Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: ”Climatgate gjorde meteorologerna fega”

Publicerad: 17 januari 2013, 10:00

Meteorologer och klimatforskare drog fel slutsats av ”climatgate”* för tre år sedan. Nu måste de återupprätta sitt förlorade förtroende, skriver Bow Ward, policy- och kommunikationsdirektör vid Grantham Research Institute vid London School of Economics.


Miljöaktuellt har översatt en av Bob Wards artiklar som publicerades i the Guardian i början av januari. Här följer ett utdrag.

”Meteorologerna har förlorat mycket av allmänhetens förtroende de tre senaste åren. Det gäller både kompetens och integritet. Nu finns en chans att reparera skadan och återupprätta yrkeskårens roll i debatt och politik.

En undersökning från YouGovpoll i december 2009 (ett par veckor efter att e-post från ”climatgate” började att dyka upp) visade att endast 41 procent av allmänheten litade på forskarna i klimatfrågan.

Senare undersökningar
visar att lite har förändrats. En studie från 2011 visar att endast 38 procent av allmänheten tror att klimatforskarna talar sanning. Troligen har anklagelserna om inkompetens, tjänstefel och dålig insyn påverkat mest.

Om meteorologerna vill spela en viktig roll i samhällsdebatten behöver de
- engagera allmänheten mera effektivt, med direkta och indirekta metoder
- lära sig mer om vilken information allmänheten behöver
- bli bättre på att förklara och presentera svåra begrepp som risk och osäkerhet
- införa en strategi som förbättrar yrkeskårens förtroende, speciellt vad gäller insyn och tillgänglighet
- försöka påverka medias berättelser om klimatförändring
- agera mer kraftfullt på kritik mot klimatforskningen
- engagera beslutsfattare lokalt, nationellt, och internationellt

Det första steget borde vara att studera vad som egentligen hände efter ”climatgate”. Istället för att bemöta anklagelser om tjänstefel och inkompetens har många meteorologer uppenbarligen dragit sig tillbaka från debatten, möjligen av en berättigad rädsla för att bli måltavla för klimatskeptiker.

Istället hoppades de
att offentliga utredningar skulle reda upp situationen. Flera granskningar har visserligen frikänt berörda forskare från anklagelserna om fusk och siffertrixande, men har samtidigt kritiserat vetenskapssamhällets brist på insyn.

Som ett svar på ”climatgate” har The Royal Meteorological Society, RMS, (motsvarigheten till SMHI/red) lanserat initiativet ”science as an open enterprise” som innehåller rekommendationer att göra forskningsresultaten, om nödvändigt, mera tillgängliga för allmänheten.

Detta ger RMS en gyllene
chans att starta en debatt bland den egna personalen. Institutet har chansen att göra meteorologerna till föregångare istället för eftersläntrare, och samtidigt öka allmänhetens engagemang i frågorna, både kvalitativt och kvantitativt, direkt eller via media.

Det kan till synas vara en mycket tids- och resurskrävande process att engagera allmänheten, och den betraktas av många meteorologer som en svår, krånglig uppgift som inte belönas av chefer och finansiärer. Det kan i det läget förefalla säkrare att nå ut via envägskommunikation, till exempel föreläsningar, tidningsartiklar, eller webbsajter.

Men RMS har mycket att vinna på att utveckla en uthållig tvåvägskommunikation, som inte bara förstärker åsiktsutbytet mellan forskare och allmänhet, utan också bygger upp en ordentlig tillit och förtroende.

Meteorologerna behöver ledare som hjälper dem att förtjäna allmänhetens förtroende. Och som hjälper denna mycket exponerade yrkeskår att möta de enorma förväntningarna som ställs på dem. Borde inte RMS kliva fram och ta den här rollen?”

© Bob Ward/Guardian News & Media Ltd

Läs engelsk version här

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev