måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ellen MacArthur: Så kommer en cirkulär ekonomi skapa miljoner nya möjligheter

Publicerad: 5 augusti 2013, 07:00

Att minska resursanvändningen är bara att skjuta upp problemen. Den enda lösningen är ett slutet kretslopp där termen avfall inte existerar. Det säger Ellen MacArthur, jordenruntseglaren som blev miljökämpe och en av de främsta förespråkarna för cirkulär ekonomi.


I november 2004 påbörjade den då 28-åriga Ellen MacArthur sitt försök att slå världsrekordet i ensamsegling jorden runt. När hon korsade mållinjen utanför den franska kusten, efter 71 dagar till havs, stod det klart att hon slagit det tidigare rekordet med en dag, åtta timmar, 35 minuter och 49 sekunder. Hon återvände till hemlandet England där hon mottog en adelstitel för sin bedrift.
Men för Dame Ellen MacArthur var världsomseglingen bara början på resan.

De snabbseglande tävlingsbåtarna måste vara lätta och därför ser man till att lasta så lite proviant och bränsle som möjligt. För Ellen MacArthur innebar det att hon hela tiden var smärtsamt medveten om de begränsade resurserna ombord.
– När man vet att det man har på båten är det enda man har förstår man plötsligt innebörden av ”ändliga resurser”, förklarar hon när hon besöker Sverige för att berätta om hur ett nytt ekonomiskt system ska förändra världen.

Som ensamseglare är man helt beroende av väder och vind och närheten till naturen ledde till en insikt om att vi alla är en del i ett komplext och ömtåligt system.
– Det var som att lyfta på en sten och upptäcka något man inte sett förut. När man gör det har man ett val: Antingen lägger man tillbaka stenen och fortsätter sitt liv som vanligt eller så följer man sitt hjärta.
För Ellen MacArthur var valet enkelt. Trots att hon aldrig tidigare haft en tanke på att ge upp seglingen bestämde hon sig nu för att ta reda på mer om hur människan använder jordens resurser. Under flera års tid reste hon runt och talade med experter, forskare, lärare och politiker för att försöka skapa sig en bild av hur den globala ekonomin fungerar och vad den har för konsekvenser för miljön.
– Det jag kom fram till var att vi har ett systemproblem och det kräver en systemlösning. Ett förslag på en sådan lösning är cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi är inget nytt koncept. Redan 1976, samma år som Ellen MacArthur föddes, började den schweiziska arkitekten Walter Stahel och den franska ekonomen Genevieve Reday skissa på idén om en ekonomisk modell som fungerar som ett slutet kretslopp, där allt som tillverkas återvinns och blir nya produkter.
I slutet av 1980-talet skapade den tyska kemisten Michael Braungart och den amerikanska arkitekten William McDonough ett designparadigm som de döpte till cradle to cradle eller vagga till vagga, ett uttryck som Walter Staehl har använt sig av under 1970-talet för att beskriva hur resurser går runt i en cirkulär ekonomi. Organisationen Cradle to cradle har i dag bland annat ett certifieringsprogram för produkter och processer som möter de krav som organisationen har satt upp.

2010 grundade Ellen MacArthur The Ellen MacArthur Foundation, vars mål är att driva på övergången till en cirkulär ekonomi. Organisationen arbetar med opinionsbildning och att sprida information, tankar och idéer om konceptet. Man arbetar också med att uppmuntra hållbar innovation bland företag och utbilda ungdomar och inspirera dem att hitta nya lösningar med hjälp av forskning, teknik och design.
– Under de senaste åren har världen sett stora utmaningar. Det handlar om klimathotet, finanskrisen och peak oil. Industrin går dåligt i Europa, många banker har kraschat och råvarupriserna har gått upp. Allt detta gör att människor nu på allvar börjat se sig om efter nya modeller, säger Ellen MacArthur som ser ett ökat intresse för cirkulär ekonomi.

Klimathotet och en framtida brist på fossila bränslen pekas ut som några av de största hoten för kommande generationer, men fossila bränslen är inte den enda resurs som kommer att ta slut inom de närmsta hundra åren.
– Vi kommer snart att få brist på koppar, tenn, uran och indium – som bland annat används i datorer och mobiltelefoner – om vi inte drastiskt förändrar vårt sätt att se på jordens resurser, säger Ellen MacArthur.

Att minska användningen av de begränsade resurserna är inte lösningen, enligt henne, utan bara ett sätta att skjuta upp problemet. Att återanvända delar av de produkter som kasserats är inte heller tillräckligt. Bara genom att skapa ett nytt system som fungerar som ett slutet kretslopp kan vi möta de utmaningar som väntar i framtiden. Ett system där termen avfall inte existerar, eftersom materialet fortsätter att återvinnas och vandra runt i systemet.

– Vi talar om ämnen som är fundamentala för vårt sätt att leva och det spelar ingen roll om vi drar ner på utvinningen. Vi har en befolkningsökning som gör att vi ändå kommer att göra slut på de här ämnena under detta sekel, säger Ellen MacArthur.
Det är svårt att föreställa sig en ekonomi som inte drivs av en strid ström av nyproducerade produkter, men enligt Ellen MacArthur har såväl företag som enskilda individer mycket att vinna på en systemomställning, också ekonomiskt.
– Om man bestämmer sig för att man inte bara ska återvinna det som finns kvar av en produkt när dess livscykel är slut utan i stället konstruera produkter där varje del går att återvinna för att skapa något nytt förändras också affärsmodellen och du får en miljon nya möjligheter att vara innovativ genom ekonomi, design och materialdesign.

Att försöka frysa utvecklingen, sluta producera och sluta resa är ett dåligt alternativ för kommande generationer, säger Ellen MacArthur som menar att dagens unga människor har rätt att drömma om en bättre framtid på samma sätt som tidigare generationer.
– Jag vill att ungdomar ska kunna inspireras på samma sätt som jag gjorde när jag upptäckte seglingen och därför är ett av de viktigaste målen för vår organisation att uppmuntra nästa generation att tänka och designa på ett nytt sätt och använda ramverket för en cirkulär ekonomi för att bygga en bättre framtid.
Att ställa om systemet är en enorm utmaning, men det innebär också nya möjligheter när infrastruktur, energiutvinning och produktion ska anpassas för att passa in i en cirkulär ekonomi. Ellen MacArthur tar plastpåsar och förpackningar inom livsmedelsindustrin som exempel.

– Plastpåsar har länge varit
miljöfarligt skräp, men inte desto mindre behöver vi påsar. Om vi designar förpackningar som är helt biologiskt nedbrytbara kommer de inte längre att vara ett problem. Tvärtom kan förpackningarna ge det gödsel som jordbrukarna så desperat behöver, dessutom fosforfritt.
En tanke inom den cirkulära ekonomin är att man betalar för användningen eller leasningen av en produkt, snarare än för att äga den. Även detta innebär nya möjligheter menar Ellen MacArthur.
– Jag köper inte en tvättmaskin, jag köper 3 000 tvättar och får då tillgång till en maskin som är av bättre kvalitet, som är servad och som jag inte själv behöver ta ansvar för att byta ut.
Att visa på ekonomiska fördelar med en förändring är som bekant en effektiv metod för att skapa intresse bland företag och beslutsfattare. Därför samarbetar Ellen MacArthur Foundation med konsultfirman McKinsey för att för första gången undersöka de affärsmässiga konsekvenser som en övergång till cirkulär ekonomi skulle kunna få.

Resultatet redovisas i den årliga rapporten ”Towards the circular economy”, där man lyfter fram företag som framgångsrikt satsat på cirkulära produkter. Man tar också upp andra fördelar, som skapandet av nya arbeten inom miljöteknik, design och återvinning.
Årets upplaga av rapporten publicerades i februari och fokuserar på konsumentvaror som mat, dryck, textilier och förpackningar. Hit går 35 procent av den totala materialförbrukningen och härifrån kommer 75 procent av allt avfall. I rapporten konstaterar man att en anpassning till cirkulär ekonomi skulle ge 700 miljarder dollar enbart i insparade materialkostnader.

För att kunna visa på effekterna av övergången till en cirkulär ekonomi måste man också kunna definiera cirkulära processer och hitta ett sätt att mäta cirkuläritet. Det är en viktig uppgift som Ellen MacArthur Foundation arbetar mycket med.
– Att hitta rätt mätmetoder är nödvändigt för att vi ska förstå var vi står i dag och vilka framsteg vi gör, säger Ellen MacArthur som menar att man måste vara väldigt försiktig med vad man mäter.
– Det är inte alltid lätt att se vad som verkligen bidrar till en cirkulär ekonomi. Man måste hela tiden försöka förutse de långsiktiga konsekvenserna av en process och ha ett holistiskt synsätt.
Eftersom en cirkulär ekonomi är ett världsomspännande system där allt ska passa in är det svårt att tala om vissa länder och sektorer som har gjort framsteg.

– Hela systemet måste förändras. Det handlar inte bara om en sektor utan om all teknik, energiutvinning och industri, säger Ellen MacArthur och tillägger:
– Men självklart finns det enskilda initiativ som är fantastiska exempel på hur saker kan fungera i det här systemet. De här idéerna kommer inte alltid från de ställen man förväntar sig. Många gånger har de personer som ligger bakom ingen kunskap om cirkulär ekonomi, men det de gör passar in där i alla fall.
Trots att Ellen MacArthur Foundation bara har funnits i två år har man åstadkommit mycket. Bland annat har organisationen utbildat lärare i över tusen skolor och producerat stora mängder utbildningsmaterial om cirkulär ekonomi. Den har samarbetat med Europakommissionen för att ta fram ett nytt manifest som slår fast att ett mer effektivt resursanvändande och i slutänden en övergång till cirkulär ekonomi är nödvändigt. I samarbete med sina affärspartner har organisationen också skapat flera program för företag som vill satsa på att utveckla produkter inom ramen för en cirkulär ekonomi.

Som organisationens grundare har Ellen McArthur ofta uttalat sig i pressen och inbjudits att tala på stora miljökonferenser och universitet världen över. Själv ser hon föreläsningstillfällena som en del av en läroprocess.
– Det är fantastiskt att träffa så många kunniga personer och dela människors tankar och idéer.
Att låta sig inspireras av andra är också viktig för att hålla visionen om en cirkulär ekonomi vid liv, menar hon.
– Jag är van vid att jobba med delmål. Det var så jag samlade pengar till min första segelbåt och det var så jag laddade inför stora tävlingar som professionell seglare.
– Men det här arbetet är på många sätt en hårdare utmaning, eftersom det inte finns någon mållinje. I en segeltävling går man i mål, men arbetet med övergången till en cirkulär ekonomi har inget slut. Det måste fortsätta i all framtid.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev