Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

De 6 viktigaste frågorna under COP23

Publicerad: 8 november 2017, 08:52

Stockholm Environment Institute, SEI, har listat 6 av de viktigaste frågorna under klimattoppmötet i Bonn.


1,5-gradersmålet och hur insatserna ska fördelas rättvist

För att nå målet från Paris-avtalet och begränsa temperaturökningen till max 1,5 grader måste alla länder ta sitt ansvar. För att ansvarsfördelningen ska bli rättvis måste ländernas insatser kopplas till deras respektive kapacitet, rikare länder med högre kapacitet måste ta ett större ansvar än fattigare länder med lägre kapacitet. Detta innebär också att de rikare industriländerna inte enbart ska ansvara för att minska sina insläpp internt, de måste också samarbeta och hjälpa andra länder att minska sina utsläpp. Forskare från SEI:s Climate Equity Reference Project och från EcoEquity har gjort en beräkning av hur en rättvis ansvarsfördelning mellan länderna bör se ut.

Läs analysen här

Negativa utsläpp

Paris-avtalets ambition är att hålla den globala temperaturökningen ”en bra bit under” 2 grader och helst under 1,5 grader. Men hittills har klimatarbetet gått långsamt och därför bör intresset för så kallade ”negativa utsläpp”, alltså metoder som avlägsnar koldioxid från atmosfären vara stort. De alternativ som diskuteras är för det mesta storskalig skogsplantering och bioenergi, i kombination med koldioxidinfångning och lagring. Att återställa överexploaterade landskap och bruka jorden på andra sätt kan också bidra till att vi når klimatmålen, medan andra idéer som ”direkt luftinfångning” och havsgödning är mer osäkra. Fortfarande är negativa utsläpp kontroversiella. Enligt SEI beror det främst på 3 saker:

* Det finns en risk att de negativa utsläppen i slutänden inte fungerar

* Storskaligheten kan ge oacceptabla ekologiska och sociala effekter

* Negativa utsläpp kan visa sig vara mindre effektiva än man hoppats, antingen beroende på att de motarbetas av mänskliga eller naturliga krafter, eller för att det visar sig vara omöjligt att rulla tillbaka klimatförändringarna.

NDC:erna måste ligga i linje med de globala hållbarhetsmålen

I Paris-avtalet har 169 länder förbundit sig att reducera utsläppen av växthusgaser genom att sätta upp så kallade NDC:er (Nationally Determined Contributions). Dessa mål är ambitiösa och trappas upp över tid. Men att länderna har förbundit sig att sätta upp NDC:er är bara ett första steg. Att förbereda, finansiera och leva upp till NDC:erna innebär stora utmaningar som är unika för varje land. Planerna måste snabbt sättas i verket om vi inte ska få en temperaturökning som är betydligt högre än 2 grader, dessutom måste de koordineras med hållbarhetsmålen (SDG)

Många länder måste få hjälp för att fastställa och uppnå såväl NDC:er som hållbarhetsmål. NDC Explorer är ett interaktivt verktyg som ger beslutsfattare och andra en överblick över NDC:erna och sätter dem i en kontext. Med ett annat verktyg, ”NDC-SDG Connections Tool”, kan man se hur Agenda 2030:s och Parisavtalets implementering koordineras för bästa effekt.

Regelboken

Den omtalade regelboken ska innehålla regler för effektivitet och rättvis implementering av Paris-avtalet. Den roll som ickestatliga aktörer ska ha när det kommer till att författa regelboken kommer att vara ett hett ämne under klimatmötet. Speciellt gäller det de delar som handlar om transparens och hur man ser till att alla aktörer lever upp till sina åtaganden. För att bygga tillit och förtroende gällande vilka som är de mest effektiva klimatåtgärderna så måste arbetet understödjas av regler, transparens och effektiva kontroll- och uppföljningsmekanismer. En fråga som kommer att diskuteras under COP23 är hur det antagna transparens-ramverket ska implementeras globalt och hur man ska införa metoder för kontroll- och uppföljning.

2018 Facilitative Dialogue

2018 Facilitative Dialogue är ett mellanstatligt forum som fokuserar på direkta lösningar för att nå Paris-avtalets mål och uppmuntra till höjda ambitionsnivåer i de 163 planer för klimataktion som länderna kommit överens om inom ramen för avtalet. Målet med Facilitative Dialogue är att inventera arbetet och titta på vilka mål som uppnåtts och var det krävs större insatser. Facilitative Dialogue ska hjälpa till att svara på frågor som vart är vi på väg? och hur kommer vi dit?

Forumet fungerar som ett slags genrep för den första globala inventeringen som ska genomföras 2023. Inom ramen för dialogen definieras vad som avses med olika skrivningar och nyckelbestämmelser i Paris-avtalet.

USA:s deltagande

COP23 är det första klimatmötet som äger rum efter det att USA:s president Donald Trump meddelade att USA kommer att dra sig ur Paris-avtalet. Alla på plats kommer att observera vilka eventuella effekter detta får för diskussioner, ambitioner och målsättningar, samt vilka länder som kliver upp och tar en ledande roll.

Formellt sett har inget land möjlighet att lämna avtalet förrän 2019, och faktiskt utträde tar ytterligare ett år, men risken finns ändå att vissa länder sänker sina ambitioner till följd av USA:s beslut.

Men under G20-mötet i juni fastslog alla länder utom USA att Paris-avtalet är oåterkalleligt och signalerna från marknaden indikerar också att det finns en betydande uppslutning kring ett globalt klimatarbete.

Lina Rosengren

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.