Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: Så kan klimatpolitiken säkra svensk konkurrenskraft

Publicerad: 9 april 2015, 10:21

Vi är inte ute efter att höja skattetrycket. Däremot skatteväxla, skriver Nina Eklund från Hagainitiativet i en replik till Svenskt Näringsliv.


”Maria Suner Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor, på Svenskt Näringsliv, har kommenterat artikeln i Svenska Dagbladet där bland annat Hagainitiativet omnämns med anledning av den nylanserade rapporten En vinnarpolitik för klimatet och näringslivet.

Företagen i Hagainitiativet utgör en del av det svenska näringsliv som Maria företräder, och vi är övertygande om att en global utveckling enligt ”business as usual” leder till en kostsam klimatförändring som ingen av oss vill se.
 
Vi konstaterar att klimatforskarna
efterlyser ett högre tempo i det internationella klimatarbetet och vi bedömer att vi i Sverige kan bidra till detta genom att visa att en stark utveckling kan förenas med låga utsläpp. Vårt mål med rapporten är att få till ett samtal med olika aktörer i samhället. Det behövs en diskussion om för- och nackdelar med olika konkreta förslag.  Här kommer vår respons på din kommentar.

Sverige har högt skattetryck och med miljöskatter höjs det ytterligare skriver Maria Suner Fleming. Vi har inte föreslagit ett ökat skattetryck utan en skatteväxling. Vi vill säkerställa att höjningen av koldioxidskatten också motsvaras av en sänkning av andra skatter som säkerställer konkurrenskraften i det svenska näringslivet. Läs gärna vår rapport.

Skattebasen eroderas, om man som land lyckas i sina föresatser på miljöområdet – nämligen att ta bort det som skadar miljön skriver Maria Suner Fleming.  När klimatfrågan är löst måste vi naturligtvis diskutera nya skattebaser, men där är vi inte idag. Vi bedömer att svenska företags konkurrenskraft över tid blir starkare om vi har kommit längre i klimatomställningen än övriga världen.
 
Verksamhet läggs ner med en ambitiös klimatpolitik
skriver Maria Suner Fleming.Denna risk har vi diskuterat ingående. Vi är alla måna om att värna den effektiva industrin, som redan kommit långt i sin omställning. Det finns samtidigt inte mycket som tyder på att företag flyttar sin verksamhet på grund av för höga miljöskatter. Orsakerna till att verksamheter flyttar är i själva verket många, komplexa och varierar per bransch. Men för att undvika att ett skattetryck snedvrider konkurrensen och endast flyttar verksamheter och utsläppen utanför landets gränser har vi föreslagit en skatteväxling, inte höjning. Räcker inte detta för att säkerställa konkurrenskraften hos effektiva svenska företag får man överväga att införa riktade undantag.

Både de processrelaterade utsläppen i industrin och de som kommer från jordbruket är svåråtgärdade utan realistiska tekniska lösningar i dagsläget skriver Maria Suner Fleming.Självklart är målet nära noll utmanande. Vi har inte föreslagit sektorsmål utan ett generellt samhällsmål om att klimatpolitiken ska riktas in mot nära noll till 2030. Det kan finnas sektorer som kan skapa sänkor för andra sektorer som kan ha svårt att minska sina utsläpp.
 
Men samtidigt är det intressant
att se att det finns tung industri som själva satt upp nollvision till 2030 (Cementa) eller som SSAB som har det klimatsmarta stålet som i praktiken innebär att primärenergibehovet i EU minskar. Den tunga industrin i Sverige kan därmed vara en del i lösningen för klimatomställningen i världen Och det är dit vi vill komma. Kanske måste målformuleringen utvecklas? Det är bland annat denna typ av diskussion vi vill bidra till att väcka.

Vi tror att de företag som minskar sitt beroende av fossila bränslen kommer att ha större förutsättningar att vara lönsamma och konkurrenskraftiga i framtiden. Detta borde rimma väl med Svenskt Näringslivs långsiktiga mål.”

Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet

Erik Klefbom

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News