söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Eldriven gräsklippare inget självklart miljöval”

Publicerad: 2 maj 2013, 10:45

Själva tillverkningen står för 30-40 procent av en gräsklippares totala miljöbelastning. Därför räcker det inte att redovisa vilken typ av bränsle den går på. Den här ofullständiga bilden av produkternas miljöpåverkan gör det svårt för konsumenten att fatta rätt beslut, skriver Magnus Persson.


"Relativt få företag väljer idag att redovisa tydliga fakta om sina produkters miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv – det vill säga från produktion, transporter och drift till återvinning och återanvändning av material. Det gör det svårare än nödvändigt för konsumenter som vill utvärdera och jämföra olika produkter ur ett miljöperspektiv. En tydligare livscykelredovisning av tillverkarna, inte minst för gräsklippare, skulle underlätta för konsumenter som vill göra miljömedvetna val.

Inför ett köp av en gräsklippare är det flera faktorer som påverkar köpbeslutet, exempelvis pris, kvalitet, funktioner och behov. Det är oftast lätt att jämföra pris och funktioner mellan olika tillverkare och modeller men det är betydligt svårare att göra relevanta jämförelser för maskinens miljöpåverkan.

Det är ganska vanligt att tillverkarna anger nivån på olika avgasutsläpp under driften, vilket är bra då det är en viktig del av gräsklipparens totala miljöpåverkan. För gräsklippare utan förbränningsmotor innebär det dock att till exempel koldioxidutsläppen anges som noll i vissa fall. Det stämmer säkerligen under driften men alla produkter kan åtminstone antas generera någon form av koldioxidutsläpp när de tillverkas.

En ofullständig redovisning av en gräsklippares påverkan gynnar inte miljön utan riskerar att bli direkt missvisande vid en jämförelse med andra modeller, sett till hela produktlivscykeln. Därför kan det vara en god idé att titta närmare på hur till exempel batterier tillverkas eller hur den el produceras som används till sladd-drivna gräsklippare eller för att ladda el- och robotklippare. Detta för att få en uppfattning om hur dessa faktorer påverkar gräsklipparens totala miljöpåverkan sett till hela produktlivscykeln.

Jämförelsevis kan nämnas att även om utsläppen under användarfasen (driften) utgör den enskilt största påverkan från en bensindriven gågräsklippare, står ändå tillverkningen för 28-39 procent av den totala miljöpåverkan. Hela notan för gräsklipparens livscykel (5,5 år) är 280 kg koldioxid, vilket inkluderar en reducerad miljöpåverkan när maskinen återvinns. Det visar en oberoende livscykelanalys av en bensindriven referensgräsklippare utförd av PE INTERNATIONAL Inc.

Viktigt att tänka på är att en redovisning av en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv inte bara är relevant för den typen av produkter där gräsklippare innefattas. Det bör tvärtom förespråkas för alla typer av produkter för att bidra till en bättre insyn och förståelse för alla som vill göra miljömedvetna val"

Magnus Persson, Operations & Sales Manager Scandinavia, Briggs & Stratton

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev