Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag12.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Debatt: ”Företag kan tjäna miljarder på stark social profil”

Publicerad: 15 Februari 2012, 14:45

Tre procent högre marknadsvärde. Så mycket kan företagen tjäna på en stark CSR-profil, menar miljökonsulten Love Lönnroth.


Ämnen i artikeln:

Csr

"Händelser som skandalerna inom Carema, Securitas påstådda fusk med SL-kontroller och de spruckna bröstimplantaten från Frankrike drabbar bolagen hårt under lång tid och får stora konsekvenser för deras ägare, vilket tydligt visas av hur Caremaskandalen får återverkningar på hela riskkapitalbranschen.

En gemensam nämnare mellan dessa företag är att de är passiva eller svaga när det kommer till Corporate Social Responsibility (CSR). Ny forskning visar hur proaktivt arbete med CSR fungerar som en försäkring för aktieägarna.

I tidigare forskning som publicerats om kopplingen mellan CSR och aktieägarvärde framstår kopplingen som svag. Det har varit svårt att hitta klockrena företagsekonomiska argument för varför företag ska investera mer i miljöansvar, arbetarskydd och andra CSR-områden än vad lagstiftningen kräver. Därför blir engagemanget i många företag svagt sett till investeringar och personella resurser för CSR-arbete.

Företagsledare kan vara personligen övertygade om att CSR är viktigt och värt att satsa på men man saknar handfasta bevis för att motivera sådana satsningar inför sin styrelse.

En viktig orsak till att det är svårt att hitta kopplingen mellan CSR och lönsamhet är att CSR-investeringar är investeringar för att förebygga risk eller mildra effekten av operativa risker och varumärkesrisker. Den ekonomiska nyttan uppstår när man undviker negativa händelser och den effekten kan inte fångas in i enkla kostnads- och intäktsanalyser. Väl fungerande system för produktsäkerhet, miljöskydd och arbetsmiljö kan med säkerhet bidra till att företaget undviker konsument-, miljö- och arbetsmiljöskandaler som skulle inverka negativt på varumärke och aktiekurs, men man får aldrig reda på vilka värden man riskerar att förlora förrän en negativ händelse faktiskt har inträffat.

CSR-investeringar kan betraktas som en generell försäkring mot ett stort antal negativa händelser, men hur räknar man fram ett värde av den försäkringen?

Nyligen har det kommit intressant forskning som har analyserat företags CSR-arbete som en form av försäkring. Den amerikanske ekonomen Dylan B. Minor har analyserat den ekonomiska effekten av att företag proaktivt tar samhällsansvar, kontra företag som inte gör mer än vad lagstiftningen kräver. Minor visar i rapporten The Value of Corporate Citizenship: Saving Shareholders (Northwestern University 2011) hur negativa händelser påverkar marknadsvärdet för företag som har ett godkänt CSR-arbete kontra de som har ett svagt eller obefintligt CSR-arbete. Undersökningen gjordes utifrån statistisk analys av effekten av produktåterkallanden på aktiekurserna för de största amerikanska börsbolagen (S&P 500-listan) mellan 1991 och 2006. Data om produktåterkallanden och aktiekurser för dessa företag samkördes med data om företagens CSR-arbete utifrån en CSR-rating som görs av KLD analytics, ett etikanalysföretag.

Dylan klassificerade 50 % av
företagen på S&P 500-listan som ”oansvariga” utifrån deras låga CSR-rating. 40 % av företagen klassificerades som ”ansvarstagande” och 10 % som ”stjärnor”, företag med en stark CSR-profil. I analysen av effekten av produktåterkallanden på företagens marknadsvärde framkom att marknadsvärdet för de oansvariga företagen sjönk med tre procent mer i genomsnitt än marknadsvärdet för ansvarstagande företag och stjärnor. Däremot var det inte någon skillnad mellan de ansvarstagande företagen och stjärnorna. Analysen gjordes på aktiekurserna dagen innan och samma dag som ett produktåterkallande blev känt.

Tre procent skillnad i marknadsvärde för S&P 500-företagen innebär i genomsnitt 600 miljoner dollar per företag i minskat marknadsvärde i direkt samband med en riskhändelse. Som jämförelse har Large Cap-bolagen på Stockholmsbörsen ett marknadsvärde som i snitt är en tredjedel av S&P 500-företagens, vilket innebär att förlust av motsvarande värde för svenska storbolag skulle vara ca 1,4 miljarder kronor per riskhändelse. Även om effekten på aktiekursen på sikt klingar av efter en negativ händelse, innebär det ändå att den som äger aktier i ett oansvarigt företag löper en generellt högre risk än aktieägaren i ett ansvarstagande företag.

Minors förklaring av skillnaden i marknadsvärdering efter negativa händelser är att marknaden tenderar att se negativa händelser hos ett ansvarstagande företag som ett enstaka olycksfall i arbetet, medan liknande händelser för oansvariga företag ses som tecken på större bakomliggande brister. Slutsatsen utifrån Minors studier blir att CSR-investeringar bidrar till minskad risk för aktieägarna upp till den nivå där företaget ses som ansvarstagande, men att det inte ger samma utdelning att bli en stjärna inom CSR. Å andra sidan är studien gjord utifrån kortsiktiga riskhändelser och täcker inte in eventuella strategiska risker, som kommande teknikskiften eller att CSR blir en viktig konkurrensparameter inom en bransch, som kan motivera större satsningar utifrån att detta på sikt kommer att öka företagets värde.

Minors studie gäller amerikanska företag, men det finns inget skäl att tro att förhållandena skulle vara annorlunda för svenska eller europeiska företag. Snarare har amerikanska företag starkare kontrollsystem på grund av risken för stämningar och kostsamma rättsprocesser. Ett antal svenska institutionella placerare har startat projektet Hållbart värdeskapande som i januari 2012 publicerat en undersökning av 100 svenska börsbolag som visar att ca en tredjedel av bolagen har ett svagt CSR-arbete, medan 52 % har en godkänd nivå på sitt CSR-arbete och 14 % betecknas som framstående inom CSR. Det tyder på att en mindre andel svenska börsbolag än amerikanska kan betecknas som oansvariga ur ett CSR-perspektiv, men att det även här finns en stor andel bolag som har onödigt hög risknivå.

För rationella aktieägare
finns det god anledning att ha koll på CSR-arbetet hos företagen i sin portfölj och välja bort den tredjedel av de svenska företagen eller den hälft av de amerikanska företagen som har ett svagt eller obefintligt CSR-arbete. Det finns ingen anledning att acceptera en högre risknivå än vad man får betalt för, oaktat om man anser att företag bör ta ett större samhällsansvar eller ej"

Love Lönnroth
Seniorkonsult Goodpoint AB

Erik Klefbom

Ämnen i artikeln:

Csr

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.