Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: ”Regeringen måste rädda miljömålsarbetet”

Publicerad: 31 mars 2011, 08:56

”Det finns fortfarande tid för regeringen att rädda det svenska miljömålssystemet.” skriver Per Bolund, oppositionsborgarråd i Stockholms stad och ledamot av Miljömålsberedningen. ”


Sveriges miljömålssystem har sedan det beslutades av riksdagen 1999 varit internationellt erkänt för sin effektivitet. Systemet har på ett unikt sätt fått skilda aktörer från olika sektorer i samhället att enas kring vilka åtgärder som krävs för att miljömålen ska kunna nås. Sverige har genom detta system varit ett av de länder i världen som mest systematiskt och genomgripande arbetat för att lösa våra stora miljöproblem. Men trots att systemet revolutionerat det svenska miljöarbetet har det fortfarande inte varit tillräckligt för att lösa miljöproblemen i tid. När Miljömålsrådet presenterade sin senaste utvärdering av miljömålsarbetet i mars 2008 blev det tydligt att arbetstakten inte var tillräcklig för att nå generationsmålet att lämna vidare ett samhälle där våra stora miljöproblem är lösta. För att understryka detta budskap gav rådet sin rapport rubriken ”Nu är det bråttom!”

En sådan tydlig varningsklocka borde rimligtvis ha lett till förnyade ansträngningar, nya beslut om åtgärder och ökade satsningar på miljöområdet. Men istället för att genomföra miljömålsrådets långa lista av väl genomarbetade nya delmål valde regeringen att upplösa rådet, riva upp det genomförda arbetet och göra om hela miljömålssystemet. På grund av det har redan värdefull tid förlorats, stick i stäv med miljömålsrådets budskap om att det är bråttom. Det är mycket beklagligt att regeringen gjort så stora och snabba förändringar av miljömålssystemet utan att ta tillvara de strukturer som visat sig fungera mycket bra. Med mer försiktiga förändringar av miljömålssystemet hade man kunnat få ett brett parlamentariskt och samhälleligt stöd, men regeringens hantering har istället skapat konflikt på ett område där samhället behöver stor enighet för att nå fram till de gemensamt uppställda målen. Miljömålsrådets långa arbete med att ta fram förslag på nya delmål som vilar på gedigna vetenskapliga bedömningar och har remitterats till många instanser i samhället för att få en bred förankring riskerar nu att vara förgäves.

Istället för att så fort som möjligt genomföra miljömålsrådets förslag har regeringen valt att tillsätta en ny parlamentarisk beredning, Miljömålsberedningen. Idén att samla politiska partier tillsammans med representanter för näringsliv, miljöorganisationer och andra samhällsintressen är utmärkt. Det behövs en arena för kontinuerlig utvärdering och utveckling av miljömålssystemet.
Problemet är bara att regeringens direktiv till Miljömålsberedningen allvarligt begränsar beredningens möjligheter att komma fram till ett bra resultat. Det handlar främst om regeringens krav på att samtliga föreslagna etappmål ska följas av samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Eftersom dagens ekonomiska analysmetoder inte klarar av att på ett rimligt sätt värdera negativa miljöeffekter samtidigt som kostnaderna för genomförande kan beräknas med exakthet leder kravet till att nyttan underdrivs och åtgärderna ofta felaktigt bedöms som olönsamma. Regeringens krav gör dessutom att de flesta av Miljömålsrådets redan framtagna delmålsförslag inte snabbt kan omvandlas till etappmål eftersom underlaget inte anses uppfylla regeringens krav. Därmed försenas det brådskande arbetet att få fram etappmål och därmed också den styrning som behövs för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås i tid.

Slutresultatet av regeringens hantering blir att vi går från ett heltäckande system med en mångfald av delmål som ger styrning inom samtliga miljökvalitetsmål till en situation med ett fåtal etappmål som mest blir slumpvisa nedslag där det bedöms finnas tillräckliga samhällsekonomiska underlag. Etappmål inom övriga områden riskerar vi att få vänta på i ett antal år. Möjligheten att nå miljökvalitetsmålen till år 2020 blir då obefintliga.

Det finns fortfarande tid för regeringen att rädda det svenska miljömålssystemet. Då krävs att regeringen omprövar sina ståndpunkter och öppnar för att de flesta av miljömålsrådets delmål så snabbt som möjligt överförs till etappmål i det nya miljömålssystemet. Miljömålsrådets funktion att ena olika samhällssektorer kring åtgärdsförslag behöver också föras vidare till ett nytt organ. Utan omprövning kommer vi att tvingas vänta lång tid innan målet att lösa de stora miljöproblemen är uppnått. Sveriges ställning som föregångsland inom miljöområdet är då allvarligt hotad.

Per Bolund (MP)
oppositionsborgarråd i Stockholms stad och ledamot av Miljömålsberedningen

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev