söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Domstol underkänner djurskyddskrav i upphandling

Publicerad: 5 maj 2011, 07:20

Sigtuna kommun får inte ställa krav på djurhållning i upphandlingar. De krav som Miljöstyrningsrådet har formulerat och som kommunen tillämpade underkänns av förvaltningsrätten.

Ämnen i artikeln:

Juridik

Miljöstyrningsrådet har utformat upphandlingskriterier i två nivåer som berör djurskydd. Dels finns baskrav, dels två högre nivåer. De tre krav som Sigtuna ställde i en livsmedelsupphandling hör till baskraven:

- Antibiotika får användas endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
- Djuret har transporterats max åtta timmar till slakt eller max tolv timmar nattetid för fjäderfä.
- Djuret är helt bedövat när avblodning sker.

Kriterierna fick leverantören Servera att begära överprövning och nu har förvaltningsrätten i Uppsala meddelat att man underkänner alla tre.
När det gäller kraven på maximal transporttid och begränsning av antibiotika anser domstolen att de inte är diskriminerande mot utländska leverantörer i sig, enligt Upphandling 24 (UH24), men eftersom det finns en EG-förordning för dessa områden och syftet med förordningen är att harmonisera kraven mellan medlemsländerna strider Sigtunas krav mot unionsrätten.

När det gäller kravet på bedövning är EG-direktivet ett minimikrav vilket innebär att Sigtuna visserligen kan ställa strängare krav – i det här fallet samma som finns i svensk djurskyddslag – även domstolen enligt UH24 anser att det kan vara en restriktion mot import som enligt huvudregeln är förbjudet. Bedövningskravet faller dock på att krav i en upphandling måste kunna kontrolleras. Enligt domstolen finns det inget certifierings- eller kontrollsystem för det här kravet inom EU.

Förvaltningsrätten beordrar nu Sigtuna att göra om upphandlingen, men Mathias Sylwan, förbundsjurist vid SKL som företrädde Sigtuna kommun i processen, förbereder nu en överprövning och kommer då att begära att kammarrätten tar in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.
– Det är svårt att förena den här domen med EU-domstolens praxis om miljökrav i offentlig upphandling och Högsta förvaltningsdomstolens dom i triklosanmålet, säger han till UH24.

Mathias Sylwan
har invändningar mot förvaltningsrättens resonemang att krav på kortare djurtransporter än vad som står i EG-förordningen strider mot unionsrätten.
– Medlemsländer får ju i sin egen lagstiftning ha strängare krav, vilket Sverige har infört. Det vore märkligt om man då i upphandling inte också skulle få ställa hårdare krav, säger Mathias Sylwan.

Sigtuna kommun
säger i ett pressmeddelande att man anser att rättsläget är oklart och att kraven på djurhållning som man har ställt är både ”viktiga och riktiga”.
– Vi vill se en bättre djurhållning och vill kunna bidra till det genom den mat vi köper. Vi kommer inte ge oss, utan överklagar domen. Om vi inte får rätt i högre instans kräver vi en lagändring. För oss i kommunledningen är det en självklarhet att vi som kund ska kunna ställa hårda och tydliga krav när det gäller djurens levnadsvillkor, transporter och slaktsituation, säger kommunalrådet Anders Johansson (S), i pressmeddelandet.

Anders Danielsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev