Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”En blocköverskridande överenskommelse för klimatet som är ambitiös och stabil”

Publicerad: 22 juni 2016, 06:57

Foto: Riksdagen

DEBATT I dag överlämnar Miljömålsberedningen sitt slutbetänkande till miljöministern. Vi är stolta över att ännu en bred politisk överenskommelse levererats, skriver Matilda Ernkrans (S) och
Stina Bergström (MP), som båda är ledamöter i beredningen.


Ämnen i artikeln:

Karolina SkogMatilda ErnkransMiljömålsberedningen

Miljömålsberedningen, en parlamentarisk beredning med sju partier, skulle nå en bred och blocköverskridande överenskommelse kring hur klimatpolitiken i Sverige ska föras fram till 2050. Det var uppdraget från regeringen.

Ingen liten uppgift. Men nödvändig för att företag och medborgare ska få tydliga signaler om framtiden. Som ökar möjligheterna för trygga investeringar och satsningar på innovationer. Klimatpolitiken ska gå hand i hand med en politik för fler jobb, tillväxt och tryggad välfärd.

Beredningen har nu levererat en överenskommelse som sex partier fullt ut står bakom (S, MP, M, C, L och KD) och som lämnas till miljöminister Karolina Skog (MP) i dag.

Redan i vintras lämnade beredningen ett första förslag som sju partier stod bakom. Det innehöll ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag med rapporteringsregler, planeringsinstrument för klimatpolitiken och ett nytt långsiktigt mål om att utsläppen ska minska med minst 85 procent till 2045 jämfört med 1990. Beredningen föreslog också att regeringen ska inrätta ett klimatpolitiskt råd.

Ett klimatpolitiskt ramverk ger ordning och reda i klimatpolitiken och säkerställer att Sverige minskar utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling.

Dagens slutbetänkande föreslår en utsläppsbana med etappmål och ett sektorsmål på vägen till 2045. Och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik mot klimatmålet. Vi i regeringspartierna S och MP är stolta över att ännu en bred politisk överenskommelse levererats.

Denna överenskommelse är likt energiöverenskommelsen viktig för Sverige och avgörande för hållbar utveckling och jobben i Sverige. Det skapar långsiktiga spelregler som står över politiska skiljelinjer och ligger fast över flera mandatperioder. De investeringar Sverige behöver kräver att vi politiker stakar ut en riktning som håller över tid.

Förslaget som lämnas i dag innebär etappmål på minskade klimatpåverkande utsläpp med minst 63 procent till 2030 och minst 75 procent till 2040. För oss i S och MP är det viktigt att dessa mål ska nås genom åtgärder i Sverige. Att kompensera genom att köpa utsläppsminskningar i andra länder är att sopa utsläpp under mattan. På lång sikt blir det dyrare att vänta eftersom att det hämmar utvecklingen och minskar drivkrafterna för att utveckla ny teknik, menar vi. Ny teknik skapar jobb genom att vi exporterar lösningar på klimatkrisen som världen behöver.

Beredningen föreslår också ett sektorsmål för transportsektorn på minskade växthusgasutsläpp med minst 70 procent till 2030. Vi var beredda att föreslå ett ännu tuffare mål men för att nå ett så enigt förslag som möjligt ställer vi oss bakom målet. Det är ett ambitiöst mål som kräver stora insatser för att nå, bland annat genom ändrade resmönster.

Det finns heller inget i förslaget som hindrar att vi överträffar målen. Till exempel vill vi se åtgärder för minskade utsläpp kopplat till flyg och konsumtion, något som inte täcks av beredningens förslag.

Parisavtalet kräver att det sker en omställning till (minst) nollutsläpp av koldioxid i alla samhällssektorer. Utredningens betänkande tar upp industrin, bostäder, el- och värmeproduktionen samt jordbruket. För dessa områden behöver vi arbeta med strategier för att klara etappmålen. Bland annat är beredningen överens om att utsläppen från livsmedelskonsumtionen behöver minska. Det kan ske genom styrmedel som främjar förändrade kostvanor med mer vegetabilier och mindre kött. Vi behöver också titta på åtgärder för minskat matsvinn och förändrade produktionsmetoder, exempelvis genom kolinlagring i betesmarker och/eller genom ökad vallodling.

Det vi levererar nu till regeringen är en stabil, ambitiös blocköverskridande överenskommelse för minskade klimatutsläpp. Det har krävt tid, konstruktivitet och en enorm vilja från alla inblandade partier.

Nu finns helheten på plats: ett klimatpolitiskt ramverk med långsiktigt klimatmål till 2045, klimatlag, klimatpolitiskt råd och nu med utsläppsbana, etappmål för 2030 och 2040 och ett sektorsmål för minskade utsläpp från inrikes transporter. Till det strategier och åtgärder.

Nu kan regeringen göra jobbet att formulera detta till en proposition som riksdagen kan besluta om.

En bred enighet är en god grund att stå på. För beslut i Sveriges riksdag och för ett ambitiöst svenskt klimatarbete som bär jobb och välfärd.

Vi menar att utan breda överenskommelser och stabila politiska besked kan vi inte skapa ett samhälle där en omställning sker på riktigt. Utan att vi har människor med oss brett för omställningen kan politisk retorik inte leda till verkliga förändringar.

Matilda Ernkrans (S), ledamot i Miljömålsberedningen och miljöpolitisk talesperson
 Stina Bergström (MP), ledamot i Miljömålsberedningen och miljöpolitisk talesperson

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.