Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: ”Miljön förlorare när Slussen byggs om”

Publicerad: 14 maj 2012, 10:19

Naturvård och ekosystem marginaliseras i förslaget till slussens ombyggnad. En Naturvårdsfond borde upprättas för att kompensera skadorna, menar Lennart Gladh, WWF.


Debattartikeln om Mälarens reglering av ansvariga från Projekt Slussen reser många frågor. Som deltagare i den referensgrupp som funnits kan jag konstatera att frågan om naturvård och ekosystem långtifrån varit given.

Självklart måste Mälaren regleras. Men däri finns en tydlig målkonflikt mellan olika samhällsintressen. Detta framgår också av själva syftet med regleringen som SMHI formulerat i sin Rapport 2011-64:

1. Minska risken för översvämning runt Mälaren
Samhällsintressen: Dricksvattenförsörjning, bebyggelse och infrastruktur, sjöfart, jordbruk
2. Minska risken för låga vattennivåer i Mälaren
Samhällsintressen: Dricksvattenförsörjning och sjöfart
3. Förhindra saltvatteninträngning
Samhällsintressen: Dricksvattenförsörjning

Naturvård och ekosystem
har inte samma dignitet i ansökan. Längre ned i texten står att det ”utformningen av den nya regleringen tas särskild hänsyn till värdefulla strandnära naturmiljöer genom att eftersträva årstidsvariationer som gynnar strandnära naturmiljön”. Denna anpassning består mera konkret i att vårvattnet skall behållas till mitten av maj innan det tappas ut.

Det stora och avgörande med regleringen är dock att högsta högvattennivå skall minska och lägsta lågvattennivå öka. Det vill säga på årsbasis skall fluktationerna/amplituden minska.

Detta är en utveckling som missgynnar Mälarens ekosystem och som lång sikt inte heller förbättrar situationen för de strandnära naturmiljöerna.

Det är exakt vad som skett också vid de tidigare regleringarna och som lett till minskad stress på till exempel vass och näckrosor som gynnas av mer stabila vattenstånd.

Som jämförelse kan nämnas
att Mälaren för cirka 150 år sedan hade en årsvariation på upp till 1,5 meter. Ingen har förespråkat återgång till en helt naturlig variation men däremot en som långsiktigt inte förstärker den negativa trenden för strandnära ,grunda miljöer.

Runt Mälaren finns flera Natura 2000 områden som är beroende av ett fluktuerande vattenstånd såväl på årsbasis som under längre tid. Jag tror att de flesta naturengagerade människor kan acceptera att samhällsintressen som dricksvatten, sjöfart, jordbruk , infrastruktur anses viktigare än naturvård och biologisk mångfald om det klart och tydligt framgår att denna avvägning gjorts.

Det är dock inte vare sig korrekt eller trovärdigt att försöka göra Mälarens omreglering till en naturvårdsfråga.

För att kompensera framtida negativa konsekvenser har jag föreslagit att en Naturvårdsfond för Mälaren skall skapas i samband med den nya regeleringen. En fond vars medel kan användas för genomföra olika kompensationsåtgärder, ökade skötselskostnader och annat kopplade till Natura 2000 områdena.

Så gjordes av Banverket vid det ingrepp som skedde i Umeälvens delta i samband med ny järnvägslinje och så borde göras av Projekt Slussen för att möta framtida effekter av omregleringen.

Lennart Gladh, Världsnaturfonden

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.