söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: Så ska spetsteknologi göra miljötekniken bättre

Publicerad: 26 juni 2014, 09:26

Regeringen undersöker möjligheterna att använda it-, bio- rymd- och nanoteknik för att förbättra miljötekniken, skriver Miljöminister Lena Ek (C) och it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) på Miljöaktuellt debatt.

Ämnen i artikeln:

MiljöteknikAnna-karin HattLena EkNaturvårdsverketOecd

”Sverige ses av många som ett föredöme på miljö- och energiområdena. Inte minst uppmärksammade OECD detta i sin granskning av svensk miljöpolitik, som presenterades i Stockholm för några veckor sedan. Sverige har ambitiösa klimatmål på plats, god tillgång på förnybar energi och gott om förnybara råvaror. Våra framgångar när det gäller att använda ekonomiska styrmedel, minska våra utsläpp och bygga ut den förnybara energin väcker stort intresse från vår omvärld.

Sedan 1990 har Sveriges klimatutsläpp minskat med 23 procent, samtidigt som vi haft en god ekonomiskt tillväxt och ekonomin vuxit med nästan 60 procent. En stor del av det har skett tack vare att vi haft och har en stark teknisk utveckling. Idag har vi en energiintensiv industri som producerar allt mer, men som trots det inte förbrukar mer energi. Idag har vi fler bilar på våra vägar än för några årtionden sedan, men de förbrukar sammantaget mindre bränsle. Ny och effektivare teknik är, och kommer att fortsätta vara, en förutsättning för att vi ska klara våra ambitioner på klimat- och energiområdet.

Det gäller också för de miljökvalitetsmål som riksdagen antagit, och som Alliansregeringen arbetar för att förverkliga. Som en del i det har vi och regeringen nu beslutat att vi ska undersöka möjligheterna att använda spetsteknologier som it-, bio-, rymd- och nanoteknik för att nå målen i regeringens miljöteknikstrategi, men också för att nå de av riksdagen antagna generationsmålen och miljökvalitetsmålen.

Det arbetet måste göras tillsammans med de aktörer som ligger i framkant i att utveckla den nya tekniken.  Därför ger vi nu Naturvårdsverket i uppdrag att ta initiativ till dialoger med företagskluster och spetsteknikföretag, med branschorganisationer och forskningsinstitut och med universitet och högskolor.

Utgångspunkten för dialogerna ska vara vilka affärsmöjligheter det finns inom miljöteknikområdet och vilken potential ökad utveckling och användning av spetstekniker har att bidra till att vi snabbare och effektivare kan nå både generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Uppdraget ska leda till att Naturvårdsverket överlämnar en rapport till Näringsdepartementet och Miljödepartementet, med slutsatser och rekommendationer till olika aktörer kring vad som kan och behöver göras för att vi bättre ska kunna använda dessa spetsteknologier för att nå de mål vi satt upp.

Sverige ligger långt fram i många avseenden på klimat-, miljö- och energiområdena, men vi har mer kvar att göra. Därför ska vi fortsätta använda ny teknik och främja nya innovationer för att ta oss an de utmaningar som ligger framför oss och för att ta en allt större del av den växande globala miljöteknikmarknaden. Satsningar på smart miljöteknik är inte bara ett kostnadseffektivt sätt att lösa våra klimat- och energiutmaningar, det är också ett sätt att skapa nya jobb, stärka Sveriges konkurrenskraft och främja en hållbar tillväxt. Det uppdrag vi nu ger syftar till att lägga en ännu bättre grund för detta arbete"

Lena Ek (C), Miljöminister
Anna-Karin Hatt (C), it- och energiminister

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev