Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: ”Så skapar vi fler gröna jobb!”

Publicerad: 8 november 2013, 09:19

Ingenjörer och planerare dominerar omställningen till ett hållbart samhälle. Nu är det hög tid att släppa in ekologerna i arbetet, skriver fyra företrädare från ekologibranschen.


Ämnen i artikeln:

EkologiGröna jobb

”Idag arrangerar Naturskyddsföreningen sin konferens Miljön och jobben. Det handlar om att bygga en framtid på en hållbar ekologisk grund och samtidigt skapa nya gröna arbetstillfällen. Men det förutsätter förändringar av nuvarande regelverk.

Regeringens utredning ”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster” som presenterades i oktober visar att ekosystemen utgör en viktig grund för vår välfärd. Utredningen ger stöd för att bygget av ett hållbart samhälle förutsätter både gröna kompetenser och förändringar av regelverken. Hittills har ingenjörer och planerare varit självklara delar av samhällsbygget. Nu hör också ekologer och andra gröna yrken hemma här.

Författarna till denna artikel representerar de största företagen inom en liten, växande bransch – ekologiföretagen. Tillsammans omsätter sådana företag ca 300 miljoner kr per år. Mindre företag med en omsättning över 5 miljoner kr står för hälften av denna summa. Branschen erbjuder gröna jobb för bland annat biologer, miljövetare, landskapsarkitekter och jägmästare. Vi finns med vid utbyggnaden av städer, infrastruktur och andra verksamheter som tar plats i naturen.

Vi ser tre viktiga förändringar som kan skapa många nya gröna jobb:

1 No Net Loss in i miljöbalken

EU-kommissionen har antagit en ny naturvårdsstrategi som ska implementeras i medlemsländernas lagstiftning. Naturvårdsstrategin bygger på perspektivet ”No Net Loss”. Det betyder att det inte längre ska ske några nettoförluster av biologisk mångfald. Genom detta nya tänkande bevaras biologisk mångfald samtidigt som spelreglerna vid tillståndsprövning blir enklare och tydligare. Med kunskap, modern teknik och kreativitet kan vi bygga framtidens samhälle – helt i linje med förslagen i regeringens utredning om ekosystemtjänster.

En tydligare lagstiftning kan ge hundratals nya arbetstillfällen, samtidigt som vi tar ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Det är dags att föra in No Net Loss i miljöbalken!

2 Konkurrens på lika villkor

De offentliga aktörerna har en viktig och avgörande betydelse i arbetet för en hållbar utveckling. Universiteten bidrar med ny värdefull kunskap och myndigheterna har sin roll vid t ex tillståndsprövning. Men det är högst olämpligt att myndighetspersoner agerar konsulter till företag som söker miljötillstånd. Det skapar en osund konkurrenssituation och osäkerhet kring opartiskhet. Ett exempel är Skogsstyrelsen som idag marknadsför sig som ”din skogliga vindkraftskonsult”. Samma statstjänsteman kan alltså på förmiddagen utöva myndighetstillsyn för att på eftermiddagen vara konsult.

Därför bör offentliga verksamheter renodlas till sina egentliga syften. Universitet, myndigheter och statliga stiftelser måste fråntas möjligheten att samtidigt med sin forskning eller myndighetsutövande verka som konsulter!

3 Låt alla gröna jobb bli riktiga jobb

Den tredje största markanvändningen i Sverige är den skyddade naturen, näst efter skogsbruk och jordbruk. Men trots att friluftsområden, tätortsnära natur, naturreservat och nationalparker har en enorm betydelse för biologisk mångfald och människors hälsa och upplevelser genererar de mycket få permanenta arbetstillfällen. I stället sköts den skyddade naturen med arbetskraft från olika arbetsmarknadsprojekt. Låt skötseln av den skyddade naturen bli till riktiga gröna jobb som utförs av människor med kompetens om biologisk mångfald och friluftsliv.

Med rätt förutsättningar så lovar vi att vara med och bidra till nya gröna jobb!"

Anders Enetjärn, Enetjärn Natur
Jan Berglund, Ekologigruppen
John Askling, Calluna
Jonas Stenström, Naturcentrum

Erik Klefbom

Ämnen i artikeln:

EkologiGröna jobb

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.