Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: Tuffare krav efterfrågas för en hållbar utveckling

Publicerad: 21 mars 2012, 07:56

Den svenska upphandlingen driver inte innovation eller miljömässig teknisk utveckling. Det hävdar Miljöstyrningsrådet Sven-Olof Ryding om Miljöaktuellts Mikael Salo som har en färsk undersökning bakom sig.


Den svenska upphandlingen driver inte innovation eller miljömässig teknisk utveckling. Det tycker åtta av tio svenska leverantörer till den offentliga sektorn. Lika många leverantörer menar också att de svenska upphandlarna inte heller har kunskap om den miljömässiga och tekniska prestanda som marknaden erbjuder.

Miljöaktuellt och Miljöstyrningsrådet anordnar i dag konferensen Hållbar upphandling med syftet att lyfta upphandlingsfrågan och sätta fokus på framtidens upphandling och vad som kan behövas för att skapa en hållbar utveckling. På plats är utöver ett stort antal experter även politiker som miljöminister Lena Ek och språkröret Åsa Romson.

Upphandling är ett av de viktigaste verktygen kommuner och landsting har för att för att bidra till att nå våra nationella och regionala miljömål. Om upphandling blir en strategisk fråga i organisationerna kan offentlig sektor lättare skapa en stark efterfrågan av innovativa hållbara produkter och tjänster. Något leverantörerna också efterfrågar.

Inför konferensen har tidningen Miljöaktuellt genomfört en undersökning där över 600 företag som är leverantörer till offentlig sektor medverkat. Enkäten fokuserar på att få en bild av hur leverantörerna ser på hållbarhetskraven i upphandlingarna och de svarande representerar en bred variation av företag inom en rad olika områden, från energi, livsmedel och kemikalier till bygg, it, teknik och transport. Syftet med undersökningen var att få fram en generell bild av vanligt förekommande problem så som de upplevs av leverantörerna.

Här är hur leverantörerna svarade.

- Generellt är 92 procent av företagen positivt inställda till att det ställs miljömässiga och sociala krav i upphandlingen. Frågan kommenteras exempelvis med följande uttalande av en leverantör "Om samhället ställt upp mål är det rimligt att kraven i upphandling leder till en förändring i riktning mot de uppsatta målen.”
- 81 procent av leverantörerna anser att kraven som ställs av upphandlarna inte utformas på ett sätt som stimulerar för innovationer, gröna tekniksprång eller nya sätt att leverera den service som efterfrågas.
- 62 procent av företagen anser att de miljömässiga och sociala kraven som ställs är relevanta. Vidare ställdes frågan om antalet miljömässiga och sociala krav är för många på vilken 74 procent av företagen svarade nej.
- 40 procent anser att det ställs miljömässiga och sociala krav som inte är tillräckligt långtgående. "Det får gärna bli ännu mer långtgående. Att vi alla strävar efter att göra så små (men positiva) fotavtryck på vår värld är en ständig process" kommenterar en leverantör.
- 84 procent av företagen anser att upphandlarna inte är medvetna om de faktiska möjligheter, exempelvis tekniska som finns på området.

För att ytterligare nyansera bilden så måste man konstatera att det ser väldigt olika ut i olika branscher. En färsk undersökning från Miljöstyrningsrådet visar att det i 80 procent av livsmedelsupphandlingarna som genomförts sedan juni 2010 innehåller miljökrav varav cirka 50 procent är de omdebatterade djurskyddskraven. Kommuner vill prioritera att ställa dessa krav och många vill kämpa för möjligheten att göra detta.

Ovanstående ger en relativt bra bild av läget. Den offentliga upphandlingen har kommit en bra bit på vägen men det behövs mer om vi ska ha chans att nå våra miljömål. Undersökningen ger en signal om att marknaden vill ha tuffare krav och att leverantörerna välkomnar att upphandlaren ställer dem. Det förutsätter dock att deras organisation ger dem förutsättningarna för det. Och det finns stöd att få i kravställandet. Miljöstyrningsrådet, som är regeringens expertorgan i miljöanpassad upphandling, tillhandahåller drivande miljö- och sociala krav i flera nivåer, bas avancerad och spjutspets. Så att man som upphandlande organisation ska kunna välja utifrån sina möjligheter och förutsättningar.

Vi har en fantastisk möjlighet att använda den offentliga upphandlingen som ett sätt att driva den miljömässiga och sociala utvecklingen framåt. Leverantörerna efterfrågar tuffare krav och det finns ett gott stöd för offentlig sektor som kan användas ännu mer i form av Miljöstyrningsrådets krav i olika nivåer.

Och man måste zooma ut och se helheten. Att bara se till själva upphandlingen räcker inte. Inköpsprocessen omfattar alltifrån ett strategiskt inköpsbeslut hos beslutsfattare till att varor och tjänster används ute i verksamheten.

Vad vi efterlyser är ett tydligt politiskt ledarskap, en fast hand som pekar ut riktningen för offentliga organisationer och upphandlare att omsätta visioner och mål i praktisk verklighet i form av nya och innovationsdrivande krav i upphandlingarna.

Vi förväntar oss helt enkelt att politiker på kommuner, landsting och på nationell nivå tar sitt ansvar och använder skattemedel på ett sådant sätt att de bidrar till hållbar utveckling som på sikt stärker såväl innovationsanda såväl som konkurrenskraft i Sverige.

Mikael Salo, chefredaktör, Miljöaktuellt
Sven-Olof Ryding, vd, Miljöstyrningsrådet

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev