Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag11.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Debatt:”Tuff utmaning för hälften av svenska börsbolag”

Publicerad: 21 Oktober 2014, 08:03

EU har nyligen skärpt kraven på hållbarhetsredovisning. Företag som inte dragit igång arbetet har en lång väg att gå, skriver Magnus Meyer och Olle Blidholm från WSP


”EU:s ministerråd har antagit ett direktiv med krav på hållbarhetsredovisning för börsbolag. Under våren antog EU-parlamentet med stor majoritet förslaget där krav ställs på att de största bolagen på börsen ska inkludera hållbarhetsfaktorer i sin årliga, finansiella rapportering.

Cirka 130 svenska företag berörs. Endast hälften av dessa bedöms i dagsläget vara rustade att svara upp mot de nya förutsättningarna enligt en undersökning genomförd av WSP Sverige. Nu har bolagen fram till 2017 på sig att anpassa sin hållbarhetsredovisning.

WSP Sverige har nyligen gjort en undersökning bland de 130 aktuella svenska börsbolagen för att se hur de matchar de nya EU-kraven.  Det framkommer då att nästan en fjärdedel av dessa företag inte redovisar hållbarhetsinformation överhuvudtaget, vare sig i årsredovisning eller separat hållbarhetsredovisning. De har en lång väg att gå.

Merparten av de berörda börsbolagen har någon form av hållbarhetsredovisning i sin årsredovisning. Men denna anses i de flesta fall inte tillräcklig för att fylla de kommande lagkraven. Bedömningen är dock att de bolag som i dagsläget har en hållbarhetsredovisning upprättad utifrån erkända ramverk, såsom GRI, redan idag har möjlighet att svara upp mot merparten av den icke-finansiella information som direktivet efterfrågar.

Slutsatsen är att cirka hälften av de svenska företag som berörs av direktivets krav kommer att behöva ta till krafttag för att leva upp till lagstiftningen.

Vad avser direktivets krav på att införa en särskild policy för mångfaldsfrågor i styrelsen har undersökningen bland de 130 svenska börsbolagen varit svårare att göra baserat på den information som bolagen redovisar offentligt.

Knappt hälften av bolagen redovisar offentligt, i en uppförandekod eller på annat sätt, sitt arbete med icke-diskriminering och mångfald. Men ytterst få av företagen har en särskild mångfaldspolicy som är tillgänglig publikt. Det går därmed inte att göra en relevant granskning gentemot kraven i de kommande direktiven.

Direktivets krav innebär att många företag står inför ett antal utmaningar. Nya policyer måste tas fram. Interna strukturer och rutiner för uppföljning och rapportering måste etableras. Detta kan innebära en relativt lång process som kräver ett strategiskt grepp från ledningen – en process som i sin tur sannolikt får affärsmässiga konsekvenser på flera fronter.

Följden kan bli helt nya och ibland obekväma ställningstaganden.
Flertalet börsbolag arbetar redan strukturerat med det interna hållbarhetsarbetet och har därmed klarat av den tunga delen av arbetet. Några börsbolag har till synes hela resan framför sig. Vår rekommendation ligger i linje med detta: ta ett systematiskt grepp med utgångspunkt från de erkända standarder som finns för redovisning och verksamhetsstyrning, bland annat GRI G4 och ISO 26 000.

Ett bra stöd i detta arbete är också den klassiska miljöstandarden ISO 14001 som snart släpps i ett nytt format, vilket kommer innebära en god grund för att strukturera inte bara miljöarbetet, utan hållbarhetsarbetet i sin helhet. Dessa verktyg ger tillsammans både en bra vägledning för att identifiera de mest prioriterade riskerna och en plattform för att hantera dem.

Inte minst är det också viktigt att förstå och lyfta fram värdet av hållbarhetsfrågorna och de fördelar som ett proaktivt hållbarhetsarbete kan ge för affärerna”

Magnus Meyer, VD WSP Sverige AB
Olle Blidholm, Business Development Director, WSP Environmental

Erik Klefbom

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.