fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: Försäkringsbolagen har också halkat efter

Publicerad: 23 december 2009, 14:17

Instämmer helt i att den finansiella sektorn måste ta sitt ansvar, som Jenny Johansson, Swedbank, skriver.
Men det gäller inte enbart bankerna – utan minst lika mycket försäkringsbolagen. Det skriver Kerstin Grönwall, miljöchef på KPA Pension.

Ämnen i artikeln:

Cop 15

På det nordiska mötet inom FN:s miljöprogram finansiellt initiativ i Köpenhamn deltog Folksam som enda sakförsäkringsbolag i paneldiskussionen om ”Nordiska finansiella institutioner och klimatförändringen”. Inga andra sakförsäkringsbolag.

Det nordiska försäkringsförbundet höll i september i år en klimatkonferens i Köpenhamn. Och det danska försäkringsförbundet ställde då frågor om klimatet till 5 000 personer i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Resultatet visar med all önskvärd tydlighet att en majoritet av de tillfrågade förutser allt fler och intensivare skador till följd av klimatförändringar. De utgår ifrån att försäkringsbolagen ska täcka klimatrelaterade krav vid alla tidpunkter eller i de flesta fall. De förutsätter också att speciellt försäkringsbolag ska ha strategier för sitt klimatarbete och i ännu högre grad att bolagen ska erbjuda miljövänliga reparationer och miljöanpassade produkter.

Dessutom vill de nordiska konsumenterna gärna byta till gröna försäkringsbolag. Tyvärr verkar de flesta bolagen inte kunna leva upp till sina kunders förväntningar. I vilket fall går det alldeles för långsamt!
Däremot har pensionsbolagen – med några betydande undantag – kommit längre inom området ”ansvarsfulla investeringar”.

Ett exempel är KPA Pension som miljöcertifierades redan 1998 som det första finansbolaget i Europa. Under 12 år har vi framgångsrikt utvecklat vårt miljöarbete till ett helhetskoncept för hållbara investeringar. Allt vårt arbete utgår från etiska placeringskriterier som exkluderar vapen, alkohol, tobak, kommersiellt spel till de påverkande kriterierna för korruption, miljö och mänskliga rättigheter. Och vi erbjuder enbart hållbara investeringar – hela vårt pensionskapital förvaltas enligt etiska placeringskriterier.

KPA Pension fokuserar på att påverka företagen att ta ett aktivt ansvar i klimatarbetet. Vi tar direktkontakt – antingen genom personliga besök, deltar på bolagsstämmor eller via brev och telefonkonferenser.

Miljö- och klimatfrågor kan aldrig ses som separata frågor. Vi måste alltid tala om långsiktig hållbarhet. Inte minst under klimatmötet i Köpenhamn blev det tydligt att rättvisefrågor som fördelning av både resurser och bördor måste kunna hanteras bättre i framtiden.

Kerstin Grönwall,
Miljöchef KPA Pension, också på plats i Köpenhamn

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev