Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: ”Vad finns det för skydd om inte Miljöbalken kan rädda Ojnareskogen?”

Publicerad: 11 september 2012, 05:39

Ojnareskogen behöver räddas inte bara för sin egen skull utan för att hela miljömålsarbetet ska tas på allvar, skriver vänsterpartisterna Jens Holm och Emma Wallrup.


"Det planerade kalkbrottet på Gotland har fått stor uppmärksamhet eftersom det hotar en unik miljö med arter som bara finns just där. Det är bra att avverkningen av skogen tillfälligt har avbrutits, men frågan är långt ifrån löst och regeringen måste nu ta sitt ansvar. Det kan de snabbt göra genom att besluta att området blir ett Natura 2000-område.

Representanter för EU-kommissionen ifrågasätter nu avverkningen av Ojnareskogen på Gotland eftersom den kan strida mot Art- och habitatdirektivet och även Naturvårdsverket kritiserar den. Miljöministern säger att hon ingenting kan göra. Men eftersom det redan idag ligger ett Natura 2000-ärende på regeringens bord har de en möjlighet att omgående rädda skogen.

Det har länge först diskussioner om att göra området kring Ojnareskogen till nationalpark, ett område som kraftigt kommer att påverkas om skogen exploateras. Ojnareskogen är en unik miljö med 265 rödlistade arter samt två endemiska arter, det vill säga arter med en mycket begränsad utbredning och som inte finns någon annanstans på jorden. Samtidigt hotas grundvattnet på Gotland av det 25 meter djupa och 170 hektar stora kalkbrott som man planerar att anläggas.

Det är uppenbart att detta strider mot de miljömål som riksdagen har antagit om att värna grundvatten och bevara hotade arter. Om regeringen menar allvar med miljömålen måste de se till att denna exploatering stoppas.

För att kunna nå miljömålen i tid har regeringen tillsatt miljömålsberedningen som ska utreda miljömålens olika etapper och hur man ska kunna lösa svåra konflikter. I beredningen är vi just nu inne i ett arbete om hållbar markanvändning och skog. Det är paradoxalt att miljöskandalen i Ojnareskogen sker precis när vi är inne i denna fas av vårt arbete.

Redan förut fanns det många hinder för Sverige att nå Miljömålen, men sedan en lagändring 2009 är det ännu svårare vad gäller målet om ett rikt växt- och djurliv. Efter att företaget Nordkalk först fått avslag för att exploatera Ojnareskogen ändrades lagen. Därefter fick de som de ville. Lagändringen var ett beställningsjobb från industrin och bestod i att man tog bort en stopplag som löd: ”Tillstånd får inte lämnas till en täkt som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande.”

När regeringen ville ta bort
stopplagen skyllde de på att den sista delen – sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande – var svår att avgränsa. Men istället för att bara justera denna del tog man bort hela stoppregeln. Vänsterpartiet varnade för konsekvenserna och röstade som enda parti emot ändringen.

Om Miljöbalken inte kan skydda detta område är frågan vilka områden som över huvud taget kan skyddas. Fallet är därför viktigt både för just detta unika område och för att visa att man tar det viktiga miljömålsarbetet på allvar. Ärendet Ojnareskogen riskerar att bli praxis och problemet kommer att kunna uppstå på område efter område med ekologiskt unika miljöer.

Om vi tar miljömålsarbetet på allvar är det nödvändigt att hindra den miljöskandal som hotar. Protesterna mot avverkningen har lett till att man tillfälligt avbrutit avverkningen, men områdets framtid är fortfarande hotat. Därför behövs en tydlig och klar stoppregel i miljöbalken och regeringen måste göra området till ett Natura 2000-område. Företag ska inte obehindrat kunna exploatera naturen varhelst de ser lockande resursbaser, på bekostnad av både människor och natur"

Jens Holm,
riksdagsledamot (V) miljö- och jordbruksutskottet
Emma Wallrup, ledamot för (V) i Miljömålsberedningen

Erik Klefbom

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News