Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Det är bråttom med nya spelregler för biogasen”

Publicerad: 20 november 2017, 10:07

DEBATT Den nuvarande skattebefrielsen för biogas löper ut 2020. Därefter är framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen. Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen. Det skriver Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande 100% förnybart, och Palle Borgström, förbundsordförande LRF.


Fördelarna med biogas är många. Förutom att den bidrar till att minska koldioxidutsläppen, ibland med mer än 100 procent, produceras den av restprodukter som annars bara skulle förbrännas eller komposteras. Resultatet av avfallsrötning blir dessutom inte bara biogas utan också värdefull biogödsel som kan ersätta handelsgödsel. Det är ett lokalt producerat förnybart bränsle med nyttor i alla led, från bonden till din bil.

Men den svenska biogasen står inför ett antal utmaningar i närtid. Bland annat ser vi att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras. Svenskproducerad biogas har i dag svårt att hävda sig mot importerad biogas som förutom skattebefrielsen i Sverige också får produktionsstöd i hemlandet.

Om Sverige ska klara målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, och minska utsläppen i transportsektorn med 70 % jämfört med 2010 redan till 2030, måste all användning av fossil energi minska så snart som möjligt. Det gäller för transportsektorn såväl som inom industrin. För att lyckas med det måste alla förnybara bränslen få långsiktiga förutsättningar att nå sin fulla potential.

Biogasens mångsidighet är dess styrka, men har också varit till nackdel när den har behandlats politiskt. I dag finns det därför ett lapptäcke av styrmedel som är tänkta att främja biogas, men som i praktiken skapar osäkerheter som hämmar investeringar i ny infrastruktur.

Sverige har i dag ett undantag från EU:s statsstödsregler som tillåter skattebefrielse av biogas fram till utgången av 2020. Vad som händer efter det vet ingen. Med snart bara tre år kvar av nuvarande styrmedel står en hel bransch och undrar vilka spelregler som kommer att gälla sen. Det är ingen gynnsam situation för långsiktiga investeringar när de behövs som bäst.

Det är bråttom med besked om branschen ska hinna anpassa sig efter de nya reglerna. Hur styrmedlen kommer att se ut i framtiden är avgörande för om de investeringar som i dag står i startgroparna ska bli av.

Vi vill att regeringen snarast utreder och föreslår en samlad strategi med förslag till långsiktiga styrmedel som tillvaratar alla biogasens nyttor och säkerställer dess konkurrenskraft gentemot den fossila energin och importerad gas. Tidsaspekten är avgörande. Utredningen behöver därför genomföras under 2018 för att inte branschen ska sättas i väntrummet på tok för länge.

En möjlighet som utredningen bör titta närmare på är att införa ett auktionssystem med inmatningstariffer för att långsiktigt främja ökad produktion av biogas och stärka dess konkurrenskraft gentemot importerad gas och fossil gas. Inspiration kan hämtas från europeiska auktionssystem, som på ett kostnadseffektivt sätt har gett stora mängder förnybar energi. Ett sådant system är något som EU-kommissionen ser positivt på. I utformningen av ett nytt styrmedel bör en bred samsyn skapas. Det kan endast skapas om både politiska företrädare, intresseorganisationer, biogasproducenter, forskare och näringsliv ges möjlighet att delta.

Vi uppmanar därför regeringen att bjuda in näringsliv och intresseorganisationer till att medverka i utredningen för biogasen så att en bred samsyn kan uppnås snarast möjligt. För att vi ska nå Sveriges klimatmål i enlighet med Parisavtalet måste långsiktiga spelregler komma på plats, och det snabbt. Tiden för skattebefrielsen börjar rinna ut och klimatet har inte råd att vänta.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande 100% förnybarte

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.