Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: Så kan vi få hållbara klimatinvesteringar

Publicerad: 23 oktober 2009, 11:18

Höjda krav på regelverk är avgörande för hållbara klimatinvesteringar. Det är budskapet till Andreas Carlgren och andra beslutsfattare i dagens debattinlägg från Niels von Zweigbergk som är vd på Tricorona som arbetar med utsläppsreducerande projekt och utsläppskompensation.


Ämnen i artikeln:

UtsläppshandelCdmCop 15

Debatt: Igår träffade vi miljöminister Andreas Carlgren och klimatexperter från hela världen, för ett rundabordssamtal om strategier inför Köpenhamnsmötet i december, där ett nytt globalt klimatavtal ska slås fast. Till mötet hade vi med oss en fempunktslista för ett bättre CDM-system; med rätt regelverk kan klimatinvesteringar i utvecklingsländer spela en avgörande roll för minskade klimatutsläpp. På köpet bidrar systemet till social utveckling och minskad fattigdom.

Clean Development Mechanism (CDM) är ett system som ingår i Kyotoprotokollet och kompletterar industriländers arbete med att minska de egna klimatutsläppen på hemmaplan. Genom att investera i FN-godkända klimatprojekt i utvecklingsländer, exempelvis vindkraftparker, kan företag och nationer tillgodoräkna sig dessa investeringar på sina ”klimatkonton”.

Fram till i dag, efter endast fyra års effektiv användning, har CDM-systemet genererat privata miljöinvesteringar i utvecklingsländer till ett värde av 50 miljarder dollar. Detta har bidragit till att minska koldioxidutsläppen med 350 miljoner ton – det motsvarar Sveriges totala utsläpp under åtta års tid. Systemet har även bidragit med ökade intäkter till den FN-fond som hjälper de minst utvecklade länderna att hantera effekterna av de klimatförändringar som vi inte kan stoppa. Därutöver leder CDM till tekniköverföring, social utveckling och nya arbetstillfällen.

Branschen
för utsläppsreduceringar är ny och skör och starkt beroende av att det blir ett avtal i Köpenhamn, annars kommer efterfrågan på CDM-projekt att minska och marknaden riskerar att kollapsa.

Om vi på allvar vill följa experternas rekommendation att den globala medeltemperaturen inte bör öka mer än två grader, måste vi se till att förhandlingarna i Köpenhamn leder till ett globalt klimatavtal med kraftfulla bindande utsläppsmål för de länder som har råd att bära kostnaderna.

CDM-systemet
behöver få en framträdande roll i det kommande klimatavtalet, för att kunna sätta tuffare klimatmål . Logiken är enkel – en nation eller fabrik som inte tidigare har arbetat för att minska sina utsläpp har lägre kostnader för att minska klimatutsläppen än motsvarande nation eller fabrik i till exempel Sverige.

För att
CDM-systemet ska fungera som ett effektivt verktyg i klimatarbetet krävs att det ställs höga krav på varje enskilt klimatprojekt. Det måste vara säkerställt att utsläppsminskningen inte hade skett utan CDM-projektet, och det måste vara tydligt att kravet på social och teknisk utveckling uppfylls – på värdlandets villkor.

För att
CDM-systemet ska göra verklig nytta krävs också att regelverket och dess kontrollmekanismer effektiviseras. Det är önskvärt med fler och bättre klimatprojekt, som även når de fattiga länder där CDM inte förekommer i dag.

För att åstadkomma detta riktar vi fem förbättringsförslag till FN, åtgärder som vi bad miljöminister Andreas Carlgren att ta med sig till nästa veckas möte mellan EU:s miljöministrar och till klimatmötet i Köpenhamn:

- För det första behöver FN:s många arbetsgrupper som hanterar certifieringsprocessen för CDM-projekt samordnas. Minst fem viktiga granskningsfunktioner är i dag bristfälligt koordinerade, vilket leder till att värdefulla klimatinvesteringar kan fastna i FN-byråkratin i månader och år.
- För det andra – när nya riktlinjer inom CDM-systemet godkänns börjar de enligt nuvarande regelverk gälla omedelbart. Detta leder till omfattande kostnadsökningar och kraftigt ökad riskbild för investeringar då klimatprojekten måste omarbetas. Nya riktlinjer bör aviseras med minst åtta veckors framförhållning.
- För det tredje bör CDM-styrelsen, det övergripande tillsynsorganet, professionaliseras. Från organisatorisk synpunkt kan funktionen i dag uppfattas som ett provisorium, där människor med andra heltidsarbeten engagerar sig i mån av tid. CDM-styrelsen bör bestå av fast personal som helhjärtat går in för att klimatinvesteringar som uppfyller kraven ska kunna certifieras och realiseras snabbt.
- För det fjärde är investeringar i CDM-projekt ofta mycket kapitalkrävande, vilket förutsätter större förutsägbarhet, transparens och rättssäkerhet än vad som är fallet i dag. En instans för överklagande av CDM-styrelsens beslut bör därför inrättas.

Vi behöver ha tuffa krav på utsläppsminskningar på hemmaplan och samtidigt minska utsläppen där kostnaderna är som lägst. CDM-systemet är idag ett av FN:s mest värdefulla klimatpolitiska redskap, men för att kunna uppnå nödvändiga reduktioner på global nivå måste vi höja kraven på regelverket för CDM under klimatförhandlingarna i Köpenhamn.

Niels von Zweigbergk, vd på Tricorona.

Erik Klefbom

Ämnen i artikeln:

UtsläppshandelCdmCop 15

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News