lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Därför stoppas bygget vid Råstasjön

Publicerad: 23 februari 2016, 13:19

Mark- och miljööverdomstolen stoppar bygget av 600-700 lägenheter i ett viktigt rekreationsområde i norra Stockholmsområdet.

Ämnen i artikeln:

Politik

Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen för del av Arenastaden, stadsdelarna Järva och Råsunda i Solna kommun norr om Stockholm. Enligt domstolen saknas det förutsättningar för att upphäva strandskyddet för att bygga bostäder. Visserligen är bostadsbyggandet ett angeläget allmänintresse, men bostäderna skulle kunna byggas utanför strandskyddsområdet. Eftersom det inte har visats att detta inte är möjligt saknas det förutsättningar för att häva strandskyddet, slår domstolen fast.

–  Jag är mycket lättad över domstolens beslut. Inventeringar vid sjön visar ju att det finns fler än 190 fågelarter och 340 växtarter. En stor del av sjöns mångfald skulle inte ha klarat sig på ett mycket mindre område. Det säger Florian Reitmann, ordförande i Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, i ett pressmeddelande.

Detaljplanen klubbades av Solna kommun i juni 2014. Den har överklagats av såväl Hyresgästföreningen, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningarna i Stockholms län och Solna-Sundbyberg.

Domstolen konstaterar att området är ett av de mest välbesökta och lättillgängliga rekreationsområdena i kommunen och att det hyser en artrik fågelfauna med bland annat sex till åtta revir av näktergal samt de rödlistade fåglarna mindre hackspett, brunand och silltrut.

Visserligen medförde de ändrade strandskyddsreglerna som infördes 1 juli 2009 en ökad dispensmöjlighet på landsbygden, men samtidigt konstaterades i förarbetena att där exploateringstrycket är högt bör målet vara att inte bygga mer på stränder. Eftersom Solna just är en sådan kommun där exploateringstrycket är högt och rekreationsområdena få, och eftersom det inte är visat att det inte går att bygga bostäderna någon annan stans, saknas det enligt domstolen förutsättningar för strandskyddsdispens, enligt domstolen.

De klagande organisationerna ger förslag på alternativa platser. Kommunen å sin sida har redan lämnat tillfälliga dispenser för byggbodar och hävdar att området redan tagits i anspråk, vilket enligt miljöbalken skulle få till följd att strandskyddet saknar betydelse och kan upphävas. Domstolen, som hållit syn på platsen, konstaterar dock att stora delar av området inte tagits i anspråk på ett sätt som gör att det skulle sakna betydelse för växt- och djurlivet och allmänhetens tillträde om strandskyddet upphävs.

–  Det är förvånande att mark- och miljööverdomstolen går emot såväl länsstyrelsens som mark- och miljödomstolens beslut om att fastställa detaljplanen. Till följd av beslutet riskerar Solna och Stockholmsregionen att gå miste om 600 nya bostäder i direkt anslutning till den nya tunnelbanan i Arenastaden. Detta kommer att elda på debatten om hur lagstiftning och myndigheter försvårar möjligheten bygga bostäder i bostadsbristens Sverige och Stockholm, säger kommunstyrelsens ordförande i Solna Pehr Granfalk (M) i ett uttalande.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev