Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: Därför måste styrelseproffsen lära sig hållbarhet

Publicerad: 31 mars 2011, 07:40

”Företagens konkurrenskraft och värdeutveckling blir alltmer beroende av en hållbar affärsutveckling” skriver Meg Tivéus och Suzanne Sanlder på Styrelsekademien samt Lars-Olle Larsson, partner, PWC.


Vår nya undersökning om hur styrelseledamöter ser på hållbarhetsfrågor som publicerats i tidningen Miljöaktuellt nr 3 visar att börsbolagens styrelser anser att hållbarhetsfrågorna kommer att få mer utrymme i styrelsearbetet under de närmaste fem åren. Svarta affärsmodeller blir successivt gröna men det finns utmaningar innan hållbar utveckling integreras fullt ut i bolagens affärsstrategier.

Det kanske inte är speciellt förvånande att det nästan råder total enighet om att arbetet med hållbar utveckling påverkar flera företagsvärden i börsbolagen, bland annat anses varumärket stärkas, börsvärdet höjas och resurseffektiviteten öka samtidigt som förmågan att attrahera dagens och morgondagens kunder och medarbetartalanger också påverkas på ett positivt sätt. Arbetet med hållbar utveckling är här för att stanna och förändringens vindar har börjat blåsa inne i styrelserummen.

• 65 % av respondenterna i undersökningen menar att börsbolagens affärsmodeller kommer att påverkas starkt av arbetet med hållbar utveckling under den närmaste femårsperioden.

• 73 % anser att det är styrelsens ansvar att kartlägga och dokumentera hållbarhetsriskerna. Trots detta menar 34 % att någon sådan kartläggning inte sker.

• 42 % av styrelseledamöterna
uppger att bolagen de verkar i genomför kartläggningar av affärsmöjligheter som uppstår i samband med övergången till en hållbar utveckling, medan en dryg tredjedel av styrelseledamöterna säger att detta inte sker. Det här samtidigt som 77 % av de tillfrågade anser att det är viktigt att börsbolagens styrelser kartlägger bolagens affärs- och marknadsmöjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv.

• En majoritet av styrelseledamöterna har definitivt fått upp ögonen för att de måste se ett företags strategiska arbete med gröna ögon. Trots att fler än 90 % anser att hållbar utveckling är en strategisk fråga, anger en tredjedel att hållbarhetsfrågorna inte integreras i börsbolagens strategier.

Vi påstår att det skulle se annorlunda ut om det fanns en mera utvecklad kompetens i styrelserna när det gäller omställning av affärsmodeller och produktutveckling mot en hållbar utveckling. Det finns dessvärre idag ett kompetensglapp i flera styrelser när det gäller kunskapen om den nödvändiga omställningen mot en hållbar affärsutveckling. I undersökningen är det endast 22 % som anger att börsbolagens styrelser har tillräcklig kompetens inom det här området, och i fler än hälften av fallen är det en miljöchef eller person med ansvar för hållbarhetsfrågor som säkerställer kunskapsöverföringen till styrelsen. Visserligen är det en hel del som svarat att det är fullt tillräckligt att en stabsfunktion har kunskap om hållbar utveckling, men samtidigt anser nästan hälften av respondenterna att det behövs en eller flera styrelseledamöter med särskild kompetens i dessa frågor. Eftersom 87 % gör bedömningen att hållbarhetsfrågorna kommer att ta större plats i börsbolagens styrelsearbete under de närmaste åren är det dags att se till att kompetensen blir tillgänglig där de strategiska och långsiktiga besluten fattas. Företagens konkurrenskraft och värdeutveckling blir alltmer beroende av en hållbar affärsutveckling.

I undersökningen framhåller
majoriteten styrelseledamöter att såväl analytiker som investerare kommer att efterfråga mera icke-finansiell information. Det är därför viktigt att kunskap om det nya integrerade redovisningsramverket för årsredovisningar snabbt blir etablerat i styrelserna och att den från årsredovisningen fristående hållbarhetsredovisningen fortsätter att bli föremål för utveckling för att möta relevanta intressenters krav på såväl finansiell som icke-finansiell rapportering.

Suzanne Sandler, VD, Styrelseakademien
Meg Tivéus, Vice ordförande, Styrelseakademien Stockholm
Lars-Olle Larsson, Partner, PwC

Studien kommer att presenteras och diskuteras under Sustainability day den 12 april.
 

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev