Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: ”Vilhelmina visar vägen till hållbart skogsbruk”

Publicerad: 27 november 2014, 11:06

I skogarna runt Vilhelmina utvecklas modeller för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Utgångspunkten är lokala erfarenheter, skriver en grupp forskare, tjänstemän och praktiker.


Ämnen i artikeln:

Skogsstyrelsen

”Inom Vilhelmina Model Forest har vi i 10 år bedrivit tillämpad forskning, strategiskt såväl som praktiskt utvecklingsarbete om långsiktigt hållbar markanvändning i ett samhällsperspektiv och inom ramen för Sveriges miljömål. Erfarenheter som kan användas för att stödja en hållbar landskapsutveckling.

Sverige har en framträdande roll i skogsforskning och skogsbruk. Miljötänkande och uthållig användning av naturresurser har sedan 1980-talet fått allt större betydelse, vilket avspeglats i nationell skogspolitik och de miljömål som beslutats av riksdagen. Med Sveriges inträde i EU har också den europeiska politiska agendan fått ökat inflytande för hur skogsbruk och andra areella näringar ska bedrivas.

Det handlar bland annat om den europeiska landskaps-konventionen, konventionen om biologisk mångfald och Natura 2000. Som en följd av detta innehåller nu de svenska miljömålen indikatorer och preciseringar om ekosystemtjänster och grön infrastruktur, begrepp som inte är helt lätta att förstå och tillämpa.

I dagens skogs- och landsbygdspolitiska landskap handlar det om att tänka i och arbeta med hela landskap inklusive de människor, företag och organisationer som befolkar dessa. För att förstå och utveckla kunskap om hållbara landskap menar vi att en viktig utgångspunkt är det lokala landskapet, där forskning kan bedrivas på ”verklighetens villkor” i samverkan med praktiker och beslutsfattare.

I Vilhelmina är viktiga frågor till exempel relationen mellan skogsbruk och rennäring, restaurering av vattendrag, bra och funktionell naturvård, lokala anpassningar till klimatförändringar, hyggesfritt skogsbruk, utflyttning och utboägande samt arbetstillfällen. Det är just detta samspel och denna bredd av frågor som har gjort att Vilhelmina Model Forest är ett av tio framtidsprojekt som särskilt lyfts fram inom Skogsriket Västerbotten. Vilhelmina Model Forest bidrar till ett hållbart aktivt skogsbruk genom att metoder prövas för att förbättra förutsättningarna för ökad produktion och bevarande av biologisk mångfald.

I Vilhelmina Model Forest har koncentrerade forskningsresurser åstadkommit synergier mellan olika studier och mellan olika markanvändningsintressen. Sedan starten 2004 har Vilhelmina Model Forest fungerat som en nod för tillämpad landskapsforskning i nära samarbete med skogsbruk, rennäring och annan markanvändning. Det finns idag bra exempel på hur man i ett brukande landskap kan arbeta med ekosystemtjänster, grön infrastruktur, landskapskonventionen och konventionen om biologisk mångfald.
 
Vilhelmina Model Forest ingår
i International Model Forest Network, ett globalt nätverk av landskapsstora fallstudieområden för att testa och utveckla hållbar markanvändning och förvaltning i samverkan mellan forskare, praktiker och beslutsfattare. Nätverket består av över 60 områden med en sammanlagd areal omkring cirka 110 miljoner hektar. Här finns en lång rad exempel på att det arbetssätt som används i Model Forest är effektivt och funktionellt. I ledorden landskap, hållbarhet och delaktighet ryms att i dialog med forskare, brukare och beslutsfattare arbeta för utveckling av samhälle och landsbygd. De lokala förutsättningarna, de lokala brukarna och befolkningen är i fokus, liksom hur skog, jordbruksmark, fjäll och myr kan användas på bästa sätt med ekonomi, naturvärden och sociala värden i åtanke.

Det är viktigt, inte bara för lokalsamhället utan lika mycket för Sverige som ledande skogsnation, att utveckla och stärka former för uthållig användning av landskap, lokal samverkan och ändamålsenliga beslutsprocesser. Erfarenheter från Vilhelmina Model Forest används idag långt utanför kommunens gränser för att utveckla nationell och europeisk landskapspolitik. I slutet av oktober presenterades en del av arbetet på en jubileumskonferens i Vilhelmina med representanter från bland annat Kanada och Ryssland. Ett syfte var att ta avstamp för kommande projekt och verksamheter i samverkan med andra.

I samarbete med International Model Forest Network globalt kan vi ta del av kunskaper och erfarenheter, och dela med oss av våra. I Sverige finns dessutom biosfärområden, ekoparker, mångfaldsparker och andra landskapsstora fallstudier som tar ett steg längre och där ny erfarenhet och kunskap tas fram. Tillsammans kan vi komma ett steg närmare en hållbar landskapsutveckling.

Vi vill uppmana regeringen, men också andra aktörer, att inom ramen för det nationella skogsprogrammet använda uppnådda resultat och erfarenheter för fortsatt utveckling av lokala samverkansformer samt för forskning med landskapsfokus"

Göran Ericsson , Professor i viltekologi, SLU
Ljusk-Ola Eriksson, Professor i skoglig planering, SLU
Anna-Maria Fjellström , Ordförande VMF, Vilhelmina norra sameby
Leif Jougda, Koordinator VMF, Skogsstyrelsen
Carina Keskitalo, Professor i statsvetenskap, Umeå univ.
Gun Lidestav, Docent i skogshushållning, SLU
Camilla Sandström, Docent i statsvetenskap, Umeå univ.
Johan Svensson, Doktor i ekologi, SLU
Magnus Viklund, Distriktschef Södra Lapplands distrikt, Skogsstyrelsen

Erik Klefbom

Ämnen i artikeln:

Skogsstyrelsen

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.