Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: Så ska Stockholm bli ledande biogasregion

Publicerad: 30 januari 2012, 08:42

Stockholm kan bli en ledande biogasregion, menar bland andra kommun- och landstingspolitikerna Per Ankersjö och Gustav Andersson (C). Men det räcker inte med regionala initiativ, det krävs även att regeringen beslutar om styrmedel, skriver de i en debattartikel.


Det pågår en spännande klimatomställning runt om i landet – i städer, på landsbygden, driven av kommuner, landsting, företagare, skolor och inte minst miljöengagerade medborgare. Den gröna omvandlingen av Sverige sker underifrån.
En viktig del av omvandlingen är biogasen som genom rötning kan utvinnas från avloppsslam, matavfall, gödsel och rester från jord- och skogsbruk. I princip alla restprodukter kan bli en värdefull resurs, bland annat för att driva bilar och bussar på ett miljövänligt sätt.

Omvandlingen skapar fantastiskt möjligheter. När avfall och rester blir resurser sluts kretsloppen, med bättre resursanvändning och minskad miljöförstöring som följd. Utvecklingspotentialen, och samhällsvinsterna, är stora för både stad och land.
I Stockholm kan vi se att gasmarknaden växer. Efterfrågan på biogas för fordonsdrift är fortsatt stor och beräknas att växa med 30 procent per år framöver. Detta kräver ökad biogasproduktion, vilket i sin tur kräver effektiv och säker distribution.

En växande gasmarknad är ett viktigt bidrag för att uppnå de höga målsättningar om minskad klimat- och miljöpåverkan som Stockholms Stad och Stockholms läns landsting har fastställt i nya miljöprogram.Utmaningarna är flera:

- Fler miljöfordon: Landstingets nya miljöprogram säger att till 2016 ska 75 procent av landstingets transporter, på land och till sjöss, gå på förnybara bränslen. Här har biogasen en viktig roll, för bussarna och även för skärgårdstrafiken på sikt. Enligt Stockholms stadsmiljöprogram ska stadens bilar tankas med miljöbränsle till 85 procent och i upphandlingar av transporter ska minst 55 procent vara miljöfordon. Med fler gasbilar och gasbussar minskar klimatpåverkan och utsläpp av partiklar kraftigt. Stockholm blir renare.
- Effektiv distribution: Ett komplett gasnät genom hela centrala Stockholm har precis färdigställts, vilket möjliggör ytterligare utbyggnad i regionen. Därmed säkerställs en effektiv och säker distribution av fordonsgastill kunderna dygnet runt, under årets alla dagar, som gör det möjligt för fler tankstationer att ansluta sig till.Det bidrar dessutom till bättre miljö genom att minska antalet lastbilstransporter med gas till tankstationerna.
- Ökad biogasproduktion: En unik satsning genomförs i Stockholms stadoch i Stockholms läns landsting för att samla in matavfall för biogasproduktion. Målet är att 35-40 procent av allt matavfall samlas in från hushåll och verksamheter i staden. Inom landstinget kommer inom kort matavfall från regionens samtliga stora sjukhus att samlas in. Dessutom invigs en ny biogasanläggning i Skarpnäck 2013 som ansluts till gasnätet. Utökningar i befintlig biogasproduktion vid reningsverken planeras också.
- Säker tillförsel: En ny importterminal för flytande naturgas i Nynäshamn finns på plats liksom en förångningssanläggning i Högdalen. En mindre anläggning byggs också vid Henriksdals reningsverk för att öka mottagningen av råvaror till biogas. Fordonsgasen i Stockholm består till cirka 30 procent av naturgas och är ett viktigt komplement och backuptill biogasen för att garantera säkra leveranser. Det är nödvändigt för att skapa en fungerande fordonsgasmarknad. Strävan ska vara att biogasen på sikt helt ersätter naturgasen som fordonsbränsle.

Flera kommuner och regioner runt om i landet är drivande för att öka biogasproduktionen. Intresset är också stort från forskning och företagare för att utveckla och investera i den senaste, renaste tekniken. Höga miljömålsättningar i kommun och landsting är nödvändiga för att driva på utvecklingen i grön riktning.
Stockholm har alla förutsättningar för att bli en ledande biogasregion. Vi tar vårt ansvar för att uppnå det målet. Men det krävs också tydliga och långsiktiga styrmedel – bland annat klimatinriktad miljöbilsdefinition, nedsatt förmånsvärde för tjänstebilar, skattebefrielse för miljöbränsle och incitament för ny biogasproduktion.

Dessa satsningar är nödvändiga för att öka biogasproduktionen och för att få fler gasfordon att rulla på våra vägar. Det är också nödvändigt för att ta till vara kraften i den gröna omvandling som sker i Stockholm och i resten av landet.
Per Ankersjö, sadsmiljöborgarråd (C), Stockholms stad
Gustav Andersson, mljölandstingsråd (C), Stockholms läns landsting
Cecilia Hedqvist, vd Stockholm gas
Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige

Erik Klefbom

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.