Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag18.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

En valberedning för bra affärer

Publicerad: 18 Oktober 2006, 03:57

Vägledande för hur styrelsen möter värdepåverkande krav från ansvarsfulla investerare och hur bolaget de facto opererar och redovisar CSR-frågorna är självfallet avhängigt valberedningens insikt och kompetens i dessa frågor, skriver Lars-Olle Larssson.


Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut om tillsättning av styrelse. Vägledande för hur styrelsen möter värdepåverkande krav från ansvarsfulla investerare och hur bolaget de facto opererar och redovisar CSR-frågorna är självfallet avhängigt valberedningens insikt och kompetens i dessa frågor.

Fem tusen miljarder USD står
idag under ansvarsfull förvaltning och omfattas av Principles for Responsible Investment, PRI. Dessa institutionella placerare och pensionsförvaltare kommer nu att följa upp principerna genom att integrera frågor om bolagsstyrning, miljö och socialt ansvar i dialogen med sina portföljföretag och potentiella aktieinvesteringar.
Tre tusen företag har attesterat Global Compacts tio principer om ansvarsfullt företagande.
I år publicerar två tusen företag hållbarhetsredovisningar.
Det är ställt utom varje tvivel att företagandets etik och varumärkesarbete är värdepåverkande. Att frågorna om bolagsstyrning, miljö- och socialt ansvar har bäring på företagets riskexponering har alltför sent förståtts av alltför många bolagsledningar och deras styrelser.
Självklart har detta att göra med insikt och kompetens eller vad värre är – brist på kompetens i vad avser hållbar affärsutveckling! Jag undrar – om valberedningen inte kan, vill, förstå CSR-frågornas betydelse för hållbar affärsutveckling – vilken styrelse får vi då? Valberedningens betydelse för ett företags utveckling och hållbara affärsutveckling kan inte överskattas. Vem, vilka har ansvar för att en bolagsstyrelse rätt förstår att hantera bolagets extrafinansiella värdepåverkande ansvarsfrågor? Ägarna ytterst förstås. Som vid bolagsstämman utser styrelseledamöter eller anger hur ledamöter i valberedningen ska utses. Det är lätt att inse att valberedningen har ett ytterst stort ansvar för att säkerställa bolagsstyrelsens samlade kompetens för att möta nuet och framtiden. Vilka är då kriterierna för att vara ledamot? Insikts- och kompetenskriterierna med bäring på hållbar affärsutveckling?

Valberedningens förslag till
styrelseledamöter ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman. På bolagets hemsida ska bland annan information om föreslagna ledamöter anges uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. I denna information menar jag att ägarna bör få del av den samlade tänkta bolagsstyrelsens insikt, erfarehet och kompetens också i CSR-frågornas hantering.
Företag opererar som bekant inte i ett vakum. Det är nutid nu och "license to operate" omprövas i ljuset av internationella förändringar. Frågorna om företagens roll och mening liksom det miljömässiga och sociala ansvaret formuleras på ett nytt sätt. NGO:s, non-governmental organisations, eller CSO:s, civil society organisations, driver sedan länge frågor kring miljö eller sociala och humanitära frågor av betydelse för företagsamheten. Det nya är att den finansiella marknaden, de institutionella placerarna, eller ännu tydligare – de allra största portföljförvaltarna – har insett riskerna som ligger i att bolagsstyrelser saknar insikt och kompetens i dessa komplexa strategiska frågor. Alltså hög tid att – till alla övriga krav på ledamöter i valberedningar och styrelser – nu lägga kompetenskrav avseende hållbar affärsutveckling!

Grundläggande i all revision är "knowing the clients business" . Det är därför naturligtvis ingen tillfällighet att FAR SRS för flera år sedan öppnade för specialistledamöter att i revisionsbyråbranschen bidra med kompetens som tidigare saknats i revisionsteamen. Flerdimensionell kompetens är nyckeln till framgång i alla verksamheter.
Av Lars-Olle Larsson

Lars-Olle Larsson är specialistrevisor i Öhrlings PricewaterhouseCoopers, specialistledamot i FAR SRS och svensk representant i ICC Commission on Business in Society.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.