effekterna av utsläpp och miljöförstöring hänger direkt ihop med deras ansvar för hälso- och sjukvård. Åtgärder för att göra kollektivtrafiken attraktiv för fler medborgare är rent klimatarbete.
Rätt satsningar leder till bättre miljö och hälsa och kan sannolikt räknas hem i kronor och ören i skattefinansierade budgetar. Landstingen är nyckelaktörer i samhället – och bör axla sitt ansvar även på miljöområdet!

Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt
Jesper Gunnarsson, projektledare för landstingsrankningen

Alla enkätfrågor och svar och övriga underlag till rankningen finns publicerade på www.landstingsranking.se.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev