måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: ”Ska förorenaren kunna ställa krav på städning?”

Publicerad: 16 juni 2009, 05:34

”Ovanligt magstarkt” skriver Gustaf O Douglas, ordförande i Skärgårdsmiljöföreningen, om att internationella kryssningsfartyg ställer krav på installation av system för hantering av avfallsvatten.


JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Nyligen läste jag med avsky i Miljöaktuellt att ”Kryssningsfartyg ställer motkrav för att sluta dumpa avfallsvatten i Östersjön”.
I TV har vi nyligen sett flera inslag, vilka har berört problemet med avfallsvattnet.

Med avfallsvatten menas
främst gråvatten från duschar och handfat och svartvatten från toaletter men också oljeblandat spillvatten. Någon rening av vattnet förekommer inte och man kan ju fråga sig om inte vattnet innehåller även mediciner i stora mängder. Under gång och i hamn samlas allt vatten i stora tankar ombord. När en tank är fylld, måste tömning ske. Mängden avfall beror på storleken på fartyget. Men med 3 000 passagerare och 1 000 i besätt-ningen torde det röra sig om enorma volymer varje dygn.

Enligt IMO (International Maritime Organisation) har fartyg
rätt att tömma sina avfallsvattentankar så fort de kommit 4 distans-minuter utanför kustlinjen och håller en fart om 12 knop.

Internationella kryssningsfartygen är en förhållandevis ny företeelse i Östersjön. De första som kom, var ganska blygsamma till storleken. Men i dag har de vuxit till enorma 300 m långa kolosser och 300 stycken anlöper Stockholm under juni-augusti. Hur stora de kommer att vara i framtiden vet endast rederierna och varven.

Kryssningsfartygen förorsakar
också andra miljöproblem. Fortfarande använder de sig av billigt bränsle för sina enorma motorer. Avgasröken ligger tät ute i Stockholms skärgård. Samma bränsle utnyttjas i hamnen för drift av de något mindre motorer, som håller fartygen med elenergi för hissar, belysning, ismaskiner och kök. Man kan känna avgasröken uppe på Söders höjder.

Att den som orsakar miljöproblemen – i detta fall tar in tusentals passagerare och besättningsmedlemmar i sina fartyg genom Östersjön – själv ställer krav på de 20 hamnarna att de skall investera i mottagningssystem för grå- och svartvatten, det är ovanligt magstarkt och saknar grund i mänskligt rättsmedvetande.

Men frågan är om inte den svenska reaktionen genom Lasse Gustafsson på WWF är ännu värre i sin flathet. Han gläds över att kryssningsrederiernas organisation European Cruise Council nu tagit beslut om att upphöra med avfallsdumpningen. Men någon kommentar om denna organisations krav på hamnarna har han inte brytt sig om att lämna. Har han en aning om hur länge det nu kommer att dröja, innan alla 20 hamnarna har hunnit/kunnat investera i enlighet med ECCs krav? Vissa av dem ligger i områden med förhållandevis svag ekonomi.

Stockholms Hamnar får guldstjärna för sin investering i system för mottagning av avfalls-vatten med kostnaden inräknad i hamnavgiften. Men vet Stockholms Hamnar om besökande fartyg verkligen tömmer allt sitt vatten, när de angör hamnen? IMO-regeln ger dem ju möjlig-het att tömma redan 4 distansminuter utanför Sandhamn.

Gustaf O Douglas
Ordförande i Skärgårdsmiljöföreningen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev