Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Det krävs bra miljöutrymmen i miljöbyggnader”

Publicerad: 16 februari 2017, 08:16

DEBATT/SLUTREPLIK Det måste bli enklare att sortera det avfall som trots allt uppstår, särskilt i byggnader som har miljö som prefix, skriver Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.


Företrädare för certifieringen Miljöbyggnad ondgör sig i ett debattinlägg den 10 februari, över att vi finner det märkligt att den nya versionen av Miljöbyggnad inte ställer krav på avfallsutrymmen.

Den samlade forskningen och den politiska inriktningen, både i Sverige och internationellt, pekar entydigt i en riktning: avfallssortering ska ske så nära källan som möjligt, alltså nära boendet och fastigheten. Det är också medborgarnas önskemål. Då ökar sorteringsviljan och därmed möjligheterna till återvinning. Vi menar att det därför är märkligt – ja till och med omodernt – att det saknas krav på avfallsutrymmen i nya Miljöbyggnad 3.0.

Miljöbyggnads representanter är oroliga för att sådana krav skulle generera ökade kostnader för mer utrymmen. Kommunerna – men inte producenterna – har redan i dag lagstadgade möjligheter att ställa krav på avfallsutrymmen i nya fastigheter och på det avfall som faller under kommunens ansvar, till exempel mat- och restavfall samt grovavfall. Detta framgår av Boverkets byggregler, som Wahlström och Warfvinge mycket riktigt påpekar. I byggreglerna anges exempelvis att avfallsutrymmen i nybyggnation ska anpassas till lokala föreskrifter om hur avfall sorteras, förvaras och hämtas. Det handlar alltså inte om att vältra över några nya kostnader på fastighetsägarna.

Det är rimligt, och till och med önskvärt, att nya avfallsutrymmen utformas inte bara för dagens utan också framtida behov att kunna sortera förpackningar och returpapper. Det finns förslag på att kommunerna ska få ansvar för att samla in textilier, varför även det bör tas hänsyn till vid utformning av utrymmen och insamlingssystem. Det skulle alla tjäna på. Inte minst miljön.

Vi är väl bekanta med det producentansvar debattörerna nämner och anser bestämt att det förlängda ekonomiska producentansvaret ska fullföljas. Detta är ett symboliskt och politiskt viktigt styrmedel som endast till häften är uppfyllt i dag i Sverige.

Avfallsutrymmen behöver inte alltid vara utrymmen i själva byggnaden. För befintliga byggnader kan fastighetsägaren ofta hitta smarta lösningar som kan vara belägna på mark i närheten av byggnaden. På det sättet uppfylls också de sorteringskrav som uppställs generellt och i den enskilda kommunen. Det är därför vi talar om fastighetsnära insamling. Den stora utmaningen är sannolikt inte bara hur nya miljöbyggnader ska ges goda förutsättningar för källsortering, utan hur man tar sig an existerande fastighetsbestånd.

Med stöd av miljömål och avfallshierarkin, som numera återfinns i Miljöbalken, har Avfall Sverige satt upp den långsiktiga visionen ”det finns inget avfall”. Det säger sig självt att återanvändning och uteblivet avfall är att föredra, men på vägen mot visionen behöver det också bli enklare att sortera det avfall som ändå uppstår, så att mer kan återvinnas på rätt sätt. Särskilt i byggnader som har miljö som prefix.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.