Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: ”Näringslivet måste öka takten på klimatarbetet”

Publicerad: 7 mars 2011, 06:28

”Vinsterna med ett aktivt klimatarbete är större än förlusterna”, skriver sex svenska VD:ar samtidigt som de listar fem skäl varför ett aktivt klimatarbete gynnar företag och avslöjar nästa drag i sin klimatstrategi.


Det är viktigt att visa ledarskap i klimatfrågan. Klimatklockan står på fem i tolv och det är dags att öka trycket i det svenska näringslivet, få fler företag att minska sin klimatpåverkan och ta in klimatfrågorna i ledningsgruppen. Det är strategiskt rätt och det stärker vår konkurrenskraft.

Det är förvånande att det inte redan har blivit en självklarhet att ta hand ansvar för sina utsläpp när Sveriges befolkning är mer insatt i klimatfrågan nu än någonsin tidigare och vi förstår konsekvenserna av att inte handla. Dessutom vet vi att vinsterna med ett aktivt klimatarbete är större än förlusterna. Vi måste alla öka tempot i klimatarbetet, medborgarna, politiken och inte minst näringslivet. På kort sikt har vi identifierat fem skäl till varför ett aktivt klimatarbete gynnar företag:

- Alltfler kunder kräver att företag ska arbeta för minskad klimatpåverkan.
- Företag som minskar sin klimatpåverkan sänker också sina kostnader, t.ex. genom energieffektivisering och ändrade resevanor.
- De som tar in klimatfrågan i sin affärsstrategi stärker sitt varumärke och får konkurrensfördelar.
- Alltfler väger in företagens klimatansvar när de bedömer vilka arbetsgivare de vill söka sig till.
- Ett aktivt klimatarbete kan skapa nya affärsområden och ge nya kunder.

Vi har bestämt oss för att minska vår egen klimatpåverkan med minst 40 procent till år 2020. Men vi vill göra mer än så. Vi vill agera för att minska koldioxidutsläpp utanför företagens traditionella ansvar genom klimatpositiva initiativ som leder till beteendeförändringar hos grupper som kunder, leverantörer, anställda, konkurrenter och politiken. Detta kallar vi klimatpositiva initiativ.

Hittills har omställningens kostnader och problem betonats och tempot varit för långsamt. Vi tror inte att det stärker vår konkurrenskraft. Det är dags för näringslivet att bli en pådrivande kraft, som med hela sin tyngd påverkar riksdag, regering och EU att införa de långsiktiga spelregler som behövs för ett hållbart omställningsarbete.
För att samla pådrivande krafter och sporra varandra har vi startat Hagainitiativet*. Vi vill att många fler företag beräknar, minskar och kommunicerar sin klimatpåverkan och involverar sina anställda, kunder och underleverantörer. Svensk konkurrenskraft gynnas av ett näringsliv som är först att ställa om och ta aktivt klimatansvar. Vi hoppas att allt fler företag kommer att delta i det arbetet.

Anders Strålman, Koncernchef och VD Axfood
Göran Holm, VD Coca-Cola Enterprises Sverige
Anders Egelrud, VD Fortum värme samägt med Stockholm stad
Johan Skoglund, VD JM
Morgan Wiktorsson, VD Svenska Statoil
Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan
Hagainitiativet – företag för aktivt klimatansvar

* Hagainitiativet initieras av åtta välkända företag; Axfood, Coca-Cola Drycker Sverige, Fortum Värme, JM, Procter& Gamble, Stena Metall, Svenska Statoil och Vasakronan och samordnas av Tricorona. Syftet är att minska näringslivets utsläpp, lyfta klimatfrågan som en av de viktigaste framtidsfrågorna och agera som en förebild för företag som tar aktivt klimatansvar.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev